Religion

Må punge ut etter klimaaksjon: – Ingen i den rettssalen trodde noe annet

MILJØAKTIVISME: Prest og miljøaktivist Ellen Hageman er dømt til å betale 18.000 kroner.

– Den var akkurat som forespeilet. Det var ingen som var i den rettssalen som trodde noe annet.

Det sier teolog og miljøaktivist Ellen Hageman etter at dommen fra Oslo tingrett nå foreligger. Nå må hun betale en bot på 18.000 kroner. Allerede på vei ut av rettssalen 24. januar var Hageman klar på at hun ville tape saken. Likevel var det prinsipielt viktig for henne.

– Vi mener det er nødvendig å gjøre dette. Da får man offentlig begrunnet hvorfor man gjør det. Vi var fire i retten for samme aksjon. Vi er enige om prinsippene, men har ulike personlige begrunnelser for vårt engasjement. Det får frem at Extinction Rebellion består av veldig forskjellige mennesker, sier Hageman.

Bakgrunnen for rettssaken er en aksjon gjennomført av sivil ulydighets-gruppa i Oslo i april. Hageman var blant de titalls aktivistene som blokkerte for utfarten til olje- og bensintankbilder ved Oslo havn. Målet var å hindre leveranser med flybensin til Gardermoen. Hageman selv lenket seg fast til en av tankbilene, og nektet å fjerne seg da politiet da henne om det. Opptrinnet endte med at den ordinerte presten havnet på glattcelle, og siden ble ilagt en bot på 15.000 kroner.

Vi er enige om prinsippene, men har ulike personlige begrunnelsene for vårt engasjement. Det får frem at Extinction Rebellion består av veldig forskjellige mennesker

—  Ellen Hageman, prest og aktivist

Den nektet hun å betale – som var grunnen til at saken havnet i Oslo tingrett i januar. Der erkjente hun de faktiske forhold, men erklærte seg ikke som skyldig.

I retten viste Hagemans advokat Bjørn Rudjord til nødretten, som i domsavsigelsen blir avvist. Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.

– Hvor alvorlig skal krisen bli før nødrett faktisk er aktuelt å ta i betraktning? Det er et viktig aspekt, mener Hageman.

– Skal du anke dommen?

– Jeg har blitt rådet til å la være. Det har gått en sak hele veien til Høyesterett nettopp for å lage en presedens, og da er det ingen vits.

---

Extinction Rebellion (XR)

  • En global bevegelse som oppstod i Storbritannia i 2018. Gjennom ikke-voldelig sivil ulydighet forsøker organisasjonen å presse myndigheter til å gjøre mer for bremse klimaendringene og redde natur.
  • Bevegelsen har et timeglass som sin logo, som er ment å symbolisere at tiden er i ferd med å renne ut for mange arter på jorden.
  • Organisasjonen er løselig organisert med stor grad av selvbestemmelse for lokallagene.

Kilde: Store norske leksikon

---

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion