Religion

Prest sier «nei» til kvinnelige prester. Presteforeningen: – Påvirker arbeidsmiljøet

SAMARBEID: Nylig ble det kjent at sokneprest Benjamin Anda på Møre sier «nei» til kvinnelig prestetjeneste. Han vil ikke utdype hva dette betyr for samarbeid med kvinnelige kollegaer. – Vanskelig sak, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Det nærmer seg et tidspunkt for å ta en beslutning om hva som skal skje videre, sier Anders Barstad, leder for Presteforeningen på Møre.

Nylig gjorde Sunnmørsposten et intervju med Benjamin Anda, sokneprest i Giske utenfor Ålesund, hvor det kom fram at han sier «sier nei til kvinnelig prestetjeneste».

Det har vakt reaksjoner. I 2020 vedtok Bispemøtet i Den norske kirke at mannlige prester ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester, noe som har fått konsekvenser for flere prester.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra sokneprest Anda om hva hans «nei» til kvinnelig prestetjeneste betyr for samarbeid med kvinnelige kollegaer. Anda ønsker ikke å kommentere saken.

I dialog

Onsdag uttalte biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, til NRK at hun er i dialog med soknepresten og at bispedømmet gjør vedtak etter drøftinger med tillitsvalgte.

«Det er lov å ha en mening så lenge en er lojal og samarbeider godt, sier Midttømme.

Hun forteller at soknepresten feiret gudstjeneste med kvinnelig kollega 1. pinsedag og at saken er vanskelig fordi en må skille mellom å mene noe og hvordan en opptrer i det daglige. Biskopen kjenner ikke til at han har hatt gudstjeneste med kvinnelige kolleger før dette, ifølge uttalelsene til NRK.

Fra Vårt Land får hun spørsmålet:

– Har Anda nektet å samarbeide liturgisk eller ved innstiftelse av nattverd med kvinnelige prester?

Anda har ikke før denne pinsen feiret gudstjeneste med en kvinnelig kollega. Annet samarbeid har funnet sted, svarer Midttømme i en tekstmelding.

Bispemøtet 2021

Arbeidsmiljøet vil lide

Anders Barstad i Presteforeningen på Møre har lest den siste uttalelsen til Midttømme og synes det er bra biskopen er i dialog med Anda.

Nå som Anda har vært sokneprest i to år, mener imidlertid Barstad det er på tide å trekke en konklusjon og bestemme hvilken konsekvens samtalene skal få.

En ting er å behandle arbeidstakeren ordentlig, men det påvirker hele prostiet og arbeidsmiljøet blant kvinner i hele bispedømmet når man opplever at det ikke tas grep, sier han.

– Er det mulig å opprettholde et godt arbeidsmiljø samtidig som prester sier nei til kvinnelige prester?

Nei, jeg tror det blir vanskelig fordi det skaper en så sterk spenning i prestefellesskapet at arbeidsmiljøet vil lide under det, sier Barstad.

?

Videre sier Barstad at han håper biskopen «når fram til Anda».

Jeg håper han klart signaliserer at han fullt ut vil samarbeide med alle prester på samme måte, sier han, og legger til:

Jeg har ikke et ønske om at han sies opp. Samtidig vil det være det ultimate virkemiddelet hvis man ikke når fram.

Vil være personalsak

I slutten av mai spurte Vårt Land stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug i Møre bispedømme hvor mange varslings- eller personalsaker bispedømmet har hatt de siste tre årene hvor synet på kvinnelige prester har vært et element.

Storhaug opplyste at Møre ikke har mottatt noen slike varslingssaker, men at det har vært én personalsak. Saken endte med at arbeidsforholdet ble avsluttet før den avtalte perioden for vedkommendes vikariat utløp.

Stiftsdirektøren fortalte også at de er kjent med at noen mannlige prester har en teologisk forståelse om at kvinner ikke skal gjøre prestetjeneste.

– Dersom dette synet praktiseres av den enkelte slik at det går utover arbeidsmiljøet, vil det bli behandlet som en personalsak.

Han utelukket ikke at kvinner av ulike årsaker har unnlatt å varsle eller melde avvik.

– Vi arbeider derfor med å bygge kultur for varsling og avvik – og håndtering av disse.

Videre opplyste stiftsdirektøren om at det for tiden ikke var noen aktive personalsaker eller varslingssaker knyttet til syn på kvinnelige prester.

Dersom dette synet praktiseres av den enkelte slik at det går utover arbeidsmiljøet, vil det bli behandlet som en personalsak.

—  Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug i Møre bispedømme

«Slike som meg blir sett på som mørkemenn»

I intervjuet med Sunnmørsposten, hvor det kom fram at Anda sier nei til kvinnelig prestetjeneste, uttalte Anda følgende:

– Det har ikke for meg vært viktig å fremheve det, vi tenker jo ulikt om ting både i politikk og teologi, og da har jeg havnet på den siden som kalles konservativ. Min opplevelse er at konservative ikke er trauste og kjedelige, men at det finnes enormt mye livsglede. Vi må tåle å leve med uenighet.

Et år før Bispedømmet fattet vedtaket om at mannlige prester ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester, skrev Anda en kronikk i Vårt Land, med tittelen «Slike som eg blir sett på som mørkemenn».

«Debatten om kvinnelege prester blir fort en likestillingsdebatt i ­stedet for en teologisk en. Må vi som står fast ved at prestetjenesten er lagd på mannen, i saken tie still?» skrev han den gang.

I etterkant av intervjuet med Sunnmørsposten, har Facebooksiden «Kyrkjene i Giske» publisert en uttalelse signert kirkestaben i Giske. Her presiserer de at noen av tankene og synene som kommer fram i intervjuet med soknepresten tilhører et mindretall i Den norske kirke, og at flertallet i Giske-staben ikke har disse meningene. Videre skriver de at kirken er åpen for ulike teologiske syn, og at staben legger vekt på samarbeid og respekt på tross av uenighet.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion