Religion

Kirkemøtet har forkasta «modell 1»

DEN NORSKE KIRKE: På Kirkemøtets siste dag skal medlemmene fatte endelig vedtak i spørsmålet om hvordan arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke skal organiseres i framtida. Mandag morgen ble det klart at den såkalte «modell 1» er ute av prosessen.

Mandag morgen leverte den forberedende komitéen for kirkelig organisering sin siste innstilling til vedtak i det store stridstemaet på årets kirkemøte: Hvordan arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke skal organiseres i framtida.

Da ble det klart at et stort flertall i komitéen støtter ei løsning som tar utgangspunkt i den såkalte «modell 3» (se faktaboks), som har blitt omtalt som kompromissforslag hvor man fortsatt vil beholde to ulike arbeidsgiverlinjer.

Et mindretall på to personer støttet fortsatt modell 2, et forslag en prøvevotering på lørdag viste at fortsatt hadde utbredt støtte i salen.

Én i komiteen tilkjennega også støtte til modell 1, et forslag som har møtt betraktelig mindre støtte, og som i mindre grad blitt løfta fram i debatten.

Mandag morgen ble det klart at komitémedlemmet som fortsatt støtter modell 1 ikke hadde skrevet en dissens i innstillinga. Modellen ble heller ikke opprettholdt som forslag da Kirkemøtet møttes til plenumsdebatt, og modellen er dermed ute av dansen.

Noe av årsaken til dette forklares med at kompromissforslaget til en viss grad ivaretar innholdet i modell 1 – at arbeidsgiveransvaret i kirka delegeres nedover i organisasjonen.

Avstemningen mellom de to gjenstående forslagene er ventet å skje sent mandag formiddag.

----

De ulike modellene for arbeidsgiveransvar i Den norske kirke

  • Modell 1: Soknet (ved kirkelig fellesråd) er arbeidsgiver for alle som jobber lokalt i kirken (mandag morgen på Kirkemøtet ble det klart at denne modellen er forkastet).
  • Modell 2: Kirken nasjonalt er arbeidsgiver for alle.
  • Modell 3: Både soknene og kirken nasjonalt er arbeidsgivere.

Det er tatt utgangspunkt i at man i modell 2 og 3 skal delegere en rekke arbeidsgiverfunksjoner til fellesrådene slik at utøvelsen blir samlet.

Kilde: Den norske kirke

----

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion