Kirke

Kirken og kampen mot slaveriet

Kirkesamfunn i dag gjør en stor innsats for å få slutt på nåtidens slavehandel. Historien forteller oss at kirken ikke alltid har vært på rett side.

1 av 3

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristine Råd

Over 40 millioner mennesker er offer for vår tids slaveri verden over. 70 prosent av disse er kvinner, mange er barn. Det er enorme tall, selv sett i forhold til slavetiden, der det i løpet av 400 år ble fraktet mellom 10 og 12 millioner afrikanere over Atlanterhavet.

Kirken og slaveriet

I tidlig middelalder var kirken selv en stor slaveeier, og kirkeledere fant støtte i sin Bibel for dette. Siv Falang Gravem har i boka Troens slaver. Den katolske kirkens syn på slaveri 1400–1917, pekt på kirkens historiske ansvar for slavehandelen.

Ikke engang det at kristne eide andre kristne som slaver, ble sett på som problematisk. Slaveri ble en metafor for den kristne tro og det å underkaste seg Guds vilje. Eierne på sin side hadde plikt til å opptre overfor slavene med nestekjærlighet. Eier og slave var brødre i troen. Det ble vist til Paulus’ oppfordring til slaveeierne om å behandle slavene med rettferdighet.

«Kirken rettferdiggjorde portugisernes og spanjolenes erobringer ut fra ønsket om å spre den kristne tro. Ved å definere hvem som rettmessig kunne gjøres til slaver, bidro kirken direkte til å legitimere den atlantiske slavehandelen fra begynnelsen av», har Siv Gravem påpekt ovenfor forskningsbladet Apollo.

LES MER: Moderne slaveri er en av verdens raskest voksende industrier

Bibelen som våpen mot slaveri

William Wilberforce var medlem av det britiske parlamentet på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Han var en meget viktig brikke i kampen for å få på plass forbudet mot slavehandelen i 1807. Wilberforce hentet sin inspirasjon til kamp mot slaveriet i Bibelen. Der fant han et arsenal av teologisk skyts som godt lot seg forene med prinsippene om frihet, likhet og brorskap. Paulus skriver for eksempel til menigheten i Galatia noen tiår etter Jesu død og oppstandelse i Gal 3,18: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.»

Det kristne menneskesynet forteller oss at vi alle er elsket av Gud, at vi er unike og har uendelig verdi. Slaveri er en dyp krenkelse av menneskeverdet.

Sterkere norsk lovverk

I Norge har Regjeringen i Granavolden-plattformen lovet å utrede en antislaverilov. Det er veldig positivt at Regjeringen løfter arbeidet med å stoppe vår tids slaveri, som tvangsarbeid og menneskehandel er eksempler på. Det er nå avgjørende at en slik antislaverilov blir kraftfull. Menneskerettighetene må legges til grunn for en slik lov og næringslivet må holdes juridisk ansvarlig. Frivillighet for bedriftene har ikke gitt de nødvendige resultater så langt.

Global Slavery Index hevder at opp mot 9000 personer lever i slaveriliknende forhold i Norge. Når man så regner med verdikjedene bak produkter som selges i Norge, blir tallet mye høyere. Mye av det vi forbruker er produsert i utlandet via lange og ukjente produksjonskjeder, enten det er matvarer, klær eller elektronikk. Årets Operasjon Dagsverk, for eksempel, har vist at barn og ungdom jobber i gruvene i Kongo hvor de hakker mineraler langt under bakken under svært kritikkverdige forhold. Vi norske forbrukere kan ikke vite om vår mobiltelefon eller datamaskin inneholder mineraler fra disse gruvene. Et nytt lovverk må derfor ta hensyn til menneskerettigheter i hele produksjonskjeden.

LES OGSÅ: Operasjon Dagsverk skal hjelpe barn ut av livsfarlige koboltgruver

Krenkelse av menneskeverdet

ILO anslår at vår tids slaveriindustri genererer 150 milliarder dollar i ulovlig fortjeneste årlig. Og på grunn av dens illegale og skjulte natur, går ikke utnyttede mennesker med fysiske lenker som er synlig for omverden, men de låses fast med vold, trusler og tvang. Og ofte ser de selv ingen vei ut av utnyttelsen. For eksempel blir jenter som lever i dyp fattigdom solgt for å være koner til eldre ektemenn eller de kan bli sendt vekk av sine familier for jobbe som hushjelper, men blir lurt av kyniske bakmenn som tvinger dem inn i prostitusjon.

Fellesskapet av kristne kirker og trossamfunn i Norge tar et oppgjør med menneskehandel og tvangsarbeid gjennom «Global uke mot moderne slaveri» denne uken. Dette er en felleskirkelig mobilisering som vil gi informasjon og engasjere mennesker til kamp for en mer rettferdig verden der vi setter foten ned for krenkelse av menneskeverdet. Mennesker er ikke til salgs.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke