Verdidebatt

Ja til en livssynsåpen skole

SKOLELAG: Bispemøtet oppfordrer skolene til å finne gode praktiske løsninger slik at elever kan få organisere egne møter i rammen av skoletiden på egnede måter.

I Norge har vi en lang tradisjon med organisasjonsfrihet, trosfrihet og verdsetting av elevengasjement i skolene. At skoleelever får holde kristne eller andre religiøse møter på skolen, enten i friminutt eller i tilknytning til skoletiden, er en naturlig side ved et tros- og livssynsåpent samfunn.

Trosengasjement en ressurs

Elevers trosengasjement og ønske om å organisere seg er først og fremst en ressurs, og kan bidra til både sosiale fellesskap, demokratiopplæring og et styrket skolemiljø. Å legge til rette for at mangfoldssamfunnet kan utfolde seg også på skolen, er inkluderende.

Det er lang tradisjon for at bygg og rom på skolene lånes eller leies ut til ulike aktiviteter og organisasjoner – både i og utenfor skoletiden. Bispemøtet er glad for at regjeringen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i 2018 oppfordret landets kommuner og fylkeskommuner til å låne og leie ut lokaler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Bispemøtet oppfordrer skolene til å finne gode praktiske løsninger slik at elever kan få organisere egne møter i rammen av skoletiden på egnede måter

Må finne gode løsninger

Bispemøtet oppfordrer skolene til å finne gode praktiske løsninger slik at elever kan få organisere egne møter i rammen av skoletiden på egnede måter. Det må finnes tungtveiende, lokale grunner for eventuelt å nekte tilgang, og begrunnelsene må være saklige og ikke-diskriminerende.

Bispemøtet er glad for at barn og unge fortsetter å engasjere seg for det de tror på – også mens de er på skolen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt