Religion

Flere kirkeverger med millioninntekt

SKATTELISTENE: Flere kirkerverger i Den norske kirke kunne i fjor notere seg millioninntekt.

Vårt Land har sett på inntektene til Den norske kirkes kirkeverger i flere store kommuner. Ligningstallene for 2021 som ble offentliggjort av Skatteetaten onsdag morgen, viser store forskjeller i inntektene deres.

Mest tjente daværende kirkeverge i Bergen, Asbjørn Vilkensen. Han kan vise til en inntekt på 1.200.683 kroner i fjor. Vilkensen ble erstattet av Mette Svanes i oktober samme år.

Millioninntekt var det flere som kunne notere seg. Kjell Inge Nordgård, kirkeverge i Trondheim, sto oppført med en inntekt på 1.130.351 kroner i 2021. Hans Erik Ruud, daværende kirkeverge i Kristiansand, tjente 1.126.130 kroner. Ruud har siden gått av med pensjon. I oktober i fjor ble det kjent at Andreas Andersen, tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen, tar over stafettpinnen.

---

Flere saker fra skattelistene

---

Flere med millioninntekt

Svein Askekjær, kirkeverge i Drammen, kunne notere seg 1.056.253 kroner i 2021, mens Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn, hadde en inntekt på 1.050.827 kroner.

Lengre nede på listen befinner Kjetil Solvi Nordstrøm seg, kirkeverge i Haugesund. Han tjente 492.924 kroner i fjor. Daniel Flugstad, kirkeverge i Hamar, sto oppført med en inntekt på 595.063 kroner.

– Ikke en lønnsoversikt

Skatteoppgjøret viser at cirka 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 637 milliarder i skatt og avgift på inntekt og formue i fjor.

393.000 selskaper har betalt til sammen 121 milliarder i skatt. I tillegg har petroleumsselskap betalt 299,2 milliarder i petroleumsskatt, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, opplyser skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

---

Derfor publiserer vi disse tallene

Skatt har aldri vært en privatsak i Norge. Så lenge vi har betalt skatt, har skattelistene vært offentlige tilgjengelig.


Åpenhet om skatt og inntektsforhold styrker tilliten til skattesystemet, og denne informasjonen er et helt avgjørende premiss i samfunnsdebatten.


Opplysninger om hva kristne ledere tjener og betaler i skatt er viktig og relevant informasjon i debatten om de økonomiske rammene for trossamfunn, livssynsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge.


Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør.

(Inntekt: 1 443 850, skatt: 603 769, formue: 1 467 622)

---

---

Dette viser tallene

  • Inntekt: Viser summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Dette er ikke det samme som lønn.
  • Formue: Viser den skattemessige verdien av personens eiendeler, minus gjeld. Skattemessig verdi av boligen personen eier og bor i, blir satt til 25 prosent av markedsverdi.
  • Skatt: Viser hvor mye personen betalte i skatt i 2021.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion