Religion

Mener internatskolene til flere kristne organisasjoner bør kartlegges

MISJONÆRBARN: Myndighetene skal i utgangspunktet bare kartlegge forhold ved tidligere internatskoler tilknyttet Misjonssambandet. – Bør omfatte alle de kristne organisasjonene, mener generalsekretær i Normisjon.

– Jeg tenker at myndighetenes kartlegging bør omfatte alle de kristne organisasjonenes internatskoler, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på internatskoler i utlandet

Nylig har saken blitt aktualisert med den nyopprettede støttegruppa Sendt bort. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet (NLM) skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

Også podkasten «Misjonærbarna» av Øystein Stene har satt saken på dagsorden.

Venstres nestleder Abid Raja har utfordret både kunnskapsministeren og trosministeren på statens ansvar i saken, noe som har gitt resultater:

Forrige uke ble det kjent at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil be Utdanningsdirektoratet om å kartlegge om det er gjennomført statlige tilsyn med internatskoler, samt om det er gitt statlige tilskudd til disse skolene.

Misjonærbarn Jarle Naustvik i samtale med trosminister Kjersti Toppe og Stortingsrepresentant Abid Raja.

Kan bli aktuelt å kartlegge flere

I utgangspunktet er det kun Misjonssambandets tidligere internatskoler som skal kartlegges, opplyser Kunnskapsdepartementet til Vårt Land.

Men Misjonssambandet har ikke vært alene om internatskoledrift. Også Normisjon (tidligere Den norske Santalmisjon) har eid egne internatskoler. Enkelte steder har Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeidet med Misjonssambandet om internatdriften.

At det kun er skolene til Misjonssambandet som skal undersøkes, begrunner departementet slik:

– Utgangspunktet for de undersøkelsene som vi nettopp har satt i gang har særlig vært de historiene som har kommet frem knyttet til Misjonssambandets internatskoler. Dette er bakgrunnen for at vi foreløpig har begrenset kartleggingen til disse skolene, skriver de i en e-post til avisen.

Det kan imidlertid bli aktuelt å se på flere organisasjoners tidligere ordninger.

– Avhengig av de videre undersøkelsene kan det bli aktuelt å utvide kartleggingen til også å omfatte internatskoler drevet av andre organisasjoner, opplyser de.

Det er viktig for Normisjon at misjonærbarn som har lidd vondt på våre skoler også skal omfattes av granskingen og få en eventuell statlig oppreisning

—  Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

– Påført traumer

Det mener altså Normisjons generalsekretær at de bør gjøre. Han påpeker at internatordningen var lik i alle organisasjoner.

– Vi vet fra vår egen undersøkelse i 2007 at misjonærbarn har blitt påført akkurat de samme traumer på våre skoler som barn på Misjonssambandets skoler har, og da er det naturlig at granskingen omfatter alle skolene, sier Kjetil Vestel Haga.

Den norske Santalmisjon, som i 2001 inngikk en fusjon med to andre kristne organisasjoner og ble til Normisjon, hadde skoler med med internatordning i flere land. Det siste internatet ble nedlagt på begynnelsen av 2000-tallet.

– Det er viktig for Normisjon at misjonærbarn som har lidd vondt på våre skoler også skal omfattes av granskingen og få en eventuell statlig oppreisning, sier Haga.

– Et smertefullt dilemma

Han er tydelig på at organisasjonene selv må bære hovedansvaret for at misjonærbarn led under internatskoleordningen.

– Misjonsorganisasjonene må ta ansvaret for at foreldrene ble stilt i en situasjon der de måtte velge mellom å sende barna fra seg eller oppleve at de var ulydige mot Guds kall. Det var et smertefullt dilemma de aldri skulle ha blitt satt i. Misjonen må også ta ansvar for at skolene var for dårlig bemannet, noe som la til rette for omsorgssvikt og også i mange tilfeller for at psykiske og seksuelle overgrep kunne skje, sier han.

Også generalsekretær i NMS, Helge S. Gaard og Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken, ønsker en utvidet kartlegging velkommen.

Begge er tydelige på at organisasjonene hadde et ansvar for internatordningen.

Frikirkens lederkonferanse

Fikk støtte

Samtidig mener Skullerud i Frikirken at det ikke er unaturlig å tenke at også staten hadde et ansvar for det som skjedde.

Han forteller at skolene som Frikirken samarbeidet om, var godkjent og fikk støtte fra den daværende fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det var også dit skolene rapporterte, ifølge ham.

Skullerud mener at så lenge skolene har vært godkjent av staten, må det være naturlig å tenke at de også har et ansvar for praksisen med å sende bort barn til norske statsborgere som har jobbet i utlandet.

– Samtidig er det viktig at vi ikke bruker ressursene på å fordele skyld, men at vi sammen tar et felles ansvar for å møte, lytte og hjelpe dem som er berørt, sier han.

Helge S. Gaard, generalsekretær i NMS (Det Norske Misjonsselskap)


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion