Menneskets grunnleggende drift ser ut til å være å gjøre ting enklere for seg selv. Store gjennombrudd i menneskehetens historie trigges først og fremst av late folk og unnasluntrere som unnskylder seg med at det må da kunne finnes en kjappere løsning.