Religion

Han anmeldte forstanderen: – Måtte få stoppet ham

PILGRIMSFOLKET: I en nedlagt militærleir skulle det karismatiske trosfellesskapet leve sammen som de første kristne. I februar ble lederen for Pilgrimsfolket dømt for seksuelle overgrep.

Denne artikkelen ble publisert 20. november 2023. Det er også den 8. mest leste saken blant Vårt Lands abonnenter i 2023. På 9. plass: Dette tjente kristentoppene i 2022. På 10. plass: Brødresangen som stilnet – nå har livskriser ført dem sammen igjen.

– Det viktigste var å få stoppet ham.

Det sier Rolf Terje Jakobsen. Det var forretningsmannen fra Mandal som anmeldte lederen for menigheten Pilgrimsfolket. Menighetslederen ble i februar dømt til ett år og sju måneder i fengsel, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha misbrukt sin stilling. Han ble også dømt til å betale den fornærmede 220.000 kroner i oppreising.

Vårt Land omtalte saken i mai. Saken har også vært omtalt av avisa Dagen.

Jakobsen forteller at han og familien hans er venner med familien til kvinnen som ifølge dommen i Romerike og Glåmdal tingrett ble misbrukt av menighetslederen, over en periode på seks og et halvt år.

– Barna mine lekte med henne da de var små, og vi følte oss som en del av familien. Jeg hadde en mistanke om at noe var galt, for når jeg så henne synes jeg ikke lenger at jeg så de gode glimtene i øynene hennes.

Vårt Land har vært i kontakt med den fornærmede i saken. Les intervju med henne her.

Har du tips i saken? Kontakt journalist Lena Caroline Stordalen (lena.stordalen@vl.no) eller Sondre Bjørdal (sondre.bjordal@vl.no).

Stor aldersforskjell

Kvinnen som ble utsatt for overgrepene kom i kontakt med menigheten som barn, fordi foreldrene hennes ønsket å vite mer om menighetens hjemmeundervisningstilbud. Hun flyttet inn hos menigheten da hun hadde fylt 18 år, og møtte sin ektemann der.

Da forholdet til forstanderen begynte, var hun i begynnelsen av 20-årene og gravid med sitt andre barn. Forstanderen, som er nesten 40 år eldre enn henne, fremholdt i retten at forholdet var et gjensidig kjærlighetsforhold. Det var retten uenig i. Den ga påtalemyndigheten medhold i at forholdet har vært ufrivillig fra kvinnens side, og at det var et forhold hun ikke kom seg ut av på grunn av forstanderens sterke posisjon i menigheten, og sitt tillits- og avhengighetsforhold til ham.

Jeg hadde en mistanke om at noe var galt, for når jeg så henne synes jeg ikke lenger at jeg så de gode glimtene i øynene hennes

—  Rolf Terje Jakobsen

Retten viser til at mannen var både forkynner og bibellærer, og at dette gjorde at kvinnen så på hans ord som Guds ord. Dette bidro til å gjøre maktubalansen mellom de to enda større, mener retten:

«At hennes overgriper likestilles som Gud i hennes øyne gjør etter rettens syn at forholdet fremstår som svært inngripende og har satt fornærmede i en meget vanskelig situasjon. Retten mener dette avhengighetsforholdet har gjort det ekstra vanskelig for fornærmede å bryte ut, ettersom det er sammenfallende med å gå mot Guds ord.»

I dommen framkommer det at ytterligere to kvinner som har vært i menigheten anmeldte forstanderen for liknende forhold, etter at saken med den første kvinnen ble kjent. Disse to sakene var foreldet da de ble anmeldt. Vårt Land har tatt kontakt med begge. Ingen av dem ønsker å bidra i saken.

---

Pilgrimsfolket

  • Menigheten Pilgrimsfolket ble stiftet i 1975, med røtter i Maran Ata. Flere av medlemmene bodde sammen, og disse kalte seg «Storfamilien». På det meste var det omtrent 30-40 personer i Storfamilien. Menighetsfellesskapet i sin opprinnelige form gikk i oppløsning i 2018.
  • Menigheten omfattet også mennesker som ikke bodde på felleskapets eiendom.
  • Storfamilien hadde felles økonomi. Mange solgte det de hadde da de flyttet inn sammen med Storfamilien, og ga pengene til fellesskapet. Flere vitner i saken forteller at de måtte levere fra seg disposisjonsretten på bankkontoene sine, og noen måtte levere inn pass. Dersom medlemmene av Storfamilien ønsket fri, måtte de sende en søknad til forstanderen.
  • Barna ble skolert hjemme, og medlemmene selv stod for undervisningen.
  • Menigheten har i en årrekke drevet et omfattende hjelpearbeid i Romania, og medlemmene har hatt en turnusordning som innebærer at mange av dem har hatt gjentatte lange opphold der.
  • Storfamilien tjente penger ved å utføre tjenester via firmaet Pilgrimstjeneste Drift AS og drev med malertjenester, vasketjenester og lagertjenester. Inntekten gikk til det Storfamilien måtte trenge, i tillegg til at en del ble gitt til hjelpearbeid i Romania.

---

Jeg kunne ikke la det ligge. Jeg følte at det var et samfunnsansvar å få stoppet mannen

—  Rolf Terje Jakobsen

Konfrontasjonen

Jakobsen forteller at han til slutt fikk bekreftet sin mistanke. Han ringte så menighetslederen og konfronterte ham med det han hadde fått vite. Han gav forstanderen et ultimatum: Om han ikke anmeldte seg selv, ville Jakobsen anmelde ham.

Jakobsen forteller at han og kvinnens far deretter oppsøkte menighetslederen, som på dette tidspunktet bodde i kollektivet sammen med sine trosfeller, i det menigheten kalte for Storfamilien. Først møtte de en lukket dør, men de ble stående utenfor så lenge at de til slutt fikk komme inn. Igjen gjentok de at de ville anmelde forstanderen, dersom han ikke anmeldte seg selv.

– Jeg prøvde å la ham gjøre det selv.

Jakobsen opplevde at det var stor motstand mot å anmelde forholdet. Han forteller at han fikk telefoner hvor medlemmer sa at urett måtte tilgis, og at man måtte gå videre. At dette ville ødelegge mye for dem. Jakobsen forteller at han forstår at de opplevde det som krevende.

– Men jeg kunne ikke la det ligge. Jeg følte at det var et samfunnsansvar å få stoppet mannen. Man kan tilgi, men han må stå for det han har gjort.

Samme formiddag som han anmeldte saken, ble han tatt inn for å avgi forklaring. Jakobsen anslår at han var på politistasjonen i fire timer den dagen.

---

Dette er forstanderen dømt for:

  • å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, i henhold til Straffeloven § 193.
  • å ha skaffet seg seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, i henhold til Straffeloven § 295
  • Forholdet forstanderen er dømt for, pågikk fra 2012 til 2018, i seks og et halvt år.
  • Han erkjenner ikke straffskyld.

---

– En karismatisk leder

Jakobsen vitnet mot forstanderen i retten. Der forklarte han at kvinnen han hadde kjent siden hun var barn «ble mer og mer innadvendt og at han merket det først på klesstilen», ifølge dommen.

I retten benektet forstanderen straffskyld og holdt fast på sin forklaring om at det anmeldte forholdet var et gjensidig kjærlighetsforhold. Flere vitner støttet forstanderens forklaring i retten.

Jakobsen forteller at tiltalte også i retten framstod som en svært karismatisk og kunnskapsrik lederfigur.

– Han mener han ikke har gjort noe galt. Han går høyt på banen og fordømmer det ene og det andre.

Jakobsen var aldri selv involvert i menigheten og fellesskapet, men han besøkte dem noen ganger - noen ganger sammen med barna sine.

– Det er en fantastisk fin gjeng i menigheten. Man så jo at det var gammeldags, for å bruke et litt slitt uttrykk, men det var tydelig at de også gjorde mye godt.

Vårt Land har vært i kontakt med forstanderens advokat, men har ikke lykkes i å komme i kontakt med den domfelte.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion