Religion

Espen Ottosen: Kan bli aktuelt å gå gjennom tjenestedelingsprinsippet i Misjonssambandet

KVINNERS ROLLE: Nylig varslet pastor Ole Martin Rudstaden i Misjonssalen at han søker seg vekk grunnet kvinnesynet. Informasjonsleder i organisasjonen utelukker ikke at det kan bli aktuelt med en ny teologisk gjennomgang.

Tirsdag ble det kjent at pastor Ole Martin Rudstaden søker seg vekk fra Misjonssalen som følge av organisasjonens tjenestedelingsprinsipp, samt den praksis han opplever finnes i Misjonssalen.

Rudstaden utdyper overfor Vårt Land hva han opplever som vanskelig ved Misjonssalens praksis, og sier blant annet:

– At det er forskjell på hvilke roller – og dermed også muligheter – menn og kvinner kan innta og få, så opplever jeg at det preger oss langt utover det som rent faktisk er knyttet til at pastorrollen er forbeholdt menn. Kulturen, det som oppfattes som gjengs eller naturlig, påvirkes.

– Noe uryddig

Informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen, skriver i en e-post til Vårt Land at han respekterer Rudstadens ståsted.

– Jeg er samtidig litt overrasket da jeg vet om mange som jobber i vår organisasjon selv om de ikke deler, i hvert fall ikke fullt ut, organisasjonens syn på åndelig tilsyn. Så synes jeg det er noe uryddig at han kommer med en slik type kritikk når han fortsatt er ansatt i vår organisasjon.

– Kan det bli aktuelt med en ny teologisk gjennomgang av tjenestedelingsprinsippet i Misjonssambandet?

– Ja, det bør alltid være et ideal for en kristen organisasjon å forsikre oss om at vi har en sunn teologi som er begrunnet godt ut ifra Bibelen, svarer Ottosen.

Det er noe uryddig at han kommer med en slik type kritikk når han fortsatt er ansatt i vår organisasjon

—  Espen Ottosen

Vil unngå flere restriksjoner enn nødvendig

– Har Rudstaden rett i at det preger medlemmene «langt utover det som rent faktisk er knyttet til at pastorrollen er forbeholdt menn»?

– Det finnes det sikkert ulike vurderinger av. Generelt er mitt inntrykk at det er blitt jobbet mye i Misjonssambandet de siste årene for å unngå at kvinner møtes av andre restriksjoner og begrensninger enn de som følger direkte av vårt teologiske ståsted, skriver han.

Styreleder Ivar Vegge tror mange deler Rudstadens oppfatning om tjenestedelingsprinsippet, men avstår fra å ytre seg av frykt for å oppfattes som illojale. Vegge begrunner dette med at ansatte i Misjonssambandet må skrive under på at de står inne for organisasjonens trosgrunnlag idet de tiltrer stillingen.

– Hva tenker du om dette, Ottosen?

– Jeg håper at han tar feil. Mitt inntrykk er at det har vært mulig å diskutere åpent disse spørsmålene i organisasjonen de siste årene uten å bli møtt med restriksjoner eller begrensninger. Men enhver organisasjon eller menighet må forvente en grunnleggende lojalitet mot vedtatte retningslinjer, strategier og ståsted. Så jeg vil ikke hevde at en forventning om lojalitet alltid er et problem.

Håper Rudstaden blir

– Må man dele organisasjonens syn på tjenestedeling for å kunne være ansatt i Misjonssambandet?

– Nei, det har i over tyve år vært rom for ulike syn også blant ledere og tillitsvalgte, men det forventes også respekt og lojalitet mot organisasjonens ståsted.

Det er blitt jobbet mye i Misjonssambandet de siste årene for å unngå at kvinner møtes av andre restriksjoner og begrensninger enn de som følger direkte av vårt teologiske ståsted

—  Espen Ottosen

Han understreker at ansatte har anledning til å fremme sitt syn i offentligheten uten at det får konsekvenser for stillingen deres, og at det finnes mange eksempler på at det har skjedd allerede.

Ottosen tar til etterretning at Rudstaden søker seg bort fra Misjonssalen og Misjonssambandet.

– Men jeg skulle gjerne sett at han opplevde det som mulig å bli værende i organisasjonen. Mange har satt pris på engasjementet hans og forkynnelsen hans.

---

Dette er saken

  • Tirsdag offentliggjorde Misjonssalen at menighetens pastor, Ole Martin Rudstaden, er innstilt som pastor i Østre Frikirke.
  • Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, som praktiserer et såkalt «tjenestedelingsprinsipp». Det innebærer at kvinner ikke kan ha åndelig tilsynsansvar i menigheten.
  • Ifølge Rustaden er det dette prinsippet, og hvordan det har blitt praktisert i Misjonssalen, som gjør at han nå søker seg videre.
  • Ifølge styreleder Ivar Vegge er debatten om kvinners rolle i organisasjonen en levende diskusjon innad i Misjonssambandet. Han tror imidlertid ansatte kvier seg for å ta del i debatten ettersom de har skrevet under på å stå inne for Misjonssambandets verdigrunnlag.
  • I en tidligere versjon av saken meldte Vårt Land at Rudstaden trekker seg. Det er ikke riktig. Rudstaden sier at han ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre dersom innstillingen blir tatt til følge av menigheten i Østre Frikirke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion