Religion

Jehovas vitner mistet statsstøtten – vil saksøke staten

TIL RETTEN: Jehovas vitner fikk tidligere i høst varsler om at de mister både statsstøtten og registreringen som trossamfunn. Nå planlegger de å saksøke Barne- og familiedepartementet for «ugyldig og lovstridig vedtak».

Tidligere i høst fikk Jehovas vitner først beskjed om at de kom til å miste statsstøtten. Så ble det også klart at de kan miste registreringen som trossamfunn i Norge. Det betyr blant annet at de mister vigselsretten.

Både Statsforvalteren og Barne- og familiedepartementet peker på trossamfunnets praksis med eksklusjon av medlemmer, og mener dette bryter med den norske trossamfunnsloven.

Jehovas vitner er uenige. Derfor har de nå bestemt seg for å ta juridiske grep.

I et brev fra Advokatfirmaet Glittertind kommer det frem at Jehovas vitner planlegger å saksøke staten for vedtaket om bortfall av statsstøtte.

De mener vedtaket er ugyldig og lovstridig.

Samtidig mener advokatfirmaet at iverksettingen av vedtaket om å miste registreringen som trossamfunn må utsettes til det foreligger en endelig dom i saken.

– Registreringen må være i behold frem til saken om statsstøtte er avgjort da vilkårene for registreringsnektelse henger tett sammen med vilkårene for å nekte tilskudd, skriver Glittertind i brevet.

Videre skriver de at et endelig vedtak om bortfall av registreringen som trossamfunn, også vil havne i retten:

– Dersom Jehovas vitners registrering som trossamfunn trekkes tilbake, har Jehovas vitner intet annet valg enn å forfølge også dette vedtaket.

– De vil presse oss

Jehovas vitner i Norge har vært tydelige på at de mener departementets vedtak er en krenkelse av religionsfriheten.

Tidligere denne uka kom også Jehovas vitners internasjonale toppledelse på banen for å kommentere det som utspiller seg i Norge.

Anthony Morris sitter i Det styrende råd på Jehovas vitners hovedkontor i New York. I en video sier han at norske myndigheter utfordrer religionsfriheten:

– Myndighetene i Norge har truet med å ta fra oss registreringen som trossamfunn fordi vi retter oss etter det Bibelen sier om eksklusjon. I framtiden vil flere verdslige myndigheter prøve å utfordre religionsfriheten vår. De vil kanskje prøve å presse oss til å forandre vårt bibelske standpunkt. Men det kommer vi aldri til å gjøre.

Barne- og familiedepartementet har tidligere sagt til Vårt Land at de ikke mener bortfall av statsstøtte truer religionsfriheten:

– Nekting av tilskudd utgjør etter departementets syn ikke en krenkelse av religionsfriheten eller diskriminering etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion