Disse 33 vil prege Norge

TALENTER: Det gror i det politiske Norge. Her er de unge talentene vi tror vil fylle sentrale posisjoner i årene som kommer.

Reportasje

Noen gjør seg bemerket som gode strateger, utvikler ny politikk eller er gode til å bygge lag og skaper vekst lokalt. Andre har gjennomslag i debatter og blir medienes yndlinger.

Her presenterer vi en liste over noen av dem vi tror kommer til å bli sentrale og viktige politikere i framtidens Norge. Noen er allerede godt etablert, andre er på vei opp.

Lista er valgt ut basert på Vårt Lands politiske avdelings egne vurderinger, samt samtaler med og innspill fra et tjuetalls kilder i alle partier på Stortinget og i rådgiverapparatet.

Det er ingen utførlig liste – mange navn er foreslått og diskutert, men har ikke kommet med til slutt.

· LES VESLEMØY ØSTREMS KOMMENTAR OM LISTA: «Det er en tøff vei fra talent til posisjon. Lojalitet spiller en mer sentral rolle enn mange tror»

Om utvalget:

Vi har valgt å avgrense utvalget til 31 år oppad. Det betyr at mange som nevnes hyppig i mange partier utelates fra lista.

Enkelte unge stortingsrepresentanter og statssekretærer er utelatt fordi de allerede må betraktes som veletablerte politikere, ikke talenter.

OBS: Presentasjonen er korrigert for at partiene har ulik størrelse, og at de største partiene er enda mer avhengige av å ha en stor talentbase. Fra Stortingets to minste partier presenterer vi kun én kandidat.

Her er partienes viktigste talenter

Arbeiderpartiet: Kvinnene kommer

INA LIBAK (30): AUF-lederen har markert seg spesielt tydelig i klimasaken. I andre partier sier folk at de gjerne skulle hatt Ina på laget. Hun ventes å ha en stor framtid foran seg i norsk politikk.

KAMZY GUNARATNAM (31): Oslos yngste varaordfører noensinne. Alt i 2014, som 26-åring, ble hun nestleder i Oslo Ap. Men hun står ikke like sterkt utenfor Oslo, og det er uenighet om hvor sentral hun vil være i framtiden.

ASTRID HOEM (25): Nestleder i AUF, omtales som ekstremt dyktig av sentrale kilder. Sees som et sikkert kort for framtidige posisjoner.

FREDERIC HOLEN BJØRDAL (29): juristen er alt på sin andre periode i Stortinget, sitter i finanskomiteen. Stor faglig tyngde, sitter blant annet i Stortingets delegasjon til EFTA-komiteene og EØS-parlamentarikerkomiteen. Sterk debattant som aktivt løftes fram.

På vei opp:
AGNES VILJUGREIN (22): Pekes på av flere, sitter i AUFs sentralstyre. Oslo Ap-leder Frode Jacobsen mener hun er et av partiets største talenter. Tydelig og sterk i debatter, ble tidenes yngste leder for AUF Oslo som 18-åring. Synlig og uredd i mediene. Aktuell for stortingsplass i framtida.

JULIE HOLE (24): Fremadstormende og uredd talent fra Ap-bastionen Trondheim. Men hun er også kontroversiell og har som AUF-leder i Sør-Trøndelag vært i gjentatte konflikter med moderpartiet og Trondheim-ordfører Rita Ottervik. Konfliktnivået kan bli for høyt.

Høyre: Utfordrer og setter dagsorden

MATHILDE TYBRING-GJEDDE (27): En av Høyres yngste, men stadig synligere stortingsrepresentanter. Hun sees som faglig dyktig, grundig og en som lykkes med å sette dagsorden. Hun blir lagt merke til både langt opp i partiledelsen og utenfor Høyres rekker.

SANDRA BRUFLOT (28): Unge Høyre-lederen lyttes til, er tydelig, tør å utfordre eget parti og er god på å få gjennomslag for ungdomssaker i moderpartiet.

MARI HOLM LØNSETH (28): Har gått gradene i Unge Høyre og er allerede stortingsrepresentant, pekes på av sentrale partikilder. Fikk landsmøtet med på forbud mot reklame for kosmetiske inngrep i 2019, populær også i andre partier. Ikke den synligste utad.

På vei opp:

LASSE FREDHEIM (23): Sitter i Unge Høyres sentralstyre, nevnes av flere som en av dem som jobber svært godt «i kulissene» som rådgiver på Stortinget, med stor dyktighet, gjennomslagsevne og sakskunnskap. Litt anonym utenfor partiet.

DANIEL SKJEVIK-AASBERG (25): Nestleder i Unge Høyre, tør å være frittalende og bygger relasjoner over partigrenser. Sees på som sentral i en ny generasjon i Høyre. Tør å være «motstrøms» og har blant annet fått partiet med på å snu om dobbelt statsborgerskap.

Frp: Stor tillit til unge stemmer

SIVERT BJØRNSTAD (29): Frps yngste stortingsrepresentant har i en alder av 29 fått tillit som partiets finanspolitiske talsperson, og sitter i finanskomiteen – et svært viktig felt for Frp. Det viser at han blir satset på. En person det er stor tro på i partiet, men har litt å gå på når det gjelder synlighet ute.

JULIA BRANNSTRÖM NORDTUG (27): Nyter stor tillit. Har vært rådgiver for Siv Jensen og er på vei inn i jobb som informasjonssjef for stortingsgruppa. Som en del av apparatet har hun ikke vært den synligste utad, men trekkes fram som aktuell for stortingsplass neste år. En mulig joker.

ATLE SIMONSEN (31): Statssekretær og en av Siv Jensens nærmeste, mektig rådgiver og «spinndoktor» i Frp-apparatet. Var bare 18 da han havnet i Stavangers bystyre. Markerte seg som en god Fpu-leder og en sterk debattant.

På vei opp:

CHRISTINE ELISE HARTVIGSEN (22): Sitter i sentralstyret til ungdomspartiet og er folkevalgt i Stavanger. Veldig retorisk sterk og uredd, mediesterk, kommer på både i nasjonale og lokale medier. Legges merke til helt til topps i partiet.

Venstre: Leverer fornyelse

SONDRE HANSMARK (24): Unge Venstre-lederen er synlig og tydelig. Han har tydelig sosialliberalt Venstre-preg og setter dagsorden i Venstre-saker som ruspolitikk, men bygger også broer utenfor partiet. Tør å utfordre egen regjering, men uten å skape for mye konflikt.

GRUNDE ALMELAND (28): Stortingsrepresentant (vara for Ola Elvestuen), ledet arbeidet med konverteringsterapi-forbud i Venstre og får gode skussmål for det. Omtales som flink til å finne gode løsninger og samarbeide på tvers av partier.

ANE BREIVIK (21): Unge Venstres første nestleder omtales som et supertalent. Hun er talefør, uredd og politisk dyktig. Beskrives som god til å bygge samarbeid og stødig. Hun inngir tillit i andre partier.

På vei opp:

ANNA DÅSNES (21): Ble leder av Oslo Unge Venstre som 17-åring, god og uredd debattant, gikk som leder i Oslo UV i strupen på 8. mars-komiteen i Oslo med paroleforslag om å fjerne sexkjøpsloven. Får tillit, var ungdomskandidaten i Oslo i valget 2019.

KrF: Trenger brobyggere

EDEL-MARIE HAUKLAND (22): Leder i KrFU. Ikke alle liker at hun som «rød» stemte for regjering i fjor vinter eller går i Pride-tog, likevel er hun populær både i moder- og ungdomspartiet og også i andre partier. Det forteller om en brobygger som samler.

JONAS ANDERSEN SAYED (22): Norges yngste ordfører i en alder av 22, beskrives som målrettet og med en utrolig gjennomføringsevne. KrF-politikeren er populær både hos unge og gamle i partiet, men ønsker foreløpig ikke å satse på den nasjonale politikken.

TORE STOREHAUG (27): At han som 25-åring ble førstekandidat i Sogn og Fjordane viser at han er respektert i partiet. KrFs yngste stortingsrepresentant har fått tillit som finanspolitisk talsperson og dermed sentral i budsjettarbeidet, men er en av KrFs mer usynlige profiler.

På vei opp:

SIMEN BONDEVIK (19): Sitter i sentralstyret i KrFU. Blir lagt merke til både i og utenfor partiet. Utfordrer moderpartiet på mye, har gjort en stor innsats spesielt på klimafeltet. Det er usikkert om hans interne provokasjoner vil svekke mulighetene hans.

HADLE BJULAND (19): KrFUs nestleder har fått tillit tidlig, blant annet som trainee i stortingssekretariatet. Pekes på som en kommunikator med lederevner. Sentral rolle på «blå» side på sørvestlandet.

MDG: Erfarent stjerneskudd

HULDA HOLTVEDT (20): Grønn Ungdoms nasjonale talsperson har skjelt ut statsråder fra Stortingets talerstol, fått stor oppmerksomhet i mediene og blir løftet fram som et av partiets store profiler – til tross for at hun bare er 20 år.

Sp: Bygger talenter lokalt

ADA ARNSTAD (27): Den nå avgåtte Senterungdommen-lederen slekter på en lang rekke Sp-folk og har selv markert seg internt i Sp, spesielt på klima og i flyktningpolitikken. Åpenbar kandidat til viktige verv i framtiden. Har kjempet fram ungdomsseire som flere klimaforpliktelser og nei til skolepenger for utenlandske studenter.

NADINE AL-MUSTAFA (26): Vara til bystyret i Oslo, pekes på av flere internt. Foreløpig lite kjent utenfor partiet, men legges merke til i foraene hun deltar i. Har spesielt engasjert seg mot sosial kontroll og i internasjonale spørsmål. Ikke nødvendigvis en udelt fordel i Sp å være Oslo-politiker.

EMILIE ENGER MEHL (26): Stortingsrepresentant fra partileder Vedums hjemfylke Hedmark. Blir ansett som en som vil nå langt, med karisma og faglig dyktighet. Markerer seg spesielt på Sp-kjerneområder som rovdyrpolitikk og landbruk, og sterk på justisfeltet.

På vei opp:

ERLEND NYTRØEN (21): Å være hedmarking er ingen ulempe i Sp. 21-åringen trekkes fram internt som en vi vil se mer av framover, han var i høst praktikant på partikontoret.

SV: Unge får tunge roller allerede

FREDDY ANDRE ØVSTEGÅRD (25): Var den yngste stortingsrepresentanten som ble valgt inn i 2017. Får stor tillit i SV – sitter i kontrollkomiteen og familie- og kulturkomiteen, har engasjert seg sterkt i og ledet arbeidet med homoterapiforbud. På landsmøtet ble han bedt om å holde kandidattale for lederkandidat Torgeir Knag Fylkesnes, et eksempel på at han har tyngde internt.

SOLVEIG FOSS SKAUGVOLL (23): Har møtt som vara på Stortinget og fått gode skussmål både i eget parti, andre partier og pressekretser for opptredenen. Hun ledet SVs budsjettarbeid i 2019 med stor autoritet.

På vei opp:

OMAR SAMY GAMAL (27): Nytt byråd for SV i Oslo. Fortsatt et relativt ubeskrevet blad, men omtales som dyktig. Har fått tillit både i forhandlingene i Oslo og som byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold – viktige felter for SV. Må bli mer synlig både i og utenfor partiet for å få en viktigere rolle i partiet.

Rødt: Sterk i vest

SOFIE MARHAUG (29): 29-åringen er gruppeleder for Rødt i Bergen og var på «slengertoppen» etter valget i høst. Har en sterk og tydelig profil og gjør det godt i debatt. En godt etablert politisk skikkelse i Bergen og i partiet tross ung alder – men må kanskje bli politisk ennå «tøffere» for å nå helt opp.

LES MER: 

• Veslemøy Østrem: Det er en tøff vei fra talent til posisjon. Lojalitet spiller en mer sentral rolle enn mange tror

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Reportasje