I kjelleren på Oddemarka skole i Kristiansand, på 70-tallet, lukket Rune Andersen øynene og prøvde. Han foldet hendene, hardt. Konfirmanten var med på bønnemøtene i kjelleren. Han tenkte det måtte jo finnes en mening. Han lette, ville så gjerne.