Kultur

Radiosjef om NRK-andakten: Opplever økende motstand

RADIO: Tirsdag formiddag behandlet Kringkastingsrådet klagestrømmen NRK har mottatt etter at morgenandakten ble flyttet fra P1 til P1+.

Morgenandakten har vært å høre på NRKs hovedkanal i 92 år. Der har den hatt de fleste av sine 369.000 lyttere. I tillegg har andakten de siste årene vært å finne på nisjekanalen P1+.

Fra torsdag 6. november kan den kun høres på P1+ og på NRK Radio på nett.

– Jeg tillater meg å si at det er en klassiker i kringkastingssammenheng, for det er knyttet til morgenandakten.

Slik innleder leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen, den første klagesaken rådet skulle behandle tirsdag.

Vil gjøre kanalene mer ulike

– Vi har lyst til å gjøre to av de største radiokanalene våre mer forskjellige for å gi et bredest mulig allmennkringkastingstilbud på lyd.

Det sier radiosjef Bjørn Tore Grøtte, som deretter gjør rede for hvorfor NRKs morgenandakt er flyttet fra P1 til P1+.

– Denne endringen skjer fordi samfunnet vårt endrer seg. Det endrer seg og utvikler seg, og det gjør også lyttervanene.

Han forteller at NRK måler lytterbevegelsene nøye.

– Vi ser at når vi sender en del av det forkynnende stoffet så har vi litt trøbbel med å samle like mange folk som vi gjør med andre typer stoff som også kan være «tungt».

Grøtte påpeker at NRK P1 skal være en samlende fellesarena for alle voksne i Norge.

– NRK P1 har 1,2 millioner lyttere hver eneste hverdag. Hvis vi skal være den samlende kraften så er vi nødt til å utvikle oss i takt med samfunnet, sa Grøtte.

Andakten sendes på P1+ til samme tidspunkt som den gjorde på P1. Den er også tilgjengelig for lytterne i appen NRK Radio.

– Det vi kan si er at foreløpig ser tallene for NRK P1+ gode ut, i de tidene hvor de nå er alene om å sende andakten. Vi ser at det er noen flere tusen lyttere som er innom, så trenden er god. Og det blir spennende å følge med på dette framover, skriver Grøtte i en e-post til Vårt Land.

– Mer livssynsinnhold enn tidligere

– Vi har fått noen reaksjoner, og det er ikke så rart, sier radiosjefen i møtet til Kringkastingsrådet.

I tillegg til de som har tatt kontakt med Kringkastingsrådet, skriver Grøtte til Vårt Land at det siden 19. oktober er registrert 271 henvendelser til NRKs publikumsservice om andakten.

–Andakten har symboltungt og viktig innhold. Det skal vi ha respekt for.

På P1 sendes nå programmet Kveldstanker på kveldstid. Der inviteres ulike folk til å formidle filosofi, livsvisdom og ord til ettertanke fra ulike religioner og livssyn. Ifølge Grøtte viser dette tilbudet bredden i livssynsoppdraget til kanalen.

Han peker på program som Kompass, Etikketaten, Salmer til alle tider, og Tro, håp og Lillesæter:

– Vi har mer innhold i livssynssjangeren enn vi hadde for en god stund siden.

Grøtte mener erfaringen tilsier at lytterne finner frem til det de ønsker å finne, såfremt NRK informerer tydelig.

Rådsleder etterspør NRKs forståelse av forkynnelse

Snorre Valen viste i møtet til at et av Grøttes argumenter for å flytte andakten er at tiden er i endring, og at det fordrer endringer også hos P1 dersom dette skal være den samlende kanalen.

– Uavhengig av mitt eller andre rådsmedlemmers syn på forkynning i kringkastingen, så har jeg lyst til å spørre om dette må leses som et uttrykk for at synet på forkynnelse er i endring i NRK?

På dette svarer radiosjefen at det ikke hadde kommet opp som et spørsmål hvorvidt NRK skulle sende andakten eller ikke.

Grøtte påpeker samtidig at hans egen observasjon er at motstanden mot at statskanalen skal sende forkynnelse er økende.

Fikk Petter Dass-prisen

For to år siden ga Vårt Land Petter Dass-prisen til NRK Morgenandakten. Begrunnelsen var: «Det er få andre institusjoner eller mennesker som på samme måte klarer å forankre den kristne troa i offentligheten slik som NRKs morgenandakt.»

NRK-andakten hadde da over lengre tid vært i endring. Andaktsholderne stod friere til å snakke om egne erfaringer og det de selv opplevde som viktig. Tidligere var det teologer og prester som holdt andakten, men etter hvert åpnet dørene også for andre, for eksempel artister og programledere.

---

Morgenandakten på NRK

  • Morgenandakten har blitt sendt i NRK siden 9. mars 1931.
  • Andakten er blitt sendt tre ganger daglig på NRK P1: Kl. 05.33, 07.20 og 08.20 på distriktssendingene.
  • 360.000 lyttere får med seg tre minutter med ettertanke, bønn og velsignelse etterfulgt av musikk.
  • Fra 6. november sendes andakten kun på NRK P1+ og på NRK Radio på nett.

---

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur