Religion

Biskop: – Metodistkirken i Norge vil i nær framtid tillate likekjønnet ekteskap

METODISTKIRKEN: På Norges Kristne Råds generalforsamling onsdag meldte biskop i Metodistkirken i Norden, Christian Alsted, at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap.

– I dag vil jeg gjerne fortelle dere at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap. Og at kirken en gang i fremtiden vil ha pastorer som er homofile.

Det sa biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, Christian Alsted fra talerstolen under Norges Kristne Råds generalforsamling onsdag.

– Jeg vet ikke nøyaktig når dette vil skje, hvor mange steder eller hvor ofte. Men det er ingen tvil om at det vil skje, sa han videre i talen, som også er publisert på Metodistkirkens nettside.

Har ønsket endring siden 2019

Metodistkirken i Norge er en del av det internasjonale kirkesamfunnet The United Methodist Church (UMC).

Det er bare få dager siden Sentralkonferansen Nord-Europa og Eurasia i UMC tok stilling til om nasjonale metodistkirker kan gjøre lokale tilpasninger i spørsmål om likekjønnet vigsel. Et annet punkt handlet om å åpne opp for ordinering av homofile. På møtet ble det bestemt at det ikke vil åpnes for noen av delene.

Jeg vet ikke nøyaktig når dette vil skje, hvor mange steder eller hvor ofte. Men det er ingen tvil om at det vil skje

—  Christian Alsted, biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina

Helt siden årskonferansen til Metodistkirken i Norge i 2019 har kirken sagt at de ønsker å gå i retning av å inkludere to syn på likekjønnet samliv.

Likevel vigsler og ordinerer de per i dag ikke homofile, til tross for at et flertall av medlemmene går inn for en omlegging, da det strider med læregrunnlaget til UMC.

Lærespørsmålet var ventet å bli et stort tema på generalkonferansen til UMC i 2020, som ble utsatt på grunn av koronapandemien. Nå er Generalkonferansen til UMC utsatt til 2024.

Generalkonferansen er det øverste organet i kirkesamfunnet, og består av en rekke sentralkonferanser fra hele verden.

Ba om respons

Under generalforsamlingen til Norges Kristne Råd var representanter fra rådets 24 medlemskirker til stede. Biskop Alsted ba om respons på avgjørelsen om å åpne for vielse og ordinasjon av likekjønnede.

– Hvordan vil du at ditt kirkesamfunn skal forholde seg til Metodistkirken etter den åpningen som vil skje? spurte han.

En av de som ga respons fra talerstolen, var Boe Johannes Hermansen, prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Han uttalte at Metodistkirkens ståsted vil være et problem for lokal økumenikk.

– Hovedspørsmålet er: Handler dette om menneskers frelse og fortapelse? Paulus sier at «de som lever slik ikke skal arve Guds rike.» Da vil den nye læren få konsekvenser, også når det gjelder økumeniske forhold, sa Hermansen.

Han viste også til skriftsteder om at de som villeder mennesker bør advares, og hvis ikke det fører frem, skal man vise dem fra seg.

– Skylder åpenhet

Christian Alsted sier til Vårt Land at det var viktig for ham å gi tydelig beskjed til Norges Kristne Råd om prosessen i Metodistkirken.

– Når vi har et så nært fellesskap som vi har i Norges Kristne Råd, så skylder vi hverandre åpenhet om det som foregår. Så er det viktig for oss å signalisere at vi søker enhet, selv om vi ser ulikt på ting.

Alsted sier videre at de ennå ikke vet når deres første vielse eller ordinasjon av likekjønnede vil finne sted.

– Vi vet ikke når, men det kommer til å skje, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere responsen fra Boe Johannes Hermansen direkte, men viser til innlegget sitt. Her sa han:

«Noen ganger blir dette etiske spørsmålet løftet opp til å bli et læremessig spørsmål, knyttet til forståelsen av synd og frelse. Ofte blir det gjort til en teologisk lakmustest som avgjør den teologiske posisjonen i dette og alle andre spørsmål.»

Konsekvenser for samarbeid

– Hvis noen ikke vil samarbeide med dere på grunn av vedtaket. Hvilket ansvar har dere da, siden det tross alt er dere som endrer ståsted?

– Konsekvensene det får for samarbeid avhenger av hvilken vekt man vil gi dette spørsmålet. Det er mange tungtveiende spørsmål hvor vi tenker forskjellig, uten at det skiller oss. Men hvis noen velger å si at dette spørsmålet skiller oss, da kan ikke vi gjøre noe med det. Det er deres valg som vi må akseptere. Men det skal ikke herske noen tvil om at vi ønsker fellesskapet og samarbeidet med alle kirker i Norges Kristne Råd, sier Alsted.

Videre sier han at det er viktig for Metodistkirken å ha gode samtaler med andre kirkeledere.

– Vi forventer ikke at andre kirker er enige. Men jeg vet at andre kirker også kommer til å forholde seg til dette spørsmålet. Nå har vi kommet til dette punktet hos oss, og jeg tror det kan skje hos andre kirker også.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion