Religion

Hovedstyreformann i Misjonssambandet: – Jeg som leder kan ikke røpe dissens

MISJONSSAMBANDET: Medlemmer i hovedstyret i Misjonssambandet reagerer på formannens uttalelser om at hovedstyret står bak avtalen om generalsekretærens avgang. Styret var nemlig delt i to. Nå svarer formannen på kritikken.

– Det er ikke min oppgave som styrets leder å kommentere de interne diskusjonene vi har hatt. Avtalen med Øyvind Åsland er formelt sett en avtale mellom ham og hovedstyret, og det forholder jeg og hovedstyret seg til, skriver Raymond Bjuland, formann i Misjonssambandets hovedstyre, i en e-post til Vårt Land.

Fredag ble det kjent at hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband var delt i to da avtalen om generalsekretær Øyvind Åslands fratredelse ble inngått. Det kommer fram i et innlegg signert tre hovedstyremedlemmer og én vararepresentant.

De reagerer på uttalelser som hovedstyreformann Raymond Bjuland har gitt til media om avtalen. På spørsmål om det var dissens i hovedstyret om avgjørelsen, har Bjuland sagt til Vårt Land at «Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren.» I leserinnlegget skriver hovedstyremedlemmene, som var i mindretall:

«Dette kan oppfattes som om det var et enstemmig hovedstyre som støttet opp om denne avtalen, og at ingen tok dissens. Vi finner det derfor nødvendig å presisere at vi ikke kunne stille oss bak dette. Avtalen med en fratredelse 15. mai er en løsning som etter vår mening ikke er god.»

– Kan ikke røpe dissens

Bjuland forsvarer uttalelsen sin med at de interne drøftingene i hovedstyret «ikke er en del av det som hører offentligheten til i slike saker».

– Og jeg som leder kan ikke røpe dissens. Når vedtak er fattet, er det derfor formelt riktig at dette er noe hovedstyret står bak. Samtidig med dette har jeg nettopp gitt klart uttrykk for at det har vært store og vanskelige drøftinger i hovedstyret som det var nødvendig av oss å ta.

– Hva tenker du om at HS-medlemmer nå ser seg nødt til å flagge uenighet offentlig?

– Som styreleder mener jeg at beslutninger som blir vedtatt bør respekteres, utover det vil jeg ikke kommentere utspillet som har kommet, skriver han.

Også Misjonssambandets økonomileder Øystein Frøysa reagerer på hovedstyrelederens uttalelser om at hovedstyret stod bak avtalen om Åslands fratredelse.

– Som medlem av administrasjonen til hovedstyret, så er det ikke min oppgave og mene noe om uenigheter innad i hovedstyret. Men på et mer prinsipielt grunnlag synes jeg det er oppsiktsvekkende at det kan se ut som at hovedstyre, og i særlig grad formann Bjuland, har forsøkt å legge lokk på uenigheten innad i en så ekstrem viktig sak som dette er, sier Øystein Frøysa til Vårt Land fredag.

Bjuland er blitt forelagt kritikken fra Frøysa, og henviser til uttalelsen han allerede har gitt.

Vurderer ikke å trekke seg

På grasrota i Misjonssambandet har reaksjonene vært sterke – både på hovedstyrets håndtering av Øyvind Åsland – og lederes kritikk av hovedstyret, har Misjonssambandets eget organ, Utsyn, skrevet.

Tore Vågen, tidligere Etiopia- og Kenyamisjonær og tidligere styreleder i Region Øst, er blant dem som har kommet med den skarpeste kritikken. Han mener hovedstyret bør vurdere å trekke seg.

– Ut fra min forståelse av situasjonen mener jeg bestemt at hovedstyret bør vurdere sin stilling. Et hovedstyre som løser en vanskelig sak på en slik måte … Der er det noe som ikke fungerer, kort og godt, sier Vågen til Utsyn.

– Vurderer du å trekke deg som styreleder, Raymond Bjuland?

– Nei, jeg vurderer ikke å trekke meg som leder av hovedstyret, sier hovedstyrets formann.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion