– Eg trur mange ønskjer å gi noko tilbake

LEIR: Mange organisasjonar rapporterer om låg dugnadsånd etter pandemien, men Krik har ikkje hatt same utfordring. – Vi kjem for nokon andre, men sit igjen med mykje sjølv også, seier frivillig leirleiar.

Lisa Børuds «Kjempefest» durar over høgtalaranlegget utanfor Normisjonhallen ved Bibelskolen i Grimstad. Ungdommar begynner å fylle opp plassen etter opningsmøtet, og ein og annan gjenforeiningsklem er å sjå mellom venner som kanskje ikkje har sett kvarandre sidan førre leir.

Fleirtalet av ungdommane er deltakarar på Krik Arena (sjå faktaboks). Men mange skil seg også ut med refleksgule Krik-vestar, som symboliserer at personen har eit leiaransvar.

Ungdommer står utenfor Krik-telt.

I år har leiren 220 leiarar, og berre om lag 15 av dei er lønna tilsette. Sunniva Skjeldal, Andrea Sundgot Aarland og Dina Morken er tre av dei frivillige som har prioritert desse dagane til Krik-leir.

– Kjem for nokon andre

Skjeldal fortel at det er mange grunner til at ho ønskjer å vere frivillig medarbeidar.

– Sjølv har eg vore mykje på leir i oppveksten og har hatt gode leiarar der. Eg er oppvaksen i ein kristen familie, men har ikkje hatt så mykje kristent nettverk heime. Det å da kunne komme på leir og møte andre som deler same tro og sjå folk som legg ned sitt eige for å bringe Guds godheit til andre, har betydd veldig mykje, seier ho.

– Eg trur mange har vore på leir, og ønskjer å gi noko tilbake, legg Andrea Sundgot Aarland til.

Morken trekk fram at leiarar kan spreie litt tryggleik der det er usikkerheit, då dei kanskje har vore gjennom nokre fleire prosessar enn deltakarane.

– Vi kjem jo her for nokon andre, men ein sit igjen med mykje sjølv også etterpå. Eg synest det er fint.

Frivillig på Krik Arena.

Opplever at mange vil vere frivillige

Ein rapport frå Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) viser at det etter koronapandemien er mangel på frivillige i mange organisasjonar. Men for komiteen i Krik Arena har ikkje rekruttering av medarbeidarar på dugnad vore ei spesielt stor utfordring.

I fjor, året etter koronapandemien, var deltakartalet lågare enn normalt. Likevel var talet på frivillige nesten på same nivå som det plar vere. Til dei 260 påmelde deltakarane, var det om lag 200 leiarar.

– Eg trur ein grunn til at veldig mange blir leiarar er at dei både synest det er gøy og meiningsfullt å følgje ungdommane tett, gjennom idrett og i tru og liv. På nettsida er det slik at ein kan komme med ønske om å vere leiar, og det er det mange som gjer. Så mange melder seg inn sjølv, seier leirsjef Synne Anmarkrud Vigane.

Ho legg til at dei også har ein komité, der dei fleste jobbar frivillig, som eit halvt år i førevegen jobbar med å få med seg leirleiarar.

Sibylla Eirikstein og Synne Anmakrud Vigane.

– Før deltakarane kjem på leir er leiarane invitert til ein leiardag som inneheld mykje sosialt, hygge og grilling. Det gjer at leiarane byggjer fellesskap og ein god og inkluderande kultur. Men den kanskje viktigaste grunnen til at leiarane er med, er at ei ønskjer å skape ein trusarena for ungdom.

---

Krik Arena

  • Årleg sommarleir for ungdommar mellom 16 og 20 år.
  • Arrangert av ungdomsorganisasjonen Kristen Idrettskontakt (Krik).
  • Tidlegare arrangert på Dvergnestangen i Kristiansand, men flytta til Bibelskolen i Grimstad før pandemien.
  • I år er leiren frå søndag 6. august til torsdag 10. august.

---

Ikkje bekymra for å vere avhengige av frivillige

Det er viktig for Krik at leiarengasjementet skal vere frivillig, ifølgje leir- og leiarutviklingsansvarleg Sibylla Eirikstein. Vigane legg til at dei 15 tilsette er veldig tilgjengelege, og at frivillige får god oppfølging.

Deltakarar på Krik Arena.

– De er ikkje bekymra for at de er så avhengige av frivillig innsats?

– Ein er jo avhengig av det, og det merker ein litt frå leir til leir. Nokre Krik-leirar bekymrar seg nok meir for at dei ikkje får nok frivillige. Arena har jo eigentleg vore veldig heldige, då det er veldig mange som har lyst til å vere med, seier Eirikstein, og legg til:

– Det har nok mykje å seie at mange er lokallagsleiarar heime. Da blir det kanskje naturleg å vere med som frivillig på ein leir.

Deltakartal dobla sidan i fjor

Krik Arena fann stad på Dvergnestangen i Kristiansand i mange år, før leiren blei flytta til Bibelskolen i Grimstad før pandemien. Tanken med å flytte var at dei meiner lokasjonen i Grimstad gir fleire moglegheiter.

Først i år er Krik-leirane tilbake på det typiske deltakarnivået, med 530 påmelde.

Kompani Grimstad

– Ofte er det den gode leirstemninga ein har når ein reiser heim som gjer at ein ønskjer å komme tilbake året etter – og gjerne tar med seg fleire venner. Har ein ikkje vore på leir på eit par år, tar det litt tid å byggje opp igjen, seier Vigane.

Generalsekretær i Krik Vegard Husby.

I tillegg har dei satsa på sosiale medium, promotering og lokallag gjennom heile året, fortel dei.

Blei kjent på førre Krik-leir

Sjølv med primitive buforhold, blir ein møtt av fleire små lyslenker i taket ved teltinngangen til Frida Aurora Nordbø Halch (17) og Hannah Marie Andresen (16). Det har begynt å skumre første leirkveld, og jentene har funne seg godt til rette i heimen sin for dei neste dagane.

– Å, no er det den!

Halch bryt ut i eit smil når Lisa Børuds «Kjempefest» kjem på repeat frå leirområdet. Både Halch og Andresen fortel at dei har vore på Krik-leir før.

– Eg har vore på Action og Arena to gonger før. Og så møttest vi på Explore, nyttårsleiren, for eit halvt år sidan, seier Halch.

– Ein blir berre så lett kjent med folk her og på leir at no søv vi til og med i same telt eit halvt år etter, legg ho til.

Deltakarar på Krik sit inne i eit telt.

Andresen seier at ho hovudsakleg drar på leir med familievenner og folk ho har blitt kjent med på leir.

– Eg har eigentleg ei venninne eg plar dra med, men ho kunne ikkje i år. Så eg blei så letta når Frida spurte om ho kunne sove i telt med oss, seier Andresen.

– Kvifor ville de reise på Krik arena?

– Det er veldig gøy. Du blir veldig lett kjent med andre, som vi har erfart allereie. Og det er fint å vere på møter og vere litt meir fokusert på trua også saman med andre ungdommar, seier Halch.

Gutt holder på å falle ut av kajakk på Krik.


Deltakarar på Krik Arena.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Mer fra: Reportasje