Religion

Bispemøtet: – Skolelagsnekt må ha tungtveiende, lokale grunner

KRITISKE: Et samlet bispemøte mener religiøse møter i skoletiden er en naturlig del av et tros- og livssynsåpent samfunn. Nå håper de skolene vil prøve å finne praktiske løsninger for å la skolelag avholde møter.

– Bispemøtet oppfordrer skolene til å finne gode praktiske løsninger slik at elever kan få organisere egne møter i rammen av skoletiden på egnede måter. Det må finnes tungtveiende, lokale grunner for eventuelt å nekte tilgang, og begrunnelsene må være saklige og ikke-diskriminerende.

Det skriver et samlet bispekollegium etter vedtak i Bispemøtet i Oslo denne uka.

Videre skriver de 12 biskopene at vi har lange tradisjoner med trosfrihet og organisasjonsfrihet i Norge:

– At skoleelever får holde kristne eller andre religiøse møter på skolen, enten i friminutt eller i tilknytning til skoletiden, er en naturlig side ved et tros- og livssynåpent samfunn.

Ble nektet å møtes

Det var i september at skolelaget ved Sagatun skule i Balestrand ble nektet å avholde skolelagsmøter innendørs i storefri.

Elevene flyttet da ut på fotballbanen, og i forrige uke samlet Laget (NKSS) inn penger til lavvo slik at elevene kunne ha et varmere sted å samle sitt lokale skolelag.

Kommunedirektøren kom deretter på banen og avviste at skolelaget fikk møtes i lavvo. Årsaken er et vedtak fra kommunen om at aktiviteter i i skoletiden skal være livssynsnøytrale.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har, etter spørsmål fra KrF, uttalt at hun har tillit til at kommunen løser saken på egenhånd, mens en advokat nylig uttalte at kommunen kan ha handlet i strid med lovverket.

Hittil har ledelsen ved Sagatun skule ikke endret mening, og skolelaget er derfor fremdeles nektet å møtes i skoletiden. Tidligere denne uka har riktignok skoleledelsen innledet dialog med elevene. I dialogen deltar Kurt Ohma, som er far til den lokale skolelagslederen. Han skriver følgende til Vårt Land:

– Vi hadde mandag en samtale mellom noen involverte foreldre, skole og Sogndal kommune. Vi ønsker ikke å kommentere noe mer til media på nåværende tidspunkt utover at det er startet en prosess som forhåpentligvis vil føre til en god ordning.

Biskopene på banen

Mange kirke-profiler har engasjert seg i saken, og nå har altså også Bispemøtet kommet med en samlet uttalelse.

Der skriver de at de er glade for at barn og unge fortsetter å engasjere seg for det de tror på – også mens de er på skolen, og peker på at norske skoler har lange tradisjoner for å låne ut rom til ulike aktiviteter og organisasjoner.

For de berørte tror jeg dette betyr mye

—  Karl Johan Kjøde

– Veldig gledelig

Karl Johan Kjøde er generalsekretær i Laget (NKSS) og er strålende fornøyd med Bispemøtets uttalelse:

– Det er veldig gledelig at et samlet Bispemøte kommer med denne oppfordringen. De representerer en tydelig del av befolkningen i kraft av de embetene de innehar. At de da velger å sette ord på viktigheten av trosfrihet, men også viktigheten av å være sivilsamfunnsaktører og frivilligheten, er veldig fint.

Han synes det er særlig positiv at biskopene understreker hvilken ressurs trosengasjement er for den norske skolen:

– Skolen skal være livssynsåpen. Da er trosengasjement og trosfrihet en viktig ressurs.

Kjøde er i tett dialog med skolelaget ved Sagatun skule i Balestrand, og tror uttalelsen er viktig for både dem og andre som kan være i samme posisjon:

– For de berørte tror jeg dette betyr mye.

---

Dette er saken:

  • Det lokale skolelaget (NKSS) ved Sagatun skole i Balestrand i Vestland ble i midten av september nektet å holde lagssamlinger i skoletiden, heller ikke i friminuttene.
  • Begrunnelsen fra rektor var at skolen skal være livssynsnøytral, og at ulike religions- og livssynsgrupper skal behandles likt.
  • Saken har skapt stor blest i mediene, og KrF løftet saken til Stortinget gjennom et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren, som valgte å gi kommunene full tillit til å håndtere slike saker på egenhånd.
  • Bispemøtet i Den norske kirke (DNK) sier i en uttalelse at de oppfordrer skolene til å finne praktiske løsninger slik at elevene kan få organisere møter i skoletiden.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion