Religion

Biskop om siktet prest: – For et lokalsamfunn går det på tilliten løs

INNLANDET: Presten som erkjente besittelse av overgrepsmateriale, har frasagt seg presterettighetene. – Viktig å håndtere ryddig og resolutt, sier Hamar-biskop Ole Kristian Bonden.

– For et lokalsamfunnet går det på tilliten løs, og derfor er det viktig å håndtere en slik sak ryddig og resolutt.

Det sier Hamar-biskop Ole Kristian Bonden om den mannlige presten som har frasagt seg presterettighetene i Hamar bispedømme og sagt opp sin stilling.

Presten ble pågrepet og varetektsfengslet i januar, etter å ha vært i besittelse av filmer og bilder som seksualiserer eller skildrer overgrep mot barn. Vedkommende erkjente straffeskyld.

At mannen tirsdag denne uka sa fra seg muligheten til å være prest, mener Bonden er på sin plass.

– Det mannen er siktet for og har erkjent, er adferd som er uforenlig med å være prest i Den norske kirke (DNK). At han har frasagt seg presterettighetene, innebærer at han ikke kan jobbe mer som prest i DNK.

Oppsigelsestid

Det er biskopen i Hamar som har behandlet saken. Ole Kristian Bonden ble vigslet 29. januar i år – da var presten allerede suspendert og ute av tjeneste, samt ferdig varetektsfengslet.

Etter at mannen kom ut av varetekt, har saken vært behandlet som en personalsak.

– Saken er fulgt opp lokalt med de ansatte, og det har vært samtaler med den suspenderte presten. Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men det ligger i sakens natur at når man skal følge opp en sånn sak, så skal forholdene også drøftes med vedkommende, forteller Bonden.

Biskopen forteller at presten selv har oppsigelsestid på tre måneder, men at han er suspendert ut arbeidsforholdet.

– Det er en sak vi tar på stort alvor. Det ble gjort ved suspensjon, og at vi nå har funnet en løsning. Denne saken er en påminnelse om at sånne ting skjer i samfunnet, og nå må vi gjenskape trygghet og tillit.

Trygghet

– Hva gjør dere for at folk skal føle seg trygge?

– Ved ansettelser har vi krav om politiattest, ellers har vi varslingsrutiner og følger opp ansatte gjennom samtaler. Dessuten har Hamar bispedømme nylig utarbeidet en forpliktende avtale som vi har oppfordret menighetsrådene til å vedta. Avtalen inneholder tre punkter for å forbygge vold og seksuelle overgep. Vi er opptatt av å sikre gode rutiner lokalt, og å skape trygge rom.

Kan foreldre på Innlandet føle seg trygge på å sende barna sine til kirkene i fylket?

– Ja, det vil jeg si. Vi er ikke kjent med at det har vært direkte kontakt mellom barn og prest som påvirker det.

Bonden viser til at politiet så langt har meldt at dette skal handle om nedlasting av bilde- videomateriale, og at han ikke er kjent med at vedkommende har bestilt eller begått overgrep mot mindreårige.

– Hva blir viktig fremover nå?

– Det er et punktum i denne saken når vedkommende ikke lenger skal være tilsatt. Det viktige fremover er å gjøre det vi kan for å unngå sånne saker, gjennom blant annet holdningsskapende arbeid og gjennom å fange opp spørsmål eller uro.

Vårt Land har vært i kontakt med siktedes forsvarer Tore Famestad. Han har videreformidlet en intervjuforespørsel til vedkommende, men den var ikke besvart fredag ettermiddag.


Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion