Religion

Eks-Jehovas vitne: – Viktig for meg å bli trodd av myndighetene

JEHOVAS VITNER: Som tidligere medlem i Jehovas vitner har ikke Jan Frode Nilsen hatt kontakt med familien på tre år. At myndighetene nå slår ned på eksklusjonspraksisen til trossamfunnet vil ikke endre på det, men det sender et viktig signal utad, mener han.

– For meg handler saken om å bli trodd, sett og respektert. Det er det stikk motsatte av hva Jehovas vitner gjør med oss som blir utstøtt. Det oppleves som at de ikke ønsker at vi skal ha en stemme, sier Jan Frode Nilsen.

Nilsen ble selv født i en Jehovas vitne-familie og har vært medlem i over 35 år. Etter at han for tre år siden begynte å ytre seg kritisk om trossamfunnet i offentligheten, blant annet om eksklusjonspraksisen deres, har han mistet kontakten med familien. Det erfarer han er i tråd med trossamfunnets praksis om utstøtelse av medlemmer.

Også til Statsforvalteren i Oslo og Viken har Nilsen uttrykt sin bekymring for Jehovas vitners lære om eksklusjon av medlemmer, noe også et par andre eks-vitner gjort. Det førte til at Statsforvalteren i fjor opprettet en undersøkelsessak med trossamfunnet. Konklusjonen deres er at praksisen er i strid med trossamfunnsloven. Dermed nektes Jehovas vitner statstilskuddet for 2021, det vil si om lag 16 millioner kroner.

Barne- og familiedepartementet har siden stadfestet avgjørelsen. Fordi vedtaket er endelig og ikke kan påklages, velger derfor Jehovas vitner å gå til søksmål mot staten, kunne Vårt Land melde forrige uke. Få timer senere kunne Statsforvalteren opplyse at Jehovas vitner også mister registreringen som trossamfunn. Uten den kan ikke Jehovas vitner fremme krav om statlig tilskudd. De mister også vigselsretten. Trossamfunnet har tre ukers klagefrist på vedtaket.

– Symbolsk betydning

At myndighetene slår ned på eksklusjonspraksisen til trossamfunnet, vil ikke gjøre noe til eller fra for Nilsens kontakt med familien. Men for eks-vitnet har vedtakene en stor symbolsk betydning.

– For et Jehovas vitne er det normalt at barn trues med utstøtelse og at man skal kutte kontakt med de som ikke lengre vil være en del av trossamfunnet. Jeg tror ikke Jehovas vitner kommer til å forandre på eksklusjonspraksisen som følge av vedtakene, men jeg synes det er viktig at storsamfunnet sier at eksklusjon ikke er greit, og det gjør de ved å nekte dem statstilskudd og trekke registreringen deres, sier Nilsen.

Jehovas vitner har selv gått hardt ut mot myndighetenes reaksjoner og mener de er et brudd på blant annet religionsfriheten. De har uttalt de ikke vil endre sin praksis.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

---

Jehovas vitners forsamlingshus Rikets sal i Sandnes i Rogaland

Jehovas vitner

– Frie til å gjøre hva de vil

Statsforvalteren har på sin side påpekt at Jehovas vitner står fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registrering, da trossamfunnsloven i all hovedsak er en tilskuddslov.

Dette poenget mener Nilsen blir underkommunisert av Jehovas vitner når de forklarer saken til sine medlemmer, og viser blant annet til en video som nylig ble publisert på nettsiden til trossamfunnet.

– I videoen kryssklipper de nyheten med et bilde av nazistene foran Slottet under 2. verdenskrig. Deretter kaller de avgjørelsen et historisk angrep på trosfriheten, før de går over til en scene hvor Jehovas vitner forkynner på gata. En som ikke kjenner saken vil dermed tro at forkynnelsen til trossamfunnet i Norge nå er truet.

Det mener Nilsen er en avledningsmanøver.

– Det er jo ikke dette saken handler om. Jehovas vitner er frie til å gjøre akkurat hva de vil. De kan fortsette å ekskludere barn hvis de ønsker det, men de kan ikke forvente å få statlig støtte for det.

At det stilles krav til statstilskudd mener Nilsen er helt naturlig.

– Hvis tar ett steg tilbake og ser på hvordan støtteordninger generelt fungerer, så er det helt normalt å stille noen minstekrav, og hvis man bryter disse minstekravene får det konsekvenser.

At Jehovas vitner fratas registreringen utgjør heller ikke et angrep på religionsfriheten, mener Nilsen.

– Det vi kaller registrering er egentlig bare en registrering i støttesystemet. Det er ikke snakk om å fjerne de som religion.

– Krenker medlemmenes rett til religionsfrihet

Statsforvalteren i Oslo og Viken har oppgitt to grunner til at Jehovas vitner får registreringen som trossamfunn trukket tilbake.

  • De mener Jehovas vitner krenker medlemmenes rett til fri utmelding, noe som krenker medlemmenes rett til religionsfrihet.
  • Videre mener de Jehovas vitner krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler.

Jehovas vitner er blitt forelagt kritikken fra Jan Frode Nilsen. Deres oppfatning er at hvert enkelt Jehovas vitne som begrenser eller avslutter sitt sosiale samvær med et tidligere vitne «gjør dette av sin egen frie vilje, basert på sin personlige religiøse samvittighet», skriver Jørgen Pedersen i informasjonsavdelingen til trossamfunnets avdelingskontor i Skandinavia.

Han skriver at trossamfunnet ikke overvåker, og heller ikke har noe ønske om å overvåke, hvorvidt menighetens medlemmer har sosialt samvær med noen som har blitt ekskludert.

Samtidig mener han det ikke bør komme som noen overraskelse «om slektninger eller tidligere venner endrer sin holdning til et tidligere medlem av menigheten som har blitt en tydelig motstander av deres bibelbaserte verdier og måte å leve på».

– Kun teoretisk

Enhver kommentar til påstanden om at Jehovas vitner bryter med barns rettigheter «er helt og holdent teoretisk», mener trossamfunnet.

– Statsforvalteren støttet seg ikke til noen faktiske bevis på ungdommer som «trues med utstøtelse» eller presses til å fortsette å være et av Jehovas vitner. Realiteten er det helt motsatte: Våre barn lever helt normale liv i familier som anstrenger seg for å være kjærlig og omsorgsfull, skriver Pedersen.

Ifølge Pedersen har høyere domstoler i en rekke land «konsekvent truffet avgjørelser som bekrefter at Jehovas vitners eksklusjonspraksis er helt og holdent i samsvar med loven, og at den ikke oppfordrer til diskriminering».

– Vi synes det er urovekkende at Statsforvalterens avgjørelse ikke er basert på avgjørelser ved høyere domstoler eller på seriøse akademiske undersøkelser, men i all hovedsak er basert på problematiske vitnesbyrd fra noen få misfornøyde tidligere vitner, skriver han.

Statsforvalteren har tidligere opplyst at de har undersøkt Jehovas vitners egne redegjørelser og litteratur om eksklusjon. «I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skrev de i januar i år.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion