Religion

Går av som generalsekretær i Misjonsalliansen – blir ny kirkeverge i Kristiansand

FRATRER: Andreas Andersen gir seg som generalsekretær i Misjonsalliansen.

– Å fratre stillingen er ikke noe jeg gjør med lett hjerte. Misjonsalliansen er en fantastisk organisasjon der jeg har en spennende stilling, og jeg tror ikke det finnes en riktig tid for å gå av. Men når det nå åpnet seg en mulighet i Den norske kirke på Sørlandet, hvor familien har tilhørighet, synes jeg det var veldig spennende, sier Andreas Andersen til Vårt Land.

Etter 6 år som generalsekretær og totalt 16 år i tjeneste hos Misjonsalliansen, har Andersen besluttet at han vil fratre som toppleder i den tverrkirkelige misjonsorganisasjonen.

Neste år flytter han og kona fra Vinterbro til Kristiansand, der han 1. mai trer inn i stillingen som kirkeverge i Den norske kirke i Kristiansand.

Variert bakgrunn

– Vi har sett etter en engasjert og samlende person som kan lede strategi- og utviklingsarbeidet, som inspirerer og vekker tillit blant ansatte og bidrar til å nå våre målsettinger. Andreas Andersen er det vi hadde håpet på å finne i ny kirkeverge, sier Elin Saltrøe, valgt leder av Kirkelig fellesråd i Kristiansand i en pressemelding som Misjonsalliansen har sendt ut fredag.

Andersen har en variert bakgrunn. I tillegg til en master i ledelse, har han utdanning innen teologi, diakoni, musikk, bistand og ­mikrofinans.

– Jeg har jo tenkt at neste gang jeg skal gjøre noe, så har jeg lyst til å jobbe i Den norske kirke og med utviklingen av denne inn i en ny tid. Det er en stilling hvor jeg kan fortsette å gjøre det jeg brenner for, sier Andersen, og viser til at hans nåværende og kommende arbeidsplass deler samme visjon:

– Mens Den norske kirke vil sørge for «mer himmel på jorda», er Misjonsalliansens visjon «på jorda som i himmelen».

---

Misjonsalliansen

  • En tverrkirkelig misjonsorganisasjon, stiftet i 1901. Kjen­ne­­tegnes ved en diakonal profil og bruk av lokale medarbeidere for å nå fattige og marginaliserte mennesker.
  • Driver misjons-­ og bistandsarbeid, blant ­annet gjennom samfunns­utviklingsprosjekter og mikrofinansvirksomhet, i Ecuador, Bolivia, Brasil, Filippinene, Kina, Kambodsja, Vietnam, Nepal, Sierra Leone og Liberia.
  • Er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) som er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.
  • Mottok i fjor gaveinntekter på 66, 8 millioner kroner. I tillegg kommer offentlige tilskudd på omlag 56 millioner ­kroner.

---

Har skapt muligheter

Da Andersen tiltrådte som generalsekretær i Misjonsalliansen i 2016, hadde han allerede tung erfaring fra organisasjonen. I fire år har han vært utsending for dem i Ecuador. I tillegg har han i fem år vært daglig leder for datterselskapet deres, Alliance Microfinance, som driver fire mikrofinansbanker i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Til sammen forvalter selskapet i dag en lånekapital på rundt to milliarder norske kroner.

– Hva er det viktigste Misjonsalliansen har oppnådd med deg som generalsekretær?

– Det er et stort og vanskelig spørsmål. Det viktigste er kanskje at vi har skapt muligheter for flere hundre tusen mennesker, og kanskje hatt en påvirkning på flere millioner menneskers liv i fattige land. Det har ikke vært bare på grunn av meg, men fordi vi har en organisasjon som bidrar til å gi folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie, sier Andersen.

Misjonsalliansen kjen­ne­­tegnes ved deres diakonale profil og bruk av lokale medarbeidere for å nå fattige og marginaliserte mennesker over hele verden.

– Under min ledelse har vi styrket fokuset på å jobbe gjennom partnerskap, altså ikke sitte på all ekspertise i egen organisasjon, men jobbe gjennom lokalt forankrede partere. Jeg har nok også bidratt til å styrke arbeidet med å skape arbeidsplasser gjennom mikrofinans og næringsutvikling, forteller han.

Ambisiøs strategi

I løpet av Andersens tid som generalsekretær har han også forsøkt å tydeliggjøre Misjonsalliansens som en tverrkirkeligorganisasjon. Det har han blant annet gjort gjennom Rettferdskonferansen som samler hele bredden av Kristen-Norge.

– Hvilke utfordringer står Misjonsalliansen overfor framover?

– Vi jobber for å få enda bedre synergier mellom de ulike virkemidlene vi arbeider med, både når det gjelder det å bygge lokalsamfunn, gi folk en inntekt og skape arbeidsplasser forteller han.

Han tror også at organisasjoner som Misjonsalliansen vil måtte jobbe hardt for å opprettholde den store inntekten fra givere.

– Det er vanskelig å få vekst i innsamlede midler. Vi har klart oss godt, men jeg tror det vil bli utfordrende framover, sier han.

Misjonsalliansen hadde i fjor gaveinntekter på 66, 8 millioner kroner. I tillegg kommer offentlige tilskudd på omlag 56 millioner ­kroner.

– Mister en veldig god leder

Styreleder i Misjonsalliansen, Geir Isaksen, sier i pressemeldingen at de med Andersen mister «en veldig god leder» som «ser sine medarbeidere og samtidig evner å peke retning for arbeidet».

Styret starter nå arbeidet med å finne Andersens erstatter.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion