Ble kastet ut av NLM-styre: – Jeg fikk aldri en skikkelig begrunnelse

Da Kai Nordhagen brått ble kastet ut av styret til et NLM-eid leirsted, fikk han aldri en skikkelig begrunnelse, forteller han. I stedet ble han tilbudt sjelesorg på misjonsorganisasjonens regning, hevder han.

Reportasje

– Prosessen jeg har vært gjennom i NLM er kanskje det verste jeg har opplevd i mitt liv, sier Kai Nordhagen.

51-åringen fra Enebakk har jobbet flere år som eiendomsutvikler, konsulent i anleggsbransjen og prosjektleder for flere større utviklingsprosjekter. Han er vant til tøffe tak, men sier likevel at lite kan måle seg med behandlingen han fikk som styremedlem på et leirsted eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i 2018.

Av hensyn til de frivillige og ansatte som er tilknyttet stedet, ønsker han ikke at Vårt Land oppgir navnet på leirstedet.

Helt siden Nordhagen ble kristen som 19-åring har han regnet Norges største misjonsorganisasjon som sitt åndelige hjem. Der har han også gitt sin skjerv: To misjonshus har han vært byggeleder for i organisasjonen, et arbeid han har mottatt gode skussmål for, forteller han. Kanskje var det nettopp derfor NLM Region Øst i 2015 spurte ham om å sitte i styret til en av misjonsorganisasjonens leirsteder. Stedet trengte i hvert fall en kyndig hånd.

– På leirstedet var det fryktelig mye å ta tak i, forteller Nordhagen, som samme høst ble en del av leirstedstyret.

Med støtte fra regionstyret iverksatte de praktiske og strukturelle tiltak for å bedre driften og øke aktiviteten på leirstedet, noe de gjorde med god dynamikk: Alle vedtak, utenom ett, var enstemmig. De gikk også grundig til verks.

– Som et meget kompetent og handlekraftig styre snudde vi mange «steiner», og det ble avdekket omfattende forhold som det måtte ryddes opp i, forteller Nordhagen.

Ikke alle endringer og styrevedtak ble tatt godt imot av enkelte grupper på grasrota. Men ryddejobben var altså ønsket av styrene, også av det store flertallet av frivillige som engasjerte seg i leirstedet, ifølge ham.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Ble fjernet fra styret

Nordhagens innsats i styret førte til at han etter to år ble spurt av Region Øst om å sitte nok en periode fra høsten 2017, noe han takket ja til. Men i juni 2018, nesten ett år senere, tok saken en brå vending:

– Jeg ble fjernet fra styret med umiddelbar virkning, uten begrunnelse.

Beskjeden om avsettelsen fikk han på e-post fra regionleder i Region Øst, Ernst Jan Halsne og daværende regionstyreleder Kay Granli. I e-posten, som Vårt Land har fått tilgang til, roser duoen innsatsen Nordhagen har lagt ned som styremedlem og byggeleder. Samtidig heter det at de «har landet på» at Nordhagen trekker seg ut: «Vi innser at du ved å tre tilbake fra styret nå, gir et viktig bidrag til å åpne for veien videre».

Både da og siden har Nordhagen spurt dem:

– «Hva galt har jeg gjort? Hva har forårsaket dette?» I min verden må man i det minste få vite hva og mot hvem man har gjort noe galt slik at jeg kan få mulighet til å skvære opp og kunne få be om tilgivelse, sier Nordhagen.

– Fikk du ikke noe forvarsel om at du skulle fjernes fra styret?

– Nei. Etter det jeg husker så fikk ikke en gang min egen styreleder et slikt varsel, sier han.

Regionleder Ernst Jan Halsne svarer på vegne av regionstyret, som behandlet saken til Nordhagen, i slutten av denne saken. De forsvarer vedtaket, men ønsker ikke å kommentere detaljer ved avsettelsen offentlig.

Vårt Land har fått bekreftet fra daværende leder i leirstedstyret at også leirstedstyret reagerte på avsettelsen. I september møtte de regionledelsen, og ba om at saken mot Nordhagen kunne behandles i eget styre og løses der. Men de ble ikke hørt.

I løpet av høsten ble Nordhagen omsider innkalt til møte av regionstyret. Skulle han endelig få vite hva han angivelig hadde gjort og få en mulighet til å skvære opp?

Tilbudt sjelesorg

6. november 2018 fant møtet mellom Nordhagen og regionen sted. Til stede var blant andre regionleder, representanter fra regionstyret og en venn av Nordhagen som hans bisitter. Ifølge Nordhagen ble ikke møtet referatført, men hans bisitter har gjort notater:

Under møtet kom det fram at regionledelsen hadde mistet tilliten til ham. Den underliggende årsaken bygget på Nordhagens kommunikasjon overfor ansatte og frivillige. Nestleder i regionstyret viste til at «ansatte og andre sa det var vanskelig å samarbeide med Nordhagen». De «følte seg tråkket på og behandlet på en nedlatende måte». Nordhagen «hadde utfordringer med kommunikasjonen og formidlingen generelt».

Samtidig ga de ham ros for det faglige arbeidet.
Grunnlaget for anklagene opplever Nordhagen som syltynt. Under møtet ble det nevnt ett eksempel på en konkret hendelse på et angivelig overtramp, ifølge ham.

«For meg fremstår denne beskyldningen som usann og et tydelig eksempel på at jeg ikke har hatt mulighet til å ettergå å bevise at dette er feil», skrev han i en oppfølgende e-post til regionstyrets nestleder i november.

Noen mer inngående forklaring fikk han ikke under møtet, hevder han.

– I stedet kom styret med et tilbud til meg. De anså at jeg trengte sjelesorg, og sa at jeg kunne finne meg en sjelesørger på misjonens regning. Dette opplevdes som en krenkelse og nedverdigende sett fra sakens innhold.

Utsatt for beskyldninger

13. desember samme år mottok Nordhagen et brev signert regionleder Ernst Jan Halsne. Han kunne informere at regionstyret hadde fattet vedtak i saken. I vedtaket het det at Nordhagen ikke har gjort seg skyldig i brudd på vedtekter eller retningslinjer på leirstedet eller i NLM, slik at det skulle tilsi at han må trekkes fra styret. «Som styremedlem og nestleder har Kai Nordhagen (KN) gjort en god, faglig innsats når det gjelder bygg og anlegg» (...).

«Når regionstyret (RS) likevel konkluderer med at KN ikke kan fortsette i styret, skyldes det de opplevelser flere ansatte og frivillige har hatt i samarbeid og dialog med KN, som igjen har ført til mangel på gjensidig tillit mellom KN og RS.»

For Nordhagen har det vært tøft å leve med anklager og beskyldninger som han selv ikke kjenner til.

– Utad oppfattes det som svært alvorlig å bli fjernet fra et styreverv på dagen, og det har fått rykter til å gå. For mange betyr det bare én ting: At man har begått noe kriminelt. Når dette skjedde ble jeg kontaktet av folk med spørsmål om jeg hadde «tafset på leirskolejenter» og at dette var årsaken til fjerningen. Slike rykter har vært noe av det vondeste i denne perioden.

De anså at jeg trengte sjelesorg, og sa at jeg kunne finne meg en sjelesørger på misjonens regning.

—   Kai Nordhagen, tidligere leirstedstyremedlem i NLM

'Bør trekke seg ut'

For et par uker siden fikk Nordhagen en påminner om sin egen historie da tidligere kretsleder i NLM, Endre Stene, tok et kraftig oppgjør med det han kaller «en ødeleggende kultur» i organisasjonen. En del av mekanismene som Stene beskriver mener Nordhagen passer inn i hans sak.

– Jeg skjønte tidlig at behandlingen av meg hang sammen med en usunn subkultur og toppledelse i NLM, hvor noen maktmennesker og kontakter drar i trådene gjennom og oppover i systemet. Oppå dette har man en regionledelse som jeg opplever holder på med solospill.

51-åringen har fortsatt gudstroen i behold etter avsettelsen i 2018, men NLM har han trukket seg helt ut av.

– Samtidig har jeg nå vondt av alle de som faktisk gjør en kjempejobb i organisasjonen. Det er mange flinke folk der både på grasrota og på ledersiden.

Men at det nå må en opprydding i organisasjonens måte å håndtere saker og involvere mennesker på, er Nordhagen klokkeklar på.

– Jeg tenker at når NLM har utarbeidet et flott verdidokument med så gode og klare retningslinjer, forventer jeg at i det minste ledere i NLM leser disse og handler deretter. Hadde dette dokumentet ligget på bordet i min sak som en rettesnor, hadde aldri saken endt på denne måten.

– Hva tenker du bør gjøres i organisasjonen?

– Det trengs en omfattende endring i strukturen. De som nå fortsatt sitter i ledelsen og har vært med på prosessen mot meg bør trekke seg ut slik at nye krefter med bedre kunnskaper og lederegenskaper kan få stake ut veien videre – en ledelse som ga meg rosende omtale og strålende skussmål for innsats i styret og som byggeleder, men som likevel valgte å skjære av «strupen» på meg.

Ønsker ikke å gå ut med detaljer

Regionleder Ernst Jan Halsne i NLM Region Øst forsvarer på sin side vedtaket.

– Vi har forståelse for at Kai Nordhagen opplever både prosessen og konklusjonen i vedtaket i denne saken som vanskelig. Denne opplevelsen tar vi på alvor. Samtidig har regionstyret og regionledelsen et litt annet bilde av samarbeidsproblemene som førte frem til at Kai ble bedt om å tre ut av styret. Men vi ønsker ikke å kommentere offentlig detaljer knyttet til dette, skriver Halsne i en e-post til Vårt Land.

Vårt Land har sendt en fellesmail med tolv spørsmål om avsettelsen av Kai Nordhagen til regionleder, daværende regionstyreleder Kay Granli og daværende nestleder i regionstyret.

De har blant annet fått spørsmål om hvorfor de i juni 2018 ba Nordhagen om å tre ut av styret til det aktuelle leirstedet, hvorfor han ikke fikk en begrunnelse for dette, om det forelå noe varsel på Nordhagen, og om han fikk noe forvarsel i forkant av e-posten der det sto at de hadde «landet på» at han måtte tre av.

De har også fått spørsmål om det er korrekt at møtet mellom regionledelsen og Nordhagen ikke ble referatført, og om behandlingen av Nordhagen er i tråd med NLMs rutiner, retningslinjer og verdier.

Avviser ikke at situasjonen kunne vært håndtert bedre

Halsne svarer på vegne av dem alle i én oppsummerende tekst.

– Det er mange forhold som spiller inn når en skal finne løsning på utfordringer av den karakter som denne saken hadde. Vi avviser ikke at situasjonen kunne vært håndtert bedre, for eksempel ved å bruke mer tid, skriver han.

På spørsmål om hvorfor Nordhagen selv ikke får vite hva han har gjort, svarer Halsne følgende:

– Vi hadde møte med Kai hvor han ble presentert for hva som var grunnen til styrets vedtak. Kai siterer noe av dette i intervjuet. Vi beklager dersom det ikke oppleves tilstrekkelig for han.

Under møtet mellom regionledelsen og Kai Nordhagen i november 2018, skal Nordhagen ha blitt tilbudt sjelesorg på NLMs regning, har Nordhagen fortalt til Vårt Land. Dette ble også notert av hans bisitter som var til stede under møtet.

– Det stemmer at vi er villige til å legge til rette for samtaler for de som blir involvert i slike krevende saker. Dette ble formidlet muntlig. Vi tror ikke at vi brukte ordet «sjelesorg» om dette tilbudet, men hvis det skjedde, er det noe vi beklager, skriver Halsne.

Han mener ellers at det ikke er grunnlag for å påstå at denne saken forteller om «en usunn subkultur og toppledelse i NLM, hvor noen maktmennesker og kontakter drar i trådene gjennom og oppover i systemet».

LES MER:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje