Verdidebatt

Det er de som vil endre, som bryter enheten

SAMLIVSSYN: De som ønsker å endre læren på samlivspunktet sitter med bevisbyrden for hvorfor endring bør skje. Vi blir ikke overbevist av deres argumenter.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt