Kirke

Det som ikke kan forbys

Homoterapi er et problem som antakelig ikke lar seg lovregulere. Men hvordan skal vi i så fall bekjempe det?

Det vil være svært optimistisk å anta at et forbud vil løse det problemet Morten Hegseth fortjenstfullt forsøker å adressere, nemlig et religiøst press som har ført til store problemer for enkelte – og i noen tilfeller har fått tragiske utfall. Det ligger på et nivå som ikke lar seg lovregulere, nemlig det ideologiske, mener Alf Gjøsund.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke