Dette intervjuet med Leif Magne Helgesen stod på trykk første gang i Vårt Land 26. september 2015.