Religion

Ber Statsforvalteren vurdere statstilskuddet til Menigheten Samfundet

STATSTILSKUDD: Robin Andersens historie om å vokse opp i Menigheten Samfundet har fått Barne- og familiedepartementet til å reagere. Departementet har bedt Statsforvalteren i Agder vurdere hvorvidt trossamfunnet bør miste statstilskuddet - og granskes ytterligere.

Nylig omtalte Vårt Land boken Alene ut, der tidligere Samfundet-medlem Robin Andersen forteller om sitt brudd med menigheten. Andersen beskriver menigheten Samfundet som et lukket trossamfunn der man ikke skal ha unødvendig kontakt med folk som ikke er medlemmer. Som tenåring ville han bryte ut, og som en konsekvens av utmeldelsen opplevde han et brudd med familie og venner.

Ytterligere undersøkelser

Historien til Robin Andersen har fått Barne- og familiedepartementet til å agere. I et dokument Vårt Land har fått innsyn i, ber departementet Statsforvalteren i Agder om å vurdere menigheten Samfundet opp mot trosamfunnslova og trossamfunnsforskriften. Her henviser de til Vårt Lands intervju med Robin Andersen tidligere i sommer.

Departementet ber Statsforvalteren vurdere to ting:

1) Hvorvidt det i Vårt Lands sak om Robin Andersen og andre medieoppslag om Samfundet fremkommer opplysninger som kan gi grunnlag for å nekte statstilskudd.

2) Om eventuelt å vurdere behovet for gjøre ytterligere undersøkelser av menigheten Samfundet på bakgrunn av mediesakene som har versert om menigheten.

I Menigheten Samfundet ønsker vi å rette oss etter Norges lover

—  Tormod Aamodt, forstander i Menigheten Samfundet

Tidlig i saksbehandlingsprosessen

Monica Bjørkholt Breive, fungerende avdelingsdirektør ved Statsforvalteren i Agder, bekrefter at de har mottatt brevet fra departementet.

– På grunnlag av brevet har vi bedt om en uttalelse fra menigheten Samfundet i Kristiansand. Det er vanlig prosedyre i slike saker at vi først ber om en uttalelse fra den det gjelder. Når vi har mottatt svar fra Samfundet, vil vi vurdere om vi skal foreta ytterligere undersøkelser, sier Breive.

Hun understreker at Statsforvalteren er tidlig i saksbehandlingsprosessen og at Samfundet har fått frist til å svare innen 17. juli.

– Vi ønsker å rette oss etter Norges lover

Tormodt Aamodt er forstander i Menigheten Samfundet i Kristiansand. I en e-post til Vårt Land skriver han:

– Vi har mottatt brev fra Statsforvalteren i Agder med henvisning til dette brevet fra Barne- og familiedepartementet. I Menigheten Samfundet ønsker vi å rette oss etter Norges lover, og vi forholder oss til, og samarbeider med norske myndigheter.

Aamodt legger til:

– Derfor vil vi også gi vårt tilsvar til brevet fra Statsforvalteren innen fristen som er gitt.

VÅRT LAND, 5. JUNI: Da Robin Andersen ville bryte ut av Menigheten Samfundet, tok han i all hemmelighet kontakt med journalist Bjørn Markussen.

Grunnlag for å nekte tilskudd

Etter trosamfunnsloven § 6 kan et trosamfunn nektes statstilskudd dersom samfunnet blant annet krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter. Tilskudd som et trosamfunn allerede har fått, kan også kreves helt eller delvis tilbakebetalt, dersom ett eller flere av vilkårene for å nekte tilskudd er oppfylt.

Dersom ikke Statsforvalteren er fornøyde med svaret fra Samfundet, kan menigheten få Statsforvalteren på besøk i kirkebenkene. For dersom Statsforvalteren får opplysninger om et trosamfunn som kan gi grunnlag for å nekte tilskudd, kan Statsforvalteren gjøre stedlige undersøkelser hos et trosamfunn. Samfundet kan også måtte gi fra seg årsprotokoller, læredokumenter til Statsforvalteren, samt redegjøre måtte for interne praksiser og rutiner.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe «sterkttroende» på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var det sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene er siden blitt kalt lomelenderne.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---


Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion