Kirke

Det som ikke kan forbys

Homoterapi er et problem som antakelig ikke lar seg lovregulere. Men hvordan skal vi i så fall bekjempe det?

Det vil være svært optimistisk å anta at et forbud vil løse det problemet Morten Hegseth fortjenstfullt forsøker å adressere, nemlig et religiøst press som har ført til store problemer for enkelte – og i noen tilfeller har fått tragiske utfall. Det ligger på et nivå som ikke lar seg lovregulere, nemlig det ideologiske, mener Alf Gjøsund.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke