Religion

Metodist-pastor slutter etter menighetens veivalg

LIKEKJØNNET EKTESKAP: Dag Martin Østevold har sagt opp sin stilling i Centralkirken i Bergen. – Det er vemodig, men hensynet til det læremessige standpunktet betyr mer.

Pastor i Centralkirken, Dag Martin Østevold, slutter i sin stilling. Dagen meldte saken først.

Avgjørelsen tar han etter at menigheten i september avgjorde at de ønsker å bli værende i Metodistkirken Norge, på tross av at denne går i retning av å godkjenne likekjønnet ekteskap.

Østevold har det han selv beskriver som et tradisjonelt syn på ekteskapet.

Kjenner både vemod og ro

– Det er klart at på en måte så kjennes det veldig vemodig. Dette er min barndoms menighet og den menigheten som har sendt meg ut i tjeneste, og jeg har familien min i denne menigheten, sier Østevold til Vårt Land.

– Men for meg så har hensynet til det læremessige standpunktet betydd mer. Så jeg har en veldig ro for at jeg har tatt en riktig beslutning. Jeg kjenner full fred for det.

Hvor veien går videre etter nyttår, vet han ennå ikke.

– Det blir spennende å se om noe åpner seg underveis. Jeg setter min lit til Salme 32, 8. Jeg tror at Gud åpner og lukker dører, og at det finnes noen ferdiglagte gjerninger for meg å vandre inn i.

Menighetsrådsleder: – Sørgelig

Veivalget i Centralkirken i Bergen ble gjort på bakgrunn av diskusjonene i Metodistkirken om hvorvidt kirken skal akseptere likekjønnet ekteskap og vie personer av samme kjønn.

– Jeg synes det er sørgelig at Dag Martin Østevold slutter, men jeg forstår det. Det er en avgjørelse som står i sammenheng med hvordan han har uttalt seg i denne saken og prosessen.

LEDER: Karen Kristine Rasmussen er leder for menighetsrådet i Centralkirken i Bergen.

Menighetsrådsleder i Centralkirken i Bergen, Karen Kristine Rasmussen, forteller at en annen pastor i menigheten vil trappe opp sin stillingsprosent i noen måneder. Deretter vil kabinettet, som består av biskop og tilsynsprester, finne en løsning fra sommeren av, sammen med menigheten.

– Hva tenker du selv om veivalget?

– Veivalget var vi nødt til å ta. Vi hadde en menighet som bestod av tre deler: De som ikke kunne leve med at kirken gikk denne veien, de som ville ha et mer åpent syn på ekteskapet, og alle de i midten som syntes det viktigste var å være samlet som menighet. For meg som MR-leder er det viktig å ivareta alle.

Håpte på menighetens utmelding

I sommer bekreftet kirkens Årskonferanse at det er prester og diakoner med vigselsrett som avgjør hvem de ønsker å vie. I praksis betyr dette at man kan vie to av samme kjønn.

Metodistkirken har også søkt om, og fått godkjent, et vigselsritual for vigsel av likekjønnede, meldte Vårt Land i september. Det er Barne-, ungdoms og familiedirektoratet som godkjenner vigselsritualer.

Den endelige avgjørelsen omkring likekjønnet ekteskap tas likevel ikke før neste år, når den internasjonale Generalkonferansen for United Methodist Church skal samles.

Likevel har Centralkirken i Bergen gjort sitt veivalg denne høsten.

I forkant av dette sa Østevold til Vårt Land:

– Mitt forsiktige håp og ønske er at menigheten skal ha mot til å gå en annen vei, og være tro mot det som har vært Metodistkirkens offisielle syn, men som jeg opplever at kirken i Norge forlater.

Nå blir det altså slik at Centralkirken forblir i Metodistkirken, og Østevold forlater sin stilling som pastor.

– Jeg blir værende frem til nyttår, og er fullt motivert for det.

Metodistkirken møttes til årskonferanse i Larvik.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion