Religion

Frikirken skal velge ny ledelse. Dette mener de om homofilt samliv

FRIKIRKEN: Åtte av ti styrekandidater mener Frikirken ikke kan åpne for to syn på likekjønnet samliv.

Under Frikirkens synodemøte i juni skal trossamfunnet velge ny ledelse, i tillegg til at de skal ta stilling til flere saker som angår synet på likekjønnet samliv.

Frikirken skal blant annet avgjøre hvorvidt synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og dermed om det er mulig for ordinerte å lære og praktisere to syn i spørsmålet.

Vårt Land har tidligere omtalt at de to kandidatene til synodeledervervet, som er Frikirkens øverste lederverv, står på hver sin side i spørsmålet om homofilt samliv skal være et bekjennelsesspørsmål.

Nå er også kandidatene til synodestyret og synoderådet klare. Saksdokumentene, som ble sendt til synodemøtets delegater fredag, viser at et stort flertall av kandidatene står på konservativ side i samlivssakene som denne våren har blitt debattert i hele kirkesamfunnet.

Tor Erling Fagermoen og Erhard Hermansen.

Nestlederkandidat: – Ikke et bekjennelsesspørsmål

Nestlederkandidat Hilde Grøthe «står for det klassiske synet på ekteskapet, men anser likevel ikke saken som et bekjennelsesspørsmål». Det kommer frem i saksdokumentene.

Dermed går hun i likhet med Hermansen imot anbefalingen fra flertallet i synoderådet, men presiserer samtidig at hun «ikke anser saken om likekjønnet samliv som blant de aller viktigste».

Grøthe er i dag nestleder i Søndre presbyterium og eldsterådsleder i Kristiansand frikirke, som tidligere i år avviste Frikirkens foreslåtte samlivsdokument.

Hun ønsker ikke å besvare Vårt Lands spørsmål i saken utover det som kommer frem i saksdokumentene.

---

Dette er saken

 • I juni 2022 satte synoden, som er Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, samt å drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og om samlivssyn er kirkesplittende.
 • Utvalget ble ledet av Tor Erling Fagermoen, og har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
 • Utvalget mener at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne, og at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn. Synoderådets flertall gir sin støtte til dokumentene.
 • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Åtte av ti er konservative

Blant de øvrige kandidatene til Frikirkens synodestyre mener alle unntatt én at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Synodestyret har syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, som alle står på valg.

Tre av styrekandidatene, Oskar Hadland, Astrid Fjeldly Lande og Jan-Samuel Willoch, var blant 20 unge, ordinerte som før påske signerte et innlegg der de gjør klart at de «ikke kan leve med at det forkynnes og praktiseres ulike syn innad i kirkesamfunnet».

– Vi har et rådende syn i Frikirken, og hvilken som helst form for endring vil bryte med dette, sa Jan-Samuel Willoch i intervju med Vårt Land nylig.

Jan-Samuel Willoch, eldste i Mortensrud frikirke

Samir Mehta, som også er kandidat fra Mortensrud frikirke, uttrykker at homofilt samliv er synd, og at «de som leder Frikirken bør holde seg til Frikirkens teologi».

Kandidatene Laila Fresjarå Foldvik, Jon Daniel Roum og Geir Nordkil mener alle at ekteskapet skal være forbeholdt mann og kvinne, og bekrefter overfor Vårt Land at de mener synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Nordkil advarer samtidig mot at samlivssaken skal overskygge andre saker i kirkesamfunnet.

– Samlivssaken er viktig, men vi jobber med mye annet som kirkesamfunn som er vel så viktig, for eksempel hvordan vi når ut med evangeliet der vi bor, sier Nordkil til Vårt Land.

Vil ha ordning for likekjønnede par

Rigmor Angell Stakkeland, eldste i Randesund frikirke, er den eneste av de ni kandidatene til ordinært styreverv som mener Frikirken bør tåle å leve med to syn i samlivssaken.

– Jeg er opptatt av å bidra til god dialog om ulike teologiske spørsmål der det er ulike meninger. Akkurat nå om samlivsteologi, med håp om å finne en god ordning også for likekjønnede par, og at vi i Frikirken kan leve sammen i menighetene våre også med ulike syn i denne saken, sier hun i sin kandidatpresentasjon.

Til Vårt Land forklarer hun at hun er opptatt av å sikre enhet i kirken, til tross for ulike syn.

– I denne saken vet vi at det er delte meninger i Frikirken, som i alle andre kirker. Min innstilling er at kan finne gode løsninger gjennom dialog.

– Tror du Frikirken tåler å operere med to syn i denne saken?

– Det er vanskelig å si. Jeg tenker at jeg tåler det, og håper at det er mulig, sier Stakkeland.

---

Disse stiller til valg til synodestyret

 • Lederkandidat: Tor Erling Fagermoen (51), pastor i Bergen frikirke
 • Lederkandidat: Erhard Hermansen (50), generalsekretær i Norges Kristne Råd
 • Nestlederkandidat: Hilde Grøthe (51), eldsterådsleder i Kristiansand frikirke
 • Jon Daniel Roum (51), pastor i Hønefoss frikirke og nåværende medlem av synodestyret
 • Oskar Hadland (27), pastor i Lyngdal frikirke fra april 2024
 • Astrid Fjeldly Lande (29), barne- og ungdomspastor i Råde Frikirke og ansatt i FriBU
 • Thea Lund Brekkå (54), eldste i Karmøy frikirke
 • Laila Fresjarå Foldvik (61), eldsterådsleder i Brunlanes frikirke
 • Geir Nordkil (54), eldste i Bodø frikirke og nåværende synodestyremedlem
 • Rigmor Angell Stakkeland (58), eldste i Randesund frikirke
 • Jan-Samuel Jucksch Willoch (30), eldste i Mortensrud frikirke
 • Samir Mehta (66), eldste i Mortensrud frikirke

---

Synoderådet: Tre av 20 støtter mindretallet

Blant kandidatene til synoderådet er det også en sterk overvekt av dem som gir sin tilslutning til det nåværende synoderådets forslag i samlivssaken.

Synoderådet er Frikirkens læreorgan, og består i dag av 12 ordinerte pastorer og eldste. De behandler læresaker som er oversendt av synoden eller synodestyret.

Kandidatene har blitt spurt om sitt ståsted i teologiske spørsmål som de selv anser som viktig. Ikke alle kandidatene uttrykker eksplisitt hva de mener som samlivssaken i saksdokumentene, men kun tre av 20 kandidater uttrykker at de ikke mener synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

---

Disse stiller til valg til synoderådet

 • Tor Erling Fagermoen (51), pastor i Bergen frikirke
 • Tone Moseid (55), eldste i Bryne frikyrkje og nåværende medlem av synodestyret
 • Sølve André Hatlen (42), pastor i Volda frikyrkje og nåværende medlem av synoderådet
 • Håvard Hollerud (46), pastor i Bønes frikirke
 • Knut Magne Dalsbø (43), pastor i Herøy frikyrkje
 • Kjell Audun Herje (49), pastor i Tveit frikirke
 • Bjørn Einar Strandberg (57), eldsterådsleder i Østsida frikirke
 • Rune Tobiassen (45), pastor i Østsida frikirke
 • Unni Westli (61), pastor i Randesund frikirke
 • Kjell Andreas Magnus (46), eldste i Hånes frikirke og nåværende medlem av synoderådet
 • Kjetil Løyning (48), eldste i Vennesla frikirke
 • Anders Myklebust (45), pastor i Hamar frikirke
 • David Edvard Fjeldskår (27), feltprest
 • Sigrun Sandstad (40), pastor i Stavern frikirke
 • Gunnar Johnsen (62), pastor i Oslo vestre frikirke og nåværende medlem av synoderådet
 • Kjersti Gulli Petersen (60), pastor i Halden frikirke
 • Maria Bjørdal (46), pastor i Kraftverket
 • Lise Sagdahl (58), pastor i Trondheim frikirke
 • Trond Vegge (53), pastor i Rognan frikirke
 • Raymond Lillevik (51), eldste i Nesna og Rana frikirker

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion