Ledet hemmelig prosjekt med «synske» spioner

KALD KRIG: Det var kald krig i verden da Ed May ble leder i det hemmelige, amerikanske prosjektet Stargate: Synske prøvde å spionere på fienden i Sovjetunionen

– Jeg vet ikke om dere la merke til det, men jeg tok bilde av alle her, så snart har vi svarte helikoptre over oss.

Ed May har nok dratt den samme vitsen mange ganger. Han gjør det med et smil.

Mørket har senket seg over Bygdøy menighetshus I Oslo. Rundt tredve mennesker har kommet for å høre amerikaneren som er invitert av Norsk Parapsykologisk Selskap.

Amerikanske Ed May skal fortelle en historie som er utrolig – om hvordan det amerikanske forsvaret brukte millioner av kroner på å utforske om synske mennesker kan «se» hva hærer i andre land gjør, eller hvordan de bygger opp sine anlegg. Det kalles ekstrasensorisk persepsjon (ESP), sansing som går utover de fem vanlige sansene. Det kan inkludere telepati, klarsynthet, framsynthet eller andre paranormale evner.

Kappløp om menneskelige evner

Prosjektet, kalt Stargate, ble startet i 1973, og skulle utforske «remote viewing» – avstandssyn – eller med et ord som på norsk har en annen betydning: Fjernsyn. Prosjektet var delt i to: Åpen vitenskapelig forskning om hvorvidt dette i det hele tatt var et reelt fenomen, og en strengt hemmelig militær del med spionasjeoppdrag.

Stargate-navnet brukes mest om den hemmelige delen. I dag er det meste ikke hemmelig lenger. Spionsatellitter har gjort drømmen om synske spioner irrelevant. Men det aller mest sensitive er ikke offentlig.

Prosjektet med klarsynte spioner ble startet fordi amerikanerne oppdaget at russerne allerede holdt på med det i sin spionasje mot USA. Den kalde krigen var ikke bare et våpenkappløp, men også et kappløp om å utnytte uprøvde, spesielle menneskelige evner. Russerne var ivrigst:

– Jeg erfarte at mens det kanskje var 20 avstands-seere i USA, så hadde Russland – daværende Sovjetunionen – 120.

Ed May forteller at han har gjort flere tusen eksperiment med avstandssyn, de aller fleste i laboratorium. 504 var rene spionoppdrag. Det sivile etterretningsbyrået CIA sto på oppdragslista, men den militære etterretningen – DIA (defense intelligence agency) – var en vesentlig større kunde.

Overbevist forsker

I 1996 var det slutt for Stargate, flere år etter at Muren var revet og den kalde krigen over.

– Hvorfor ble Stargate nedlagt?

Ed May takker for spørsmålet når Vårt Land møter ham dagen etter foredraget hans i menighetshuset på Bygdøy. Han fant ikke svaret før han dukket inn I arkivene for å skrive Stargates historie. Etter den kalde krigen hadde USA i flere år store forsvarsbudsjetter, men til slutt fikk CIA beskjed om å skjære kraftig ned på sine mange små prosjekt, inkludert Stargate.

– Det var en politisk avgjørelse, mener May.

Han er selv overbevist om at prosjektet klarte å vise at hvordan synske kunne være spioner, men sier han fikk aldri penger og tid nok til å forske på hvorfor det virket.

Ikke alle er like overbevist som May. En rapport som tre forskere ved American Institute for Research utarbeidet like før nedleggelsen, hevdet at resultatene i Stargate-forsøkene ikke var tilfeldige, men slo fast at fenomenet var altfor upålitelig, inkonsekvent og sporadisk for å være nyttig for etterretningsformål. De skriver også at resultatene like godt kan skyldes spionenes evne til å tenke analytisk og logisk gjennom oppgavene de ble gitt. Verdien av synsk spionasje var med andre ord dårlig.

Hvis du tar avgjørelser utelukkende på synsk informasjon, er du en idiot

—  Ed May

---

Stargate

 • Stargate var et hemmelig prosjekt som USAs hær etablerte i 1973 ved Fort Meade i Maryland.
 • Man ville utforske hvorvidt synske kunne «se» steder og hendelser langt unna.
 • Prosjektet ble lagt ned og avgradert i 1996 etter at CIA i en rapport konkluderte med at det ikke bidro med etterretningsinformasjon.
 • Ed May ledet prosjektet fra 70-tallet til det ble nedlagt.
 • Dokumentene ble gradvis avgradert fram til 2004, men etterretnings­organisasjonenes interne vurderinger av spionasjoppdragene er fortsatt hemmelige.

Kilde: Wikipedia.org

---

Russerne hadde dokumentene

Da prosjektet var avsluttet, tok han kontakt med sin russiske motpart. USA hadde ikke lenger noe å skjule. Han ga dem derfor dokumenter som hadde vært hemmeligstemplet – og oppdaget at de allerede hadde amerikanernes dokumenter.

– Hva vet du om russernes synske spionasje?

– Svært lite. En russer som tidligere var i den røde armé fortalte meg at russerne aldri avgraderer noe. Jeg tviler på om de fremdeles holder på med prosjektet. Det er ingen interesse for det, ingen penger å få til slikt hos landets ledere.

Ed May / Stargate

– Jeg forestilte meg at Stargates hensikt var å skremme russerne under Den kalde krigen?

– Russerne ble ikke redde, og vi ble ikke redde av det de gjorde heller. Slik etterretning har bare verdi sammen med annen etterretningsinformasjon. Selv om vi skulle avdekke store troppeforflyttinger, ville vi ikke være i stand til å hindre dem i å gjøre det. En av oppgavene våre var forresten å se hvordan vi kunne stoppe russerne i å «se» oss. Det mislyktes vi med, sier Ed May

Hindre terror?

Ed May spøker med at begge parter brukte hverandre for å få penger til prosjektene sine. Russerne ville gjerne ha med amerikanerne videre i et felles prosjekt for terrorbekjempelse, at «synske» spioner kan gi tips om terror.

– Hva skjedde med den ideen?

– Den er fremdeles der, men er så langt ignorert.

– Ser du noen tegn til at avstandssyn er brukt i Ukraina-krigen?

– Nei, og det er heller ikke nødvendig. Folk på bakken, satellitter og droner gir alt man trenger å vite. Det man ikke vet noe om er Putins tanker, og avstandssyn vil ikke være nyttig for å finne ut det.

– Det betyr at avstandssyn ikke er brukbart til å avsløre tanker eller intensjoner?

– Det kan ikke brukes til det, og denne forståelsen er utbredt i hele det parapsykologiske fellesskapet, mener May.

– Så den syke mannen

Teknologiens marsj tok i stor grad livet av drømmen om synske som kunne se ting som skjedde flere hundre kilometer unna.

– Fra 1985 har satellitter gitt oss gode bilder av gjenstander som er 15 centimeter store. Men satellitter er ikke til å stole på. De som utviklet Indias første atombombe lurte CIA til å tro at produksjonen skjedde et annet sted enn der det skjedde. Du vet med andre ord ikke om det du ser på satellittbildene er brukbart.

– Men det er vel det samme med avstandssyn?

– Ja visst, og kanskje verre. Poenget er at kvalitet på spionasje kan variere. Spioner på bakken kan også se og tolke informasjon feil. Hvis du tar avgjørelser utelukkende på synsk informasjon, er du en idiot, sier May og bruker den andre Irak-krigen for å illustrere poenget sitt:

– Det var én fyr som fortalte oss at det var masseødeleggelsesvåpen i Irak. Én mann. Og han tok feil. Vi gikk til krig på det. Kjempetabbe.

Kidnapp

– Hvis spionering da er så usikker, hvilke tilfelle av avstandsspionering mener du var bra?

– Det eksempel er da iranerne i 1979 tok over USAs ambassade i Teheran og holdt ambassadeansatte fanget i 444 dager. En av avstands-seerne ved Fort Meade i Maryland beskrev ganske nøyaktig hvordan en av de ambassadeansatte der var syk. Iranerne ble overtalt til å slippe ham fri, og den medisinske diagnosen han fikk viste seg å være den samme som avstands-seeren så, forteller May.

Visekonsul Richard Queen ble sluppet løs juli 1980 fordi han hadde multippel sklerose (MS).

Et annet eksempel May trekker fram er avstands-seeren som så informasjon om at testing av et atomvåpen i Kina ville bli mislykket. Det stemte, hevder Ed May. Plutoniumet tok fyr, men eksploderte ikke. Vi visste altså at testen kom til å bli mislykket – før kineserne visste det, hevder May.

– Hvordan fikk dere bekreftet hendelsen?

– Atomhendelser på jordoverflaten er enkle å bekrefte.

Prosjektet holdt til i en brakke inne på et militært område. Alle kamera og elektronisk utstyr måtte legges igjen utenfor rommene. Derfor eksisterer det ikke bilder fra prosjektet i dag, forklarer May.

Kald krig var etterretningskrig

– Den kalde krigen var på mange måter en etterretningskrig og på den måten et kappløp om å forstå motparten, sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen når vi ber ham kommentere Stargate og hva som skjedde under Den kalde krigen.

Han mener det er svært krevende for oss å sette seg inn i den tiden.

– Det er ikke overraskende at de som sto i det prøvde alt mulig. Og vi snakker ikke bare om å tenke utenfor boksen, men å gå langt i å prøve seg på prosjekter.

Han betrakter Stargate-prosjektet i lys av dette. Både sovjetisk og amerikansk side var så desperate etter informasjon og i å forstå motparten at man snudde alle steiner. Da USA så at Sovjet brukte synske spioner, er det naturlig at amerikanerne prøvde å matche det.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

Desperate etter informasjon

– At amerikanerne testet paravitenskapelige ting, og deriblant synske, var forsøk på å komme rundt sperrene og det lukkede sovjetiske systemet, sier militæranalytikeren Ydstebø.

Amerikanerne var villig til å våge det utroligste for å skaffe seg forståelse av hva som foregikk. Før satellittene kom, var etterretning teknisk innhenting av informasjon, altså mennesker skaffet seg informasjon, blant annet gjennom avlytting, sier han:

– Det var vanskelig å komme inn på maktsentrene, og man leste maktprosesser av det lille man så, sier han.

Etterretningen var derfor avhengig av å tolke og gjette maktforhold, blant annet ved å se på rekkefølgen de sovjetiske lederne sto i under militærparader som passerte Kreml. Slik oppsto begrepet kremlologi.

I dag er et prosjekt som Stargate rart og utenkelig, synes Palle Ydstebø. I etterretning legges det nå mer vekt på utdannelse og en forståelse av hvordan man jobber sammen.

– Dessuten vet vi mer om menneskesinnet.

---

Cuba-krisen

Den kalde krigen

 • Den spente situasjonen som oppsto mellom USA og Sovjetunionen i årene 1945–1991 ble kalt Den kalde krigen.
 • Konflikten delte Europa i to der støtte til USA dominerte Vest-Europa, mens Sovjetunionen hadde støtte i Øst-Europa. Skillet ble kalt Jernteppet.
 • Konflikten førte til en massiv militæropprustning på begge sider, også med atomvåpen.
 • De vestlige landene inngikk i 1949 forsvarsalliansen NATO, mens Øst-Europa fulgte opp med Warszawapakten i 1955.
 • USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjovs reformer bidro til avspenning.
 • Jernteppet falt i 1989 og Sovjetunionen brøt sammen i 1991.

Kilde: snl.no

---

Stargate

Hemmelig og belastende

Ed May er utdannet fysiker, bærer doktortittel og drev lenge med atomfysikk før han gikk over til «den mørke siden», som han kaller det. Å være involvert i et hemmelig arbeid som Stargate kaller Ed May «en forferdelig måte å eksistere på». Han kunne ikke fortelle sin kone hva han arbeidet med, og det var en belastning på ekteskapet. Han er nå pensjonist, men forsker fremdeles.

– Er du selv klarsynt?

– Nei, og det er bra. Da har jeg ikke noe å bevise.

May er overbevist om at folk kan være synske, og mener selv denne formen for sansing er ikke overnaturlig, men evner menneskets hjerne kan ha.

– Vi har kommet et stykke i å forstå dette. Vi kan ikke forklare alt rundt, på samme måte som at vi ikke kan alle forklare all menneskelig aktivitet. Grovt regnet ser to prosent av befolkningen ut til å være i stand til dette i laboratorium. Har du hørt om synesthesia? Noen ser tall. Andre ser farger, selv om alt er i svart-hvitt. Det ser ut til å være en krysskobling i hjernens sensoriske system. Noen smaker musikk. Fire prosent av befolkningen har denne erfaringen. Alle våre avstands-seere har slik erfaring.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Reportasje