Religion

Norges kristne råd er bekymret for endring i lov

TROS- OG LIVSSYNSLOV: Regjeringen varsler krav om økt antall medlemmer og kjønnskvotering i styrer.

Regjeringen varsler endringer i tros- og livssynsloven, skrev Vårt Land tidligere denne uka.

«De nye signalene som er kommet ut om den nye trossamfunnsloven vekker bekymring blant mange av medlemmene i Norges kristne råd», skriver Norges kristne råd (NKR) i en pressemelding onsdag.

Planlagte endringer er krav om kjønnskvotering i styrer og krav om flere medlemmer for å kunne kalle seg et tros- eller livssynssamfunn.

– Likestilling gjennom dialog, ikke lovendring

NKR skriver i sin pressemelding at det bør tenkes alvorlig gjennom om kvoteringskrav for kvinner i styrer i trossamfunn kan bidra til å skape problemer for trossamfunn som faktisk ønsker å praktisere likestilling.

De mener arbeid for likestilling må skje gjennom dialog, heller enn at det blir et lovmessig krav.

NKR mener også at antallskravet for medlemmer bør være så lavt som mulig, og at en økning vil kunne gå utover mindre trossamfunn som Kvekersamfunnet. På grunn av sin teologi kan samfunnet ikke så lett slå seg i forbund med andre trossamfunn.

«De har til tross for sin beskjedne størrelse, vært en plogspiss for religionsfriheten i det norske samfunnet i over 200 år», skriver NKR i sin pressemelding.

NKR etterspør en dialog mellom myndighetene og tros- og livssynssamfunnene i prosessen med evaluering av loven.

Støttes av STL

Også generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, nevner Kvekersamfunnet som et eksempel på trossamfunn som kan lide dersom planlagte lovendringer godkjennes.

Da Vårt Land snakket med henne tidligere i uka sa hun:

.

– Det var akkurat dette vi ville unngå. Vi ønsket et bredt politisk forlik i Stortinget i 2020, nettopp for å slippe en ny runde som vi får nå.

Loven om tros- og livssynssamfunn som gjelder i dag, trådte i kraft 1. januar 2021.

I dag må norske tros- og livssynssamfunn telle minst 50 medlemmer for å sikre seg statsstøtte. Fra regjeringshold har Vårt Land fått bekreftet at høyere medlemskrav til tros- og livssynssamfunn vil komme, skrev avisen tidligere denne uka.

Hurdalsplattformen varsler også et krav til at administrative organer i trossamfunn skulle være demokratisk valgt og ha «minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn».

---

Lov om tros- og livssynssamfunn

  • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trådte i kraft 1.1. 2021. Formålet er å understøtte landets tros- og livssynssamfunn.
  • Daværende statsråd Kjell Ingolf Ropstad la frem den helhetlige loven i juni 2019. I april året etter ble den vedtatt av Stortinget.
  • Da var det bred tilslutning til hovedlinjer i loven – men splid om enkeltpunkter. Loven har altså virket i to år når justeringer er under arbeid.

---

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion