Min tro

På doen ved Lyngheim barneskule i Mo i Rana sit ein 12-åring og ventar. Resten av klassa har musikktime. Det blir spelt rockemusikk, etter ynskje frå elevane. Guten har lurt seg vekk. Han tenker det er best å halde seg unna.

– Dersom dei spelte musikk av dei banda som eg hadde lese i avisa var sataniske, så var eg veldig redd for det i ei periode. I Dagen sto det om menneske som vart besett av demonar etter å ha høyrt på rockemusikk, fortel Bjørn Stærk.

Artiklane om farleg, verdsleg musikk gjorde sterkt inntrykk.

– Eg tok det jo veldig seriøst, sidan det sto i ei kristen avis. Då måtte det jo vere sant, tenkte eg.