På doen ved Lyngheim barneskule i Mo i Rana sit ein 12-åring og ventar. Resten av klassa har musikktime. Det blir spelt rockemusikk, etter ynskje frå elevane. Guten har lurt seg vekk. Han tenker det er best å halde seg unna.