Vårt Land forteller i dag om den nyhedenske bevegelsen som tok mål av seg å bli Nazi-Tysklands offisielle religion. Her omtales den norske biskopen Kristian Schjelderups sympati med denne bevegelsen og dens leder, Jakob Wilhelm Hauer.