Religion

Lærer sagt opp etter å ha gitt elev smekk på kristen skole. Elever støtter læreren

OPPSIGELSE: I et underholdningsshow på Folkehøgskolen Sørlandet ble en elev utfordret til å motta smekk på baken med en stekespade. Dette var medvirkende årsak til at læreren ble sagt opp.

Denne artikkelen ble publisert 16. oktober 2023. Det er også den 5. mest leste saken blant Vårt Lands abonnenter i 2023. På 6. plass: Prester mener norsk salme inneholder orientalisme. På 7. plass: Freddy Kalas om bruddet med Brunstad Christian Church: – Sterk påkjenning. På 8. plass: Han anmeldte forstanderen: – Måtte få stoppet ham. På 9. plass: Dette tjente kristen-toppene i 2022. På 10. plass: Brødresangen som stilnet – nå har livskriser ført dem sammen igjen.

– Hvis han forsvinner ut av skolen blir ikke skolen den samme, sier Astrid Marie Wegner Lindeland.

Hun er stipendiat og andreårselev på Folkehøgskolen Sørlandet. Mannen hun sikter til har i nesten 20 år har vært lærer ved den kristne folkehøyskolen på Birkeland i Agder. Han er også de ansattes tillitsvalgte.

31. mai i fjor vedtok styret å si opp læreren. Han bestrider grunnlaget for oppsigelsen og har nå gått til sak mot folkehøyskolen.

Vårt Land har sett en protokoll fra et drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen. Her kommer det fram at skolen den gang vurderte oppsigelse på grunn av det de mente var ulovlig fravær, motarbeidelse og utilbørlig press mot ledelse, styret og ansatte, brudd på medvirkningsplikten og uakseptabel behandling av elever.

Med det siste punktet viste ledelsen til en konkret elevkveld som skal ha vakt reaksjoner.

Vårt Land har forelagt påstandene og opplysningene i denne artikkelen til styreleder Kjell Gunnar Hammen.

«Fra skolens side sitter vi med andre opplysninger, men vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer», skriver han.

Den oppsagte læreren har blitt gjort kjent med opplysningene og påstandene i artikkelen. Han utelukker ikke å ha gjort feil, men er likevel uenig i grunnlaget for oppsigelse. Se svaret hans lenger nede i artikkelen.

Jeg har snakket med fjorårets elever og stipendiater. Hvis det blir rettssak, så kommer mange til å stille opp til støtte for ham

—  Astrid Marie Wegner Lindeland, elev ved Folkehøgskolen Sørlandet

Testet følelser

Astrid Marie Wegner Lindeland, som forrige skoleår var elevrådsleder, har en klar formening om hvilken elevkveld som vakte reaksjoner.

I mars hadde lærerens linje ansvar for en underholdningskveld der guttene på linjen fikk ulike utfordringer på scenen. Kilder Vårt Land har snakket med opplyser at dette blant annet innebar å synge «Deilig er jorden» i mikrofon på scenen, sette seg på tegnestifter, få helt varm stearin på magen, sitte i en balje med iskaldt vann, ha meitemark i munnen og motta en smekk på baken av læreren med en stekespade av plast.

Den som stod bak de nevnte utfordringene, var læreren på den aktuelle linjen.

– Tanken bak utfordringene var å teste følelser som smerte og flauhet, forteller Lindeland.

KRITISK TIL SKOLEN: – Hvis Nils forsvinner ut av skolen blir ikke skolen den samme, sier Astrid Marie Wegner Lindeland. Hun var elevrådsleder på Folkehøgskolen Sørlandet i fjor og reagerer kraftig på oppsigelsen av læreren.

– Ingen syntes dette var feil

I protokollen fra drøftingsmøtet i forkant av oppsigelsen hevder den daværende skoleledelsen at flere elever reagerte negativt på elevkvelden. Elevene mente at det var nedverdigende og ba om at handlingene måtte slutte, heter det i protokollen.

«Flere elever filmet handlingene og vi er redd for at dette kommer ut», skriver de.

Den tidligere elevrådslederen, som selv var til stede på kvelden, sitter igjen med et annet inntrykk.

– Vi som var der hadde det veldig gøy. Jeg snakket med flere, og alle jeg snakket med syntes dette var et morsomt, men nervepirrende innslag. Ingen syntes dette var feil. De vet jo at læreren er crazy, og det er jo blant annet dette folkehøyskole går ut på: Å tøye noen grenser.

Ifølge henne hadde læreren i forkant av showet spurt de aktuelle guttene om de ville delta i showet.

– Men ja, det var noen i publikum som dette ikke falt i smak hos. De bestemte seg for å gå til rektor med videoer av det som skjedde, sier Lindeland.

– Gjorde ikke vondt

Vårt Land har sett en av videosnuttene hvor læreren gir en tilsynelatende kraftig smekk på baken til en daværende andreårselev. I videoen bøyer eleven seg fremover iført en russebukse. Han smiler bredt, mens læreren står bak ham og sier:

«Det sitter en flue på rumpa di. Hva skal jeg gjøre med den? Skal jeg smekke den?»

Når eleven svarer «ja», sier læreren «ok, da gjør jeg det», før han slår til med et tilsynelatende hardt underarmsslag med en stekespade av plast.

Anonymiserte bilder fra show på Folkehøgskolen Sørlandet.

Vårt Land har snakket med eleven som bekrefter at det som skjedde på scenen var avtalt spill. Ifølge ham har de samme «testene» blitt utført på elevkvelder også tidligere år. I fjor skal stipendiater ha hatt regien.

– Hvis du ser på videoen isolert sett, så ser det jo ikke bra ut. Men jeg var gjennom akkurat det samme året før, og det gjør ikke vondt i det hele tatt – og det sier jeg ikke for å tøffe meg, sier eleven.

Ifølge eleven som mottok smekk og den tidligere elevrådslederen ble muligheten for oppsigelse fort kjent blant elevene, noe de reagerte kraftig på. De hengte opp skilt og plakater til støtte for læreren. Elevene på den aktuelle linjen skrev et støttebrev for læreren til rektor og gav uttrykk for at elevkvelden var uproblematisk og at de ville beholde ham. Eleven hevder at han selv tok kontakt med rektor og forklarte konteksten for videoen.

En av elevene opprettet også en underskriftskampanje på nett til støtte for læreren. Den teller per nå nesten 200 underskrifter.

– Vår stemme ble ikke hørt. De bare utsatte å gi ham sparken til vi sluttet på skolen, sier den tidligere elevrådslederen Lindeland.

– For streng førstereaksjon

I protokollen fra drøftingsmøtet i forkant av oppsigelsen, listes det også opp flere andre punkter som skal ligge til grunn for oppsigelsen. I tillegg til punktet om «uakseptabel elevbehandling» inkluderer protokollen det skoleledelsen mener var ulovlig fravær, brudd på medvirkningsplikten, motarbeidelse av ledelse og styre, og utilbørlig press mot ledelse, styre og ansatte.

I punktet om motarbeidelse av ledelse og styre, hevdes det at den ansatte og tillitsvalgte «ikke aksepterer avgjørelser». Han skal også blant annet ha utøvd «press mot ledelse» for å få innvilget en permisjonssøknad på vegne av en ansatt, ifølge protokollen.

Med brudd på medvirkningsplikten, henvises det til at den tillitsvalgte skal ha anbefalt de organiserte til å ikke medvirke i kartlegging i forbindelse med nedbemanning.

Folkehøgskolen Sørlandet

I etterkant av drøftingsmøtet skal lærerens advokat ha sendt en skriftlig redegjørelse for anklagene til styret. Vårt Land har sett redegjørelsen.

Her kommer det fram at advokaten mener oppsigelse er en for streng førstereaksjon på hendelsene under elevkvelden. Det hevdes også at flere andre punkter dreide seg om lærerens opptreden som tillitsvalgt, og at det var hans plikt å ta opp saker med ledelsen i en krevende periode.

Sier han handlet i god tro

Til Vårt Land sier læreren at han som tillitsvalgt har gjort det han trodde var best for skolen og for personalet.

– Jeg utelukker ikke at jeg har gjort feil, men tillitsvalgt-vervet er jo en rolle man blir valgt inn i og ikke noe man utdanner seg til. Det er første gang noensinne at jeg har vært borti en nedbemanningsprosess, sier han.

Samtidig mener han grunnlaget for oppsigelse ikke er godt nok. Når det gjelder elevkvelden påpeker han at det omtalte underholdningsshowet skjedde i samtykke med elever han hadde et tillitsforhold til.

– Kan du likevel forstå at det å gi en elev fysisk smekk oppfattes som så grenseoverskridende at det kan gi grunn til oppsigelse?

– Ikke i denne konteksten. Jeg har hatt dette showet i mange år uten en eneste negativ reaksjon. Om jeg likevel hadde fått beskjed om at et slikt show ikke hører hjemme på Folkehøgskolen Sørlandet, så hadde jeg selvsagt rettet meg etter det.

– Uforståelig oppsigelse

KRITISK TIL SKOLEN: – Hvis Nils forsvinner ut av skolen blir ikke skolen den samme, sier Astrid Marie Wegner Lindeland. Hun var elevrådsleder på Folkehøgskolen Sørlandet i fjor og reagerer kraftig på oppsigelsen av læreren.

Også flere av lærerens kollegaer reagerer på at han har blitt oppsagt.

«Oppsigelsen er uforståelig for oss og har naturlig nok skapt vanskelige arbeidsforhold», skriver de i en uttalelse sendt til Vårt Land.

Tidligere elevrådsleder Astrid Marie Wegner Lindeland mener styret bør vurdere saken på ny.

– Jeg har snakket med fjorårets elever og stipendiater. Hvis det blir rettssak, så kommer mange til å stille opp til støtte for ham. Gjennom 20 år har han hatt positiv innflytelse på ekstremt mange liv.

Ifølge Vårt Lands kilder får den tillitsvalgte støtte fra fagforeningen Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) i søksmålet.

Vårt Land har vært i kontakt med Andreas Melberg, daglig leder i NKF. Han vil ikke bekrefte eller avkrefte hvorvidt de er involvert i saken.

Som Vårt Land tidligere har skrevet, stod den tillitsvalgte bak et varsel mot ledelsen ved skolen tidligere i år. Her ble det hevdet at skolen hadde brutt varslingsrutiner i behandlingen av et tidligere varsel.

Daværende konstituert rektor ønsker ikke å kommentere saken og henviser til styreleder, som heller ikke ønsker å kommentere.

---

Folkehøgskolen Sørlandet

  • Ble startet opp i 1912 under navnet Sørlandets Kristelige ungdomsskole.
  • Er eid av Normisjon region Agder (60 prosent), Indremisjonsforbundet Sør (30 prosent) og KFUK-KFUM Agder (10 prosent).
  • Har plass til 130 elever. 63 har takket ja til skoletilbudet i år.
  • Før det nåværende skoleåret har stillinger blitt kuttet med 5,5 årsverk. Nedskjæringen omfatter både lærerstillinger, kjøkken, vaktmester og stillinger i administrasjonen.
  • I 2022 hadde skolen 26 årsverk, ifølge årsregnskapet.
  • Tre linjetilbud er lagt ned, blant annet deres mye omtalte Liverpool-linje.

Kilde: fhssorlandet.no / Wikipedia / Brønnøysundregistrene / Vårt Land arkiv

---


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion