Brunstad Christian Church ble målskive for en profesjonell påvirkningsoperasjon

Da Brunstad Christian Church hørte at de var mål 
for et privat, israelsk etterretningsselskap, startet de 
en egen etterforskning. Sporene peker mot en 
nederlender de mener ville sverte dem.

Reportasje

En dag i februar i 2019 får Berit Hustad Nilsen, styreleder i Brunstad Christian Church (BCC), en e-post fra USA.

Avsenderen er en medarbeider i tidsskriftet The New Yorker. De vil faktasjekke påstander om BCC til en artikkel.

«Artikkelen beskriver en nylig psykologisk operasjon mot kirken», skriver medarbeideren i e-posten.

Dette er første gang Hustad Nilsen hører om det private etterretningsselskapet Psy-Group. En uke senere blir artikkelen «Private Mossad for Hire» publisert i det amerikanske tidsskriftet.

Artikkelen forteller at Psy-Groups slagord var «shape reality», og at de jobbet med å endre menneskers oppfatninger, blant annet ved bruk av falske identiteter. Flere tidligere agenter fra den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad sto på lønningslisten. Selskapet, som forsøkte å selge tjenestene sine til Donald Trumps valgkampgruppe før 2016-valget, har blant annet arbeidet med å påvirke presidentvalget i Gabon og med mindre saker som valg av sykehusstyreleder i en liten, amerikansk by.

Men kanskje mest kuriøst av alt: En av operasjonene deres var rettet mot norske Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner.

---

Brunstad Christian Church

  • Brunstad Christian Church, tidligere kalt Den kristelige menighet, oppsto i Vestfold på begynnelsen av 1900-tallet.
  • I dag har menigheten cirka 8.400 medlemmer.
  • Fikk sitt uoffisielle navn, Smiths Venner, etter stifteren Johan Smith.
  • Praktiserer troendes dåp.
  • Har i tillegg til Bibelen noen skrifter av sentrale personer i bevegelsen som er sentrale for forkynnelsen.

---

Var selv et mål

Artikkelen i The New Yorker er skrevet av journalistene Adam Entous og Ronan Farrow. Sistnevnte var den første journalisten som skrev om overgrepsanklagene mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein, som tidligere i år ble dømt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Farrow vet veldig godt hvilken type selskap Psy-Group er. Da han skrev om Weinstein, var han selv et mål for en påvirkningsaksjon utført av Black Cube, et selskap som ligner Psy-Group.

Dette er historien om hvordan et norsk trossamfunn ble mål for et etterretningsselskap bestående av tidligere Mossad-agenter.

Da BCC ble kjent med at de var gjenstand for Psy-Groups påvirkningskampanje, kontaktet de et stort internasjonalt etterforskningsselskap for å undersøke hva operasjonen har bestått i og hvem som har bestilt den.

Vårt Land har lest den oppsummerende rapporten fra etterforskningen. BCC har signert en avtale om at selskapets navn ikke kan offentliggjøres, men BCCs advokat, Pål Hernæs fra advokatfirmaet Hjort, går god for at den er autentisk. Etterforskningsselskapet har blant annet intervjuet åtte tidligere Psy-Group-ansatte. Flere av disse knytter én person til operasjonen: Nederlenderen Jonathan van der Linden.

Ble svindlet for 80 millioner

Van der Linden har lenge vært etterforsket for underslag i Nederland. Han var tidligere medlem av kirken og styremedlem i Hippo Mundo Charity (HMC), en misjonsstiftelse med tilknytning til BCC. Han var styrets sekretær og fikk ansvar for HMCs arbeid med skattespørsmål, kontakt med advokater og administrering av styrets dokumenter og arkiv, ifølge talsperson David Nooitgedagt i HMC.

Van der Linden har også hatt en fremtredende rolle i det nå nedlagte selskapet BCC Financial, som Dagens Næringsliv omtaler som en «internbank på Kypros», etablert for å forvalte trossamfunnets sparepenger. Brunstadstiftelsen har tidligere avvist at det er snakk om en internbank.

I sommer ble nederlenderen, etter et søksmål fra HMC, dømt i Rechtbank Midden-Nederland, som tilsvarer norsk tingrett, til å tilbakebetale om lag 8 millioner euro til HMC.
I dommen, som Vårt Land har fått innsyn i, skriver retten at van der Linden «misbrukte sin stilling som styremedlem for å berike seg selv».

Han er også under etterforskning av nederlandske påtalemyndigheter for alvorlig økonomisk kriminalitet. I en uttalelse til Vårt Land sier påtalemyndighetene at kriminaletterforskningen i saken mot van der Linden fortsatt pågår, og at vitneutspørringene snart er fullført.

Påtalemyndighetene kan ikke kommentere om van der Linden er siktet.

Vårt Land har fått tilgang på avhørene av van der Linden, fra da han ble arrestert av nederlandsk politi i mars 2016. Her forteller han hvordan svindelen mot HMC ble planlagt og gjennomført.

Erkjente svindel i avhør

Van der Linden er utdannet innen juss og har arbeidet for nederlandske Økokrim. I 2015 var han leder for BCC Financial, ifølge eget utsagn i avhøret. På denne tiden hadde han levd et dobbeltliv i omtrent et år, med et forhold utenfor ekteskapet. Nå ville han satse på det nye forholdet og skille seg fra sin kone. Samtidig ville han si opp jobben sin og forlate kirken. I avhøret forteller han at han begynte å tenke: «Hvordan kan jeg få tak i min andel penger?»

Tidligere hadde han svindlet i mindre skala, ved å fakturere de samme reiseregningene til seg selv flere ganger, forteller han. Nå opprettet han blant annet et falskt selskap på Panama under navnet BCC Global. Hit overførte han store summer.

I avhøret erkjenner van der Linden å ha svindlet HMC for 8 millioner euro. Dette ville han slippe unna med, trodde han. «Det jeg sitter på om dem, er så mye sterkere og så mye mer enn de småpengene at de vil la meg slippe unna med dette», forteller van der Linden i avhøret.

Norske BCC vet ikke hva som foregår i Nederland før i starten av 2016.

Et skjebnesvangert brev dukker opp

29. januar 2016 mottar nemlig Bernt Aksel Larsen, Kåre J. Smith og flere andre profiler i BCC et brev fra van der Linden. Kåre Smith er øverste leder i BCC og Bernt Aksel Larsen var styreleder frem til 2011. De er også forretningspartnere.

I brevet skriver van der Linden at han vil forlate jobben, kirken og ekteskapet.

Han stiller et ultimatum: Hvis Smith og Larsen konfronterer ham med «noen følge av min jobb de siste årene» skal han bruke «alle midler» for å forsvare seg.

«Lar dere meg være i fred, lar jeg dere være i fred», skriver han i brevet Vårt Land har fått se, og fortsetter: «Blir jeg holdt ansvarlig for én eneste transaksjon som har skjedd, da kommer jeg til å legge frem hele dritten for den som bare vil vite det».

Kort tid etter blir van der Linden arrestert og innrømmer svindelen.

I avhør beskylder han Larsen og Smith for ulovlig å ha beriket seg på bekostning av BCC.

Forretningspartnerne har tjent store penger på å kjøpe og selge en nettbutikk, Lampenwelt, som ble startet av to tyske BCC-medlemmer. I avhøret hevder van der Linden at selskapet ble fremstilt som en gave til BCC. Likevel var det Larsen og Smith som satt igjen med mesteparten av fortjenesten fra salget.

Medlemmene av BCC ble lurt, hevder van der Linden.

---

Psy-Group

  • Privat israelsk etterretningsselskap som ble startet i 2014. Ble begjært konkurs i 2018.
  • Har hatt flere tidligere Mossad-agenter på lønningslisten.
  • Selskapet arbeidet med påvirkningskampanjer. De har blant annet brukt falske identiteter for å manipulere menneskers oppfatninger. Har også brukt såkalte «honningfeller» som metode. Hadde slagordet «shape reality».
  • Forsøkte å selge tjenestene sine til Donald Trumps valgkampgruppe før 2016-valget. Dette gjorde at Psy-Group ble etterforsket som en del av Robert S. Muellers Russland- granskning.

---

Økokrim har henlagt siktelsen

Omstendighetene rundt salget av Lampenwelt er senere blitt etterforsket av Økokrim. Sakspapirer fra Økokrim, som Vårt Land har fått tilgang til, viser at Økokrim har henvendt seg til nederlandske myndigheter for å gjennomføre avhør av van der Linden og få tilgang på dokumentasjonen hans.

I vår henla Økokrim siktelsen etter kode 103 – intet straffbart forhold bevist. Koden brukes når det er framskaffet bevis av tyngde for at det ikke er gjort noe ulovlig, og regnes som en kvalifisert frifinnelse.

Vi vet ikke hva som har vært del av en operasjon og ikke, men det er ubehagelig når man vet at det pågår en operasjon mot oss.

—   Berit Hustad Nilsen, styreleder i BCC

Ville opprette svertende nettsider

I ukene før van der Linden ble arrestert forsøkte han å opprette nettsider, som ut ifra navnene på nettsidene, ser ut til å skulle formidle negative opplysninger om BCC. Han engasjerte en nederlandsk webdesigner for å designe nettsidene bccleaks.no, bccleaks.nl og bccleaks.com.

Disse ble aldri opprettet. Webdesigneren fikk vite at van der Linden var arrestert, og prosjektet ble skrinlagt.

Vårt Land har vært i kontakt med webdesigneren, som bekrefter at han ble engasjert av van der Linden, men ikke ønsker å uttale seg noe mer.

Dette er ikke det eneste eksemplet på nettsider konstruert for å spre negative opplysninger om BCC. I tidsrommet etter at van der Linden ble arrestert, ble også nettsiden bcccult.com opprettet.

En av personene som samlet inn informasjon til denne nettsiden har senere vist seg å være agent for Psy-Group. Det fikk en norsk journalist i Tønsberg erfare.

Kontaktet aviser

I august 2017 fikk Vegar K. Vatn, journalist i Tønsbergs Blad, en e-post fra israelske Emmanuel Rosen. Han utga seg for å være frilansjournalist som jobbet med kritiske saker om BCC, og foreslo et samarbeid om artikler som skulle publiseres i amerikanske nyhetsmedier. I god tro oversatte Vatn flere artikler for Rosen om BCC.

Informasjonen Vatn delte ble imidlertid ikke publisert i noen nyhetsartikler, men på nettsiden bcccult.com.

Senere oppdaget Vatn at han ble lurt. Rosen var ikke journalist, men agent for Psy-Group.

Flere kilder knytter Rosen til Psy-Group. I 2018 ble Psy-Group begjært konkurs av ansatte i selskapet. Konkursbegjæringen er et offentlig dokument i Israel, og har blitt omtalt av avisen The Times of Israel. På listen over ansatte som signerte konkursbegjæringen, stod blant annet navnet Emmanuel Rosen, ifølge avisen.

Rosen er også omtalt som agent for Psy-Group i en rettssak mellom to kanadiske investeringsfond, hvor det ene selskapet er anklaget for å ha leid inn Psy-Groups tjenester.

Både van der Linden og Psy-Group har arbeidet med nettsider som skal spre negativ informasjon om BCC.

Selv mener trossamfunnet at de har godt belegg for å hevde at det er van der Linden står bak Psy-Groups operasjon.

Skjermbildet av bestillingen

Det finnes flere spor som peker mot nettopp dét.

Sommeren 2019 mottok advokatfirmaet Hjort et anonymt brev i posten.

Brevet inneholdt et skjermbilde av en e-post som skal være sendt til Psy-Group. Vårt Land har sett skjermbildet. Der forteller avsenderen om en nederlender som har valgt å forlate en sentral posisjon i BCC. «Han har mange dokumenter og mye materiale som, etter hans mening, er i stand til å avslutte organisasjonens eksistens og kaste lys over ledernes kriminelle handlinger», står det i brevet.

I e-posten sies det at Psy-Group vil motta alle nødvendige dokumenter etter at kontrakten er inngått. Avsenderen avslutter med å foreslå et møte, dersom de er interessert i saken.

Hærnes vet ikke hvem som har sendt brevet, og kan heller ikke verifisere om e-posten de har fått tilsendt er ekte.

Hypotesen hans var at formuene på en eller annen måte stammet fra menigheten.

—   Vegard K. Vatn, journalist i Tønsbergs Blad

Har kontaktet medier

Det er fremdeles uklart hva som har vært det konkrete innholdet i Psy-Groups operasjon.

– Vi har brukt masse tid på å finne ut av hva som har vært konsekvensene. Vi vet ikke hva som har vært del av en operasjon og ikke, men det er ubehagelig når man vet at det pågår en operasjon mot oss, sier styreleder Berit Hustad Nilsen i BCC.

De reagerer særlig på at Psy-Group har vært i kontakt med flere nyhetsmedier. Agenten Emmanuel Rosen har ikke bare kontaktet Tønsbergs Blad, men også Vårt Land. Rosen tok kontakt via e-post med Alf Gjøsund, daværende konstituert sjefredaktør i 2018. Gjøsund sier han gjorde noen undersøkelser, og deretter bestemte seg for å ignorere Rosens e-post.

I en artikkel på nettsiden sin, skrev BCC nylig at Psy-Groups strategi var å spre «et ukristelig bilde av trossamfunnet via media, med historier om selvberikelse hos ledere, barnearbeid og skattesvindel, for å få myndigheter og ulike instanser til å ta opp tråden videre og granske trossamfunnet».

Spørsmålet som gjenstår er om det er grunn til å tro at Psy-Group har lyktes i å spre slike opplysninger til norske medier.

Avviser kontakt

I 2016 skrev Dagens Næringsliv (DN) flere undersøkende reportasjer om BCC og forretningsvirksomheten til Bernt Aksel Larsen og Kåre J. Smith. De har blant annet omtalt omstendighetene rundt salget av Lampenwelt, som også Jonathan van der Linden snakket om i avhør med nederlandsk politi. De har også skrevet om Larsen og Smith sine investeringer og bruk av skatteparadiser.

Gry Egenes, redaktør for metode og etikk i DN, avviser at avisen har hatt kontakt med Psy-Groups agent Emmanuel Rosen eller andre de mistenker at kan være agenter, slik Tønsbergs Blad og Vårt Land har fortalt at de har.

Når det gjelder BCCs påstander om Psy-Group og deres mediestrategi, svarer Egenes følgende:

– Opplysningene om Psy-Group er svært interessante, men vi stusser over at Smiths venner hevder de er kjent med Psy-Groups mediestrategi. DN kjenner den i alle fall ikke, sier hun.

Vegard K. Vatn er den eneste journalisten som har bekreftet å ha hatt direkte dialog med en representant fra Psy-Group. Han forteller at Emmanuel Rosen var opptatt av formuene til Larsen og Smith.

– Hypotesen hans var at formuene på en eller annen måte stammet fra menigheten, sier Vatn.

Hans klare inntrykk er imidlertid at Rosen ville lage artikler eller TV-reportasjer om dette for et amerikansk publikum.

– Delte Rosen noen gang opplysninger med deg, som han ønsket at du skulle trykke i dine artikler?

– Nei, jeg fikk ikke informasjon fra han. Han ville vite mer om saker som var publisert i avisen vår, sier Vatn.

Hjelpeløse

Berit Hustad Nilsen i BCC sier at de føler seg hjelpeløse i møte med Psy-Groups aksjon.
Hun mener at påvirkningsoperasjoner, slik som Psy-Group har arbeidet med, er et alvorlig samfunnsproblem.

– Denne gangen rammet det BCC, men i neste omgang kan det være et politisk parti som rammes. Hvordan skal samfunnet håndtere dette? Hvem skal ta ansvar? spør Hustad Nilsen.

Vårt Land har forsøkt å kontakte 
Emmanuel Rosen i arbeidet med denne artikkelen, men har ikke fått svar.

Jonathan van der Linden har ifølge advokaten hans ikke ønsket å uttale seg på nåværende tidspunkt.

LES MER OM BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH:
• Brunstad Christian Church inn i Norges Kristne Råd

Annonse
Annonse

Mer fra: Reportasje