Om nokre månader vil teknologifirmaet Luka lansere sin nye app Replika. Det er ein samtalerobot som stiller deg spørsmål for å lære så mykje som mogleg om deg. Jo meir du snakkar med den, dess meir lik vert den deg sjølv både i innhald og tale.