Religion

Foreslått som ny biskop: – Ingen var så radikal som Jesus

SØR-HÅLOGALAND: 85 personer har blitt foreslått, men kun én kan bli biskop. Dette er fire av de mest aktuelle navnene.

Mandag ble det offentliggjort 85 navn som ble foreslått til å ta over stafettpinnen som biskop etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes pensjonerer seg.

På listen var det flere kjente navn fra Kirke-Norge, og Vårt Land har tatt en prat med et knippe av dem som tidligere har blitt trukket frem som gode alternativ.

– Ingen var så radikal som Jesus

– Det er veldig hyggelig å ha blitt foreslått, sier Stig Lægdene når Vårt Land slår på tråden.

– Men har du lyst til å bli biskop i Sør-Hålogaland?

– Det har jeg ikke tatt stilling til enda. Men jeg ser heller ikke bort fra det om bispedømmerådet skulle spurt.

Lægdene har tidligere vært fungerende biskop i Nord-Hålogaland mens Olav Øygard er ute i studiepermisjon. Han er for tiden domprost i Tromsø domkirke.

Gudstjeneste for Repparfjord onsdag 08.09.Sunniva Stenvaag Lægdene, Stig Lægdene

– Det er klart at jeg har noen tanker om kirken fremover, spesielt nå som vi får en ny bisperolle og organiseringsmodell. Det er viktig å gi mot til en kirke som på den ene siden har et sterkt fotfeste, men samtidig har synkende medlemstall: Hva vil det si å være en kirke nå? Å holde motet, gleden og håpet oppe er ekstra viktig. Men vi må også endre oss i møtet med fremtiden.

Lægdene har blant annet vært en tydelig stemme for at det ikke skal være lov for prester i DNK å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester. Det vakte også oppmerksomhet da han holdt gudstjeneste for demonstranter som ville hindre gruvedeponi i Repparfjord. Da sa Lægdene at han var villig til å lenke seg fast om arbeidet med avfallsdumping skulle gå i gang.

– Noen syns jeg er radikal, men for meg er det ikke noe negativt. Vi trenger ikke å være redde for radikalitet: Jeg kjenner ingen som var så radikal som Jesus, sier domprosten.

En prest som er glad i folkekirken

– Har du lyst til å bli biskop i Sør-Hålogaland, Kristine Sandmæl?

– Det er veldig hyggelig og spennende å ha blitt foreslått. Jeg har vært med på noen tilsvarende runder tidligere, og har tenkt over hva jeg vil. Hvis de ringer og spør om jeg vil være med videre i prosessen, så sier jeg ja til det. Men ingen garantier, det er opp til bispedømmerådet å bestemme.

Sandmæl er i dag prost i Lofoten, leder for Mellomkirkelig råd og kirkens LHBT-utvalg. Hun har også markert seg som en tydelig stemme for likekjønnet ekteskap, samt at hun beskrives som en som har god kjennskap til det samiske og urfolksarbeid.

Kristine Sandmæl - Mellomkirkelig råd

– Hvorfor vil du bli biskop i Sør-Hålogaland?

– Jeg har levd over halve livet mitt i Sør-Hålogaland, og er både glad i bispedømmet og menneskene det består av. Jeg tror jeg kunne gjort en god jobb som biskop, forteller hun.

Sandmæl trekker fram at hun vil jobbe for at folk skal finne sin plass i kirka.

– Jeg er en prest som er glad i folkekirken. Jeg vil at folk skal føle seg ønsket og velkommen som en del av et fellesskap.

– Det blir Rock ‘n’ Roll

– Ringer dere alle 85 som er foreslått til biskop? spør Svein Valle med en latter når Vårt Land ringer.

Han er domprost i Bodø domkirke, og har også tidligere blitt nevnt som en god kandidat, blant annet på grunn av sin sterke tilknytning til landsdelen.

– Det viktigste for meg er at vi får en så god biskop som mulig, det mener jeg uavhengig av min egen stilling. Men det er en ære og et privilegium å bli foreslått blant et knippe så bra folk. Ellers tenker jeg ikke så mye på det før jeg eventuelt må ta stilling til det.

– Rent hypotetisk: Hvis du skulle sagt ja og blitt biskop, hvordan blir Sør-Hålogaland bispedømme da?

Rock ‘n’ Roll, det er det det blir, sier han med et flir.

– Det jeg syns er viktig, er å kommunisere budskapet vårt, at evangeliet er i sentrum. Men vi må også tenke nytt, så vi kan bringe det videre til å bli morgendagens kirke.

Svein Valle

Vil gi kirken retning, rom og ros

– Det er artig, og så leser jeg det som et uttrykk for at noen har tillit til at jeg kan gjøre jobben, sier Olav Rune Ertzeid.

Han trekker i likhet med Sandmæl fram at det er opp til bispedømmerådet å bestemme, men han har likevel gjort seg noen tanker.

– Dersom de spør meg, er jeg innstilt på å si ja.

Ertzeid er prost i Nord-Helgeland, og ble ifølge Helgelands Blad nominert av et enstemmig meninghetsråd i Sandnessjøen. I sitt forslag sier de blant annet at Ertzeid er godt likt og har «vist særlige evner til å se det store bildet i mange sammenhenger.»

– Jeg tenker at jeg kan bidra med noe etter å ha vært prest i Nordland i 31 år. Jeg har bred kjennskap til fylket, bispedømmet og lang ledererfaring i kirken.

.

– Hvilket preg tenker du at du vil sette på Sør-Hålogaland bispedømme dersom du blir biskop?

– Jeg er veldig opptatt av spørsmål knyttet til natur og miljø, så det vil nok merkes. Utover det er jeg opptatt av at en biskop skal lede og gi kirken en retning. Jeg har en lederagenda jeg følger: Som leder i kirken skal jeg gi retning, rom og ros. Det prøver jeg å leve etter.


Idun Kjøl Wiig

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion