Religion

Foreslår nytt nettverk for kirker som ikke vil vie homofile: – Vil ikke tvinge noen

VALG: Vigsel av likekjønnede, et nytt nettverk for dem med tradisjonelt syn, og menigheter som vil melde seg ut står på agendaen når Metodistkirken samles til helgen.

I mars sa Metodist-biskop i Norden, Christian Alsted, at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil kunne vie to av samme kjønn. Han sa også at kirken i fremtiden vil ha homofile pastorer.

Dette er i strid med læregrunnlaget til internasjonale United Methodist Church (UMC), som Metodistkirken i Norge er del av.

Kommende helg møtes den norske Metodistkirken til Årskonferanse i Larvik.

I tillegg til likekjønnet vigsel skal Årskonferansen blant annet diskutere opprettelsen av et nytt nettverk for prester, diakoner og menigheter med et tradisjonelt syn på likekjønnet ekteskap, og hvordan menigheter som ønsker det skal kunne forlate kirken.

– De som vier, tar en beslutning

Det har vært knyttet spenning til hva som blir veien videre for likekjønnet vigsel i Metodistkirken.

Tilsynsprest Knut Refsdal har ledet Utvalg for kirkens framtid, som har levert ett av tre forslag til vedtak om tematikken.

– Skal Metodistkirken nå avgjøre om man vil vie to av samme kjønn?

– Svaret på dét er at det er de som har vigselsrett som selv tar en beslutning på hva de vil gjøre.

I sitt forslag foreslår Utvalg for kirkens framtid at Årskonferansen bekrefter dette.

Biskop Alsted erklærte i mars i år et moratorium, en utsettelse, når det gjelder behandling av klager på prester eller diakoner som gjennomfører vigsel av to av samme kjønn – selv om denne praksisen strider med det internasjonale kirkesamfunnets lære.

I april sa imidlertid Juridisk Råd i det internasjonale United Methodist Church (UMC) at denne type utsettelser ikke er tillatt.

I sin rapport skriver Utvalg for kirkens framtid om vigselsrett at de «har tillit til at prester og diakoner forvalter retten på en ansvarlig måte, i overensstemmelse med egen samvittighet og med godt pastoralt skjønn».

De konstaterer også at det vil være vanskelig, i henhold til norsk lov, å avsette prester og diakoner som vier likekjønnede.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

– Vil bli i UMC, men er føre var

Neste år skal den internasjonale Generalkonferansen diskutere om det skal åpnes for regionalisering, altså at kirken kan ha ulike syn og ulik praksis i forskjellige regioner og årskonferanser rundt om i verden.

Generalkonferansen er det øverste organet i UMC.

Utvalg for kirkens framtid foreslår at det norske Hovedstyret utreder ulike muligheter for hvordan kirken skal kunne vie likekjønnede, i tilfelle UMC ikke åpner for regionalisering. Å bli med i en ny årskonferanse nevnes som en mulighet.

– Det er rett og slett å være føre var. Dersom Generalkonferansen ikke gir mulighet til å gå mot mer inkluderende praksis, men kun opprettholder det tradisjonelle synet, da er ikke vår framtid i UMC, sier Refsdal.

Han påpeker at han tror de fleste i Metodistkirken ønsker å bli i UMC.

Foreslår nytt nettverk – og prosedyre for utmelding

– Vi er en liten kirke, og vil gjerne at folk skal bli i kirken, sier Refsdal.

Dette er noe av bakgrunnen for at Utvalg for kirkens framtid foreslår å opprette et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står for et tradisjonelt syn og tradisjonell praksis i spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

Nettverket kan gi en ramme for samarbeid mellom menigheter som ønsker å forbli i Metodistkirkens tradisjonelle syn, mener han.

Metodistkirkens årskonferanse, 2022

– Vi vil ikke tvinge noen av kirkene til å utføre vigsel av likekjønnede. Hvis en menighet velger å tilslutte seg dette nettverket så er jo det et signal om hva slags linje man vil legge seg på.

Utvalget har også arbeidet fram en ordning for menigheter som velger å forlate kirkesamfunnet, slik at menigheten skal kunne beholde eiendom og kapital.

– Når det er sagt så håper jeg jo at det blir så få menigheter som mulig som vil benytte seg av det, sier tilsynspresten.

I april sa pastor i Centralkirken i Bergen, Dag Martin Østevold, til Vårt Land at menigheten skal ta et veivalg til høsten, og avgjøre om de vil bli værende i Metodistkirken eller ikke.

– Hvis noen hadde spurt meg, så ville jeg sagt ja

Marianne Munz er prest i Centralkirken i Oslo, og sitter i Hovedstyret som leder for Misjonsrådet. Hun uttaler seg til Vårt Land som prest.

Munz bekrefter at prester allerede bestemmer hvem de ønsker å si ja til å vie.

Marianne Munz,
Prest i Centralkirken, Metodistkirken i Oslo

– Vi er et relativt lite kirkesamfunn, så i praksis henvender nok et par seg til en prest de kjenner. Da velger man gjerne noen som man er trygg på at vil si ja til å vie en.

Hun er tydelig på hva hun mener om å vie to av samme kjønn:

– Hvis noen hadde spurt meg, så ville jeg sagt ja.

Likekjønnet vigsel har vært diskutert i Metodistkirken i Norge i mange år. Uenighet omkring dette har også ført til splittelse i den internasjonale United Methodist Church.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion