Derfor varsles det om Shabana Rehmans Født Fri: – Tiden i stiftelsen brøt meg ned

Stiftelsen Født Fri har fått 17 millioner kroner for å kjempe mot negativ sosial kontroll. Nå anklages de for pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold av flere tidligere engasjerte. Styret har tillit til driften, og flere tar Rehman i forsvar.

Reportasje

Etter rundt et halvår i drift får ledelsen i Født Fri en e-post fra regnskapsføreren sin:

«Vi har teknisk sett brukt opp alt vi har fått fra IMDi til drift».

E-posten er sendt fra Magne Tangen i Exacta Services AS 12. juli 2018. Åtte måneder tidligere har partiet Venstre kjempet inn fem millioner kroner på statsbudsjettet til å arbeide mot negativ sosial kontroll.

Født Fri får oppdraget, og blir til. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bevilger millionene.

Oppstarten av den nye stiftelsen lugger.

Advarte om høyt forbruk

E-posten fra daglig leder i Født Fris regnskapsfirma fortsetter:

«Dette har jeg påpekt tidligere i mai da jeg advarte om at pengeforbruket var høyt da det var brukt mer enn det som var planlagt. Dette må tas inn utover høsten, planleggingen må bli betydelig bedre så en ikke havner i et uføre. Forbruket må stå ift til det en har».

Styret godkjente årsregnskapet for 2018, da med et underskudd på 204.892 kroner.

Tangen forklarer til Vårt Land:

«Underskuddet skyldes at aktivitetsnivået lå over inntektsnivået i 2018, samt at det ble oppdaget ved årets slutt at noen hadde sendt fakturaer uten mva som skulle vært med mva.

Dette ble korrigert på ved årsskifte slik at kostnaden kom med i regnskapet 2018 og betalt i 2019. I tillegg fikk selskapet uforutsette, ikke-budsjetterte kostnader, i første halvår av en konsulent».

Flere varsku – nå undersøker IMDi

Siden opprettelsen av Født Fri har det kommet syv bekymringsmeldinger, hvor pengebruk, ledelse og arbeidsforhold i stiftelsen har vært temaer.

Vårt Land omtalte de to nyeste, til IMDi og Stiftelsestilsynet forrige uke, og kjenner identiteten til samtlige bak meldingene. De første fem bekymringsmeldingene har, etter det Vårt Land kjenner til, ikke fått konsekvenser for Født Fri.

I en pressemelding, sendt tirsdag ettermiddag denne uken, kommenterer Født Fris styre at IMDi starter gjennomgang av stiftelsen:

«Vi mener at stiftelsen har hatt god styring. Vi tar IMDis varsel til orientering og imøteser granskingen».

Flere nåværende samarbeidspartnere av Født Fri kjenner seg ikke igjen i varslernes kritikk, og tar Rehman i forsvar. De mener stiftelsens arbeid er viktig og at Rehman er den riktige til å lede det.

Basert på samtaler med kilder og tilgang til dokumentasjon sendte Vårt Land 12. august i overkant av 50 spørsmål til stiftelsen. Født Fris styre har bestemt at stiftelsen ikke vil svare på spørsmål fra pressen, utover det de skriver i pressemeldingen, før IMDi har avsluttet undersøkelsene etter det siste varselet. Det begrunnes blant annet med personvern.

Vårt Land er kjent med at Født Fri mener de kan tilbakevise anklagene, og at stiftelsens ledelse vil redegjøre for de ulike forholdene etter at IMDi har konkludert.

Kilder: Frykt og ukultur i stiftelsen

Vårt Land har undersøkt flere forhold ved Født Fri, som et tosifret antall kilder, uavhengig av hverandre, mener er kritikkverdige. Kildene har på ulike måter nær kunnskap til organisasjonen og Shabana Rehmans lederskap, fra stiftelsen ble etablert og frem til i dag.

Kildene ønsker å være anonyme, fordi de er redd for konsekvenser ved å stå frem. De understreker at dette ikke er noen svertekampanje mot Shabana Rehman, men er redd problemene med stiftelsen må belyses for at flest mulig skal få hjelp mot negativ sosial kontroll.

Dette kommer frem i Vårt Lands kildearbeid og dokumentasjon:

• Det har blitt ropt varsku om mangelfull økonomisk kontroll – fra regnskapsfører, ansatte og i varslene fra medarbeidere.

• Flere kilder beskriver en «sløsekultur». Kilder reagerer på en rekke utlegg de mener er irrelevante og ekstravagante for en slik stiftelse.

• Født Fri-engasjerte har gått med høye skuldre og fryktet å bli utstøtt. Ni av Vårt Lands kilder peker på det de har opplevd som sosial kontroll i en stiftelse som jobber mot sosial kontroll. Mange oppgir å ha slitt i ettertid.

• Uryddige arbeidsforhold: Manglende kontrakter og gjentatte anklager om dårlig planlegging. Noen har opplevd det som vanskelig å få utbetalt feriepenger.

Gir ikke innsyn i bilag

«Utlevering av enkeltstående bilag til pressen vil dessuten kunne skape et uriktig bilde som ikke kan korrigeres som følge av plikten til å holde personopplysninger taushetsbelagt».

«Vi har derfor tatt den beslutning at enkeltstående bilag ikke utleveres».

Det svarer Født Fris regnskapsfører Magne Tangen når Vårt Land ber om innsyn i en rekke bilag til Født Fris regnskap fra hele driftsperioden.

Forrige uke skrev Rehman i en sms til Vårt Land at:

«Hvis det er slik at IMDi skal granske Født Fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem».

Begynnelsen: 23. november 2017

Historien om Født Fri starter på visepresident Abid Raja (V) sitt stortingskontor.

Venstre-leder Trine Skei Grande og Shabana Rehman smiler til fotografen og skjærer sammen et stykke av marsipankaken på bordet. «Født Fri» står det på lokket.

Rundt dem ler Raja, regissør Iram Haq, samfunnsdebattant Amal Aden og en rekke andre profilerte samfunnsdebattanter.

De er samlet for å feire at storsatsingen Født Fri har fått fem millioner kroner for å forene kreftene som kjemper mot negativ sosial kontroll. Summen er større enn etablerte organisasjoner på integreringsfeltet får.

Det er uvanlig at en stiftelse som ennå ikke finnes skal få penger over statsbudsjettet – og en av Venstres seire i budsjettet dette året. «En parlamentarisk historisk hendelse», kaller Abid Raja det hele.

Men allerede før Født Fri hadde hatt åpningsfesten sin 1. juni 2018, hadde halvparten av deltakerne på kakefesten trukket seg ut.

Verken Amal Aden, Iram Haq eller «de skamløse jentene» Nancy Herz, Sofia Srour og Amina Bile ville være med videre. De ønsker ikke å kommentere dette nå.

Føler seg nedbrutt

– Tiden i stiftelsen brøt meg ned. Da jeg var ferdig, var jeg helt utslitt.

Det forteller en tidligere Født Fri-engasjert. Flere av kildene Vårt Land har snakket med beskriver å ha blitt utkjørt og fått psykiske plager etter tiden i stiftelsen. De har gruet seg til å gå på kontoret, hvor rovdrift, baksnakking og motstridende beskjeder var en del av hverdagen, hevder kildene.

Mange føler seg utnyttet, og beskriver å ha jobbet mye under uklare avtaler og enkelte ganger uten å få betalt. I en IMDi-rapport fra 2018, som Vårt Land har fått tilgang til, har Født Fri ført opp 17 personer som prosjektmedarbeidere med stillingsprosent. Flere kilder reagerer på å stå på listen selv om de ikke har fått lønn, eller at de står oppført med stillingsprosenter som de mener ikke henger sammen med engasjementet deres i stiftelsen.

Flere kilder hevder å ha slitt med å få kontrakt og/eller feriepenger. Vårt Land har sett dokumentasjon som bekrefter flere slike tilfeller.

Forlater Født Fri i frustrasjon

– Født Fri har mistet mange viktige og gode stemmer fordi de ikke har hatt gode nok arbeidsforhold, og ikke blitt tatt godt nok vare på, sier en kilde til Vårt Land.

Inntil nylig har Født Fri hatt to fast ansatte. I dag er de tre. Men en rekke personer har vært engasjert som prosjektledere, kontormedarbeidere og medieprodusenter i ulike – og det flere mener er uklare – roller. Flere har forlatt stiftelsen såre og sinte.

Mange hevder å ha blitt forespeilet faste stillingsprosenter, konkrete oppdrag eller forlengelser av engasjementer, uten at det ble noe av. Dette har Vårt Land sett dokumentasjon på. Flere mener kollegaer har blitt presset ut på en uryddig måte.

Regnskapsfører Magne Tangen skriver i sin redegjørelse overfor Vårt Land at stiftelsen har jobbet med å finne en «hensiktsmessig form og organisering»:

«Stiftelsen har valgt å benytte innleide prosjektledere i avgrensede prosjekt for å kunne få best mulig utbytte av stiftelsens midler.

Det er dessverre ikke til å komme fra at enkelte prosjektledere har ønsket å videreføre sine prosjekt, noe som også kan forklares gjennom det faktum at stiftelsen formål er å dele ut penger til gode prosjekt. Stiftelsens formål er også omstridt i enkelte religiøse miljøer».

I dokumentasjonen Vårt Land har kommer det frem at noen engasjerte har blitt orientert om at langvarige engasjementer er vanskelig, da planleggingshorisonten har vært for et halvt år om gangen. Organisasjonen har i noen grad basert seg på frivillig arbeid, og har vært opptatt av å skape en arena hvor aktivister kan møtes.

Står bak Rehman

Enkelte Født Fri-engasjerte kjenner seg ikke igjen i kritikken. De forteller snarere om gode opplevelser med en slagkraftig og viktig organisasjon. Prosjektene de har hatt med Født Fri har hatt ryddige rammer, forteller kildene. Også blant dem som er positive, er det flere som ønsker å være anonyme. De frykter å bli svertet i aktivistmiljøet.

– Mitt samarbeid med stiftelsen har vært veldig fint. Shabana er en omsorgsfull og tydelig leder, som er til stede på gulvet og bidrar. Hun gir veldig mye av seg selv, støtter opp og lærer bort det hun kan, sier Melodi Attari.

Hun arrangerer en av Født Fris hovedkonferanser, I Empower Me, og har ingenting å utsette i forholdet til Født Fri.

– Født Fri har hatt åpne dører. Aktivister har kunnet få hjelp, og stiftelsen er alltid til stede og tilgjengelig for spørsmål. Når prosjektene står på, er ledelsen hos Født Fri «all in», forteller hun Vårt Land.

– En berikelse

Andre kilder spør seg om kritikerne kan ha en agenda. Noen peker på at det er tøff konkurranse om støttekronene på feltet og mange sterke personligheter i aktivistmiljøet.

En del av kildene som har hatt en god opplevelse med Født Fri er bekymret for at organisasjonens rykte skal ødelegges som følge av den negative oppmerksomheten.

– For min del har Født Fris stiftelse vært en berikelse for kampen vi har kjempet i ti år. Vi har hatt noen supre prosjekter sammen, hvor Født Fri har gitt oss masse gjennomslag og bidratt til synlighet. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Dana Manouchehri.

Hun leder organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold), som har hatt flere prosjekter sammen med Født Fri:

– Shabana er et arbeidsjern – hun jobber beinhardt. Hun og Født Fri står øverst på lista over hvem vi ønsker å samarbeide med, sier Manouchehri til Vårt Land.

Uro om økonomien

Vårt Land kjenner til at sentrale medarbeidere har vært bekymret for angivelig problematisk pengebruk. En rekke kilder, også utover de fem varslerne, beskriver det de mener har vært en «sløsekultur».

Eksemplene som trekkes frem, er flere. Gjengangere er store investeringer i en nettside som sjelden har vært i drift, store summer på inventar, møteutgifter, transport, foto, video og PR.

Magne Tangen i regnskapsfirmaet Exacta Services opplyser at Født Fri i første halvår i 2019 brukte 81.018 kroner på fotograf og 64.062 kroner på video og videoteksting.

I første halvår i 2018 viser regnskapet innrapportert til IMDi at stiftelsen brukte 254.996 kroner på inventar. I tillegg kom diverse utgifter til data og husleie. Dette var perioden da Født Fri flyttet inn i sine første lokaler.

Magne Tangen i Født Fris regnskapsfirma kjenner seg ikke igjen i at det er en «sløsekultur»:

– De kostnadene som er ført, er legitime for selskapet, og skal tilfredsstille de krav som settes for å få kostnadsført slike kostnader, sier han.

Styret har, etter det Vårt Land forstår, tillit til daglig leder Shabana Rehman.

Vil legge det bak seg

– Jeg har vokst opp under negativ sosial kontroll, og hatt det veldig strengt. Når det først har blitt gitt midler for å bekjempe dette problemet, vil jeg at de skal bli brukt til nettopp det, sier en tidligere Født Fri-engasjert.

Kritikerne er lettet over at IMDi nå ser nærmere på saken, og at konsulentselskapet EY er i gang med undersøkelser. De håper at alle varslerne blir lyttet til, slik at de kan sette strek og gå videre.

IMDi ønsker ikke å kommentere saken mens deres gjennomgang av Født Fri pågår.

Har du tips i denne saken? 

Ta kontakt med journalistene på e-post, Signal eller Whatsapp:

Ruth Einervoll Nilsen // ruth.einervoll.nilsen@vl.no

Andreas Lindvåg // andreas.lindvag@vl.no

Les Vårt Lands saker om Født Fri:

Varslere slår alarm om stiftelsen – IMDi starter gjennomgang

Dette sier Født Fris styre

Stiftelsestilsynet blir også informert

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje