Religion

Ordfører mener Benjamin Anda bør få en beklagelse fra kirken

DEN NORSKE KIRKE: Benjamin Anda ble søndag takket av som sokneprest i Giske og Vigra. – Hadde fortjent en beklagelse fra arbeidsgiver, sier Harry Valderhaug (KrF), ordfører i Giske.

– Det er et tap for lokalsamfunnet at Anda flytter fra kommune, sier Harry Valderhaug (KrF), ordfører i Giske kommune på Møre.

Søndag var han blant dem som var til stede da Benjamin Anda ble takket av som sokneprest i Giske og Vigra.

Anda har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Det er et syn som Den norske kirkes (DNK) ledelse har tatt klar avstand fra.

I 2020 uttalte bispemøtet i DNK at det ikke er anledning for mannlige prester til å la være å samarbeide med sine kvinnelige kolleger.

Nylig ble det klart at Anda har valgt å forlate DNK og går til Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) i Bergen. Der er veien til prestetjeneste stengt for kvinner.

– Preses i Den norske kirke har bedt dem som har et klassisk embetssyn om å vurdere sin stilling. Så det er feil å si at jeg ikke opplever meg presset ut, har Anda uttalt til Dagen.

– Godt omdømme

Valderhaugs inntrykk er at Anda har vært godt likt blant lokalbefolkningen. Han forteller at mange tok ordet da menigheten tok farvel med soknepresten sin på søndag. Avslutningen fant sted under en gudstjeneste i Vigra kirke, samt en påfølgende samling som soknerådet inviterte til i det lokale bedehuset.

– Anda har vært aktiv i lokalsamfunnet og blitt kjent med mange på kort tid. Selv om mange er uenige i hans syn på kvinnelige prester, har han hatt et godt omdømme, sier KrF-ordføreren.

Han presiserer at han setter stor pris på den gode tjenesten som prestene, ansatte i kirken, soknerådene og alle frivillige gjør for innbyggerne i Giske

Selv beskriver han Anda som en åpen, uhøytidelig og imøtekommende person.

Anda har vært aktiv i lokalsamfunnet og blitt kjent med mange på kort tid. Selv om mange er uenige i hans syn på kvinnelige prester, har han hatt et godt omdømme

—  Harry Valderhaug, KrF-ordfører i Giske

Valderhaug er uenig i Andas syn på kvinnelige prester, men mener kirken som arbeidsgiver burde gjort mer for å ivareta ham.

– Det er ingen tvil om at han hadde dette synet da han ble ansatt. I samlingen etter gudstjenesten var det mange som tok ordet og takket Anda. Flere uttrykte skuffelse over måten han hadde blitt behandlet på, hevder Valderhaug.

Anda ble ansatt som sokneprest i Giske sommeren 2020. Få måneder senere kom Bispemøtet med sin uttalelse om kvinnelige prester.

Kirkemøtet 2022. Trondheim. Ingeborg Midttømme.

Sendte varsel

Selv mener Valderhaug at arbeidsgiver burde ha kommet med en beklagelse etter en nyhet som ble kjent tidligere år. Et brev fra Møre-biskop Ingeborg Midttømme til Anda ble da lekket til NRK. Prest og tillitsvalgt Anders Barstad innrømmet å stå bak lekkasjen.

– Som arbeidsgiver, uansett om du er biskop eller ordfører, så er det utrolig viktig å være nøye med hvordan man behandler sine ansatte. Jeg mener han hadde fortjent en beklagelse fra arbeidsgiver på grunn av dette. En slik sak er ille i alle sammenhenger.

Anda opplyser til Vårt Land at han ikke har fått noen beklagelse fra arbeidsgiver for dette.

«De vil ikke ta noe ansvar. Det må jeg jo bare ta til etterretning», skriver han i en tekstmelding.

Selv har han varslet Kirkerådet om hendelsen

Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, opplyser til Vårt Land at varselet ennå ikke er ferdigbehandlet.

Biskop Ingeborg Midttømme har fått anledning til å svare i denne saken. I en e-post til Vårt Land skriver hun at ordfører Harry Valderhaug gjerne må kontakte henne.

– Jeg vet ikke når intervjuet med Benjamin Anda ble gjort, men han var her på sluttsamtale med meg som biskop på torsdag og deretter i møte med arbeidsgiver. Mer kan jeg ikke opplyse om.

– Verdig avslutning

Anda skriver at han kommer til å tenke tilbake på søndagen med stor takknemlighet.

«Det ble en flott pinsegudstjeneste hvor budskapet om Den hellige ånd ble formidlet gjennom ord og toner til en nær fullsatt kirke, hvor jeg håper at jeg fikk peke på Jesus!»

Den påfølgende samlingen på bedehuset beskriver han som både «vemodig og gledesfullt».

Prost i Nordre Sunnmøre, Svein Runde, synes det ble en verdig og god avslutning for soknepresten.

– Det som preget gudstjenesten var takknemlighet for Anda, både som person og som prest. Han er lun, tillitsskapende og lett å komme i kontakt med, sier prosten.

Runde sier at han gjerne skulle sett at Anda hadde fortsatt som prest.

– Samtidig kan jeg ikke forsvare de konklusjoner han har kommet til om samarbeid med kvinnelige prester. Hans synspunkter har vært krevende, både for han selv, men også for kvinner i prostiet. Vi har hatt dette temaet på sakskartet i prostiet flere ganger, sier han.

Anda har hatt en åpen dialog med prosten om hvordan han kunne praktisere samarbeidet om gudstjenestene i prostiet.

«Nå gruer jeg meg til å flytte fra mine mange venner i Giske, som jeg er blitt så glad i. Men jeg gleder meg også stort til å komme til Bergen og fortsette min tjeneste som prest i Delk og få peke på Jesus der», skriver Anda.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion