Religion

Unge ledere i Frikirken advarer mot å åpne for to syn

FRIKIRKEN: 20 unge, ordinerte i Frikirken gjør det klart at de ikke kan leve med at det forkynnes to syn om homofilt samliv.  – Det handler om hvordan vi leser Bibelen, sier én av dem.

– Vi har et rådende syn i Frikirken, og hvilken som helst form for endring vil bryte med dette, sier Jan-Samuel Willoch (30).

Han er eldste i Mortensrud Frikirke, og er én av 20 unge, ordinerte ledere i Frikirken som nylig signerte et innlegg i Vårt Land til forsvar for å holde fast på Frikirkens samlivslære.

Trossamfunnet skal i juni i år ta stilling til hvorvidt synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og dermed om er mulig for ordinerte å lære og praktisere to syn i spørsmålet.

I Frikirken er det eldste og pastorer som ordineres til tjeneste.

I innlegget gjør de unge lederne det klart at de mener synet på samliv er så viktig at de ikke kan leve med at det forkynnes og praktiseres ulike syn i kirkesamfunnet.

– Det samsvarer godt med mitt syn på ekteskap, og er noe jeg kan stille meg bak, sier Willoch.

– Skal det være plass for alle i Frikirken?

– Alle er selvsagt velkomne, og man skal akseptere alle. Man trenger heller ikke at alle er enig i alt. Men når det kommer til det å forkynne, handler det om hvilken lære som er riktig. Som ordinerte er det Bibelen som skal være vår eneste rettesnor.

Jan-Samuel Willoch, eldste i Mortensrud frikirke

Eneste Oslo-menighet med rent konservativt vedtak

Vårt Land har tidligere omtalt at flere av de største menighetene i kirkesamfunnet mener spørsmålet ikke skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Blant menighetene som har uttalt seg i saken, har tre av fire menigheter flertall for å videreføre den konservative linjen, og dermed ikke åpne for to syn.

Frikirken på Mortensrud, som Willoch representerer, er den eneste av de fem Oslo-menighetene i trossamfunnet som har hatt en rent konservativt vedtak i samlivssaken.

Det overrasker ikke Willoch.

– Menigheten vår skiller oss ut på flere måter, blant annet ved at vi er en menighet der troen ikke nødvendigvis har gått i arv. Vi har blant annet mange nye landsmenn.

– Kan det gjøre det vanskeligere å samarbeide med de øvrige Oslo-kirkene?

– Nei. Vi har for mye annet til felles, og har et solid samarbeid med dem, sier Willoch.

Frykter konsekvenser av to syn

Astrid Fjeldly Lande (29), barne- og ungdomspastor i Råde frikirke, frykter at det å åpne for to syn vil gjøre at det i fremtiden ikke vil være plass til det konservative synet.

– Jeg vil være med å gi støtte det som Frikirken har stått fast på, og vise at unge er med på å fremme det, sier hun om hvorfor hun valgte å signere innlegget.

Astrid Fjeldly Lande er barne- og ungdomspastor i Råde frikirke

Hun mener synet på samliv bør anses som et bekjennelsesspørsmål.

– Dette handler om hvordan vi leser Bibelen, og hvordan vi ser på Guds ord. Om vi tror at det er dette Bibelen sier, så kan vi ikke gå på kompromiss med det.

– Kan ikke gå på kompromiss

Tidligere denne måneden rykket FriBU, Frikirkens barne- og ungdomsorganisasjon, ut med en oppfordring til unge om å engasjere seg i samlivsdebatten. De slo samtidig fast at de opplever at mange unge stiller seg bak ledelsens standpunkt i saken.

Lande erkjenner at det kan være krevende for mange unge å ta ordet i debatten.

– Dette stikker dypt hos mange. Mange har sterke røtter i Frikirken, og har et sterkt ønske om at endringen skal skje her. Jeg tror det er en sjanse for at denne samtalen vil prege Frikirken også etter synodemøtet. Men jeg håper vi vil gjøre denne samtalen på en god måte nå, sånn at vi vil kunne gi større plass for andre viktige samtaler også.

Om vi tror at det er dette Bibelen sier, så kan vi ikke gå på kompromiss med det.

—  Astrid Fjeldly Lande, barne- og ungdomspastor

Tror unge vil ha endring – men ikke om læren

Eivind Landro (39), pastor i Ulsteinvik frikirke på Sunnmøre, opplever at den såkalte progressive siden i Frikirken har vært mest fremme i debatten så langt. Derfor valgte han å signere innlegget.

– Jeg synes det er fint at vi som er yngre kan si at vi står for et konservativt syn, sier Landro.

Eivind Landro er pastor i Sula frikirke.

Han opplever ikke at det er de yngre i kirkesamfunnet som er pådrivere for endring i synet på samliv.

– Mange unge vil gjerne ha endring på form og praksiser i Frikirken, men ikke nødvendigvis på læren.

Vil gi plass til andre saker

Han tror flere unge opplever at prisen ved å uttale seg om homofili kan være høy.

– Det er ikke sikkert at det koster så mye å si dette i kristne kretser, men utenfor kan det oppleves krevende sosialt sett. Det koster noe å fronte et syn i et betent sak.

Nå håper han på ro etter at sakene er behandlet på sommerens synodemøte.

– Jeg tenker at det er bra at disse sakene kommer opp, men så håper jeg at vi får bli ferdig med det. Det er ikke dette vi har lyst å bruke mye energi på.

– Tar debatten om samliv mye energi?

– Det tar mye fokus. Det er mange andre ting som man også bør snakket om, som kommer litt i skyggen av dette. For eksempel hvordan vi når flere nye mennesker, og ellers det diakonale og misjonale, som er elementære ting som en kirke skal ha fokus på.

---

Samlivsdebatt i Frikirken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som skulle utarbeide en helhetlig samlivsteologi, drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», og vurdere hvorvidt samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn. Flertallet i Frikirkens synoderåd stiller seg bak dokumentene.
  • Samlivssaken har blitt diskutert i Frikirkens menigheter. Blant menighetene som har uttalt seg om saken, sier 72 prosent at de støtter samlivsdokumentet og 68 prosent at samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål.
  • Resultatene av avstemningene i menighetene er veiledende. Delegatene til synodemøtet tar den endelige avgjørelsen etter diskusjoner der.
  • Sakene skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion