Verdidebatt

Hovedstyremedlemmer om Åsland-fratredelse: Vi kunne ikke stille oss bak

MISJONSSAMBANDET: Det kan oppfattes som om det var et enstemmig hovedstyre som sto bak avtalen med generalsekretæren. Vi vil presisere at vi ikke kunne stille oss bak dette.

I Vårt Land 12. mai leser vi at: «Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren». Dette kan oppfattes som om det var et enstemmig hovedstyre som støttet opp om denne avtalen, og at ingen tok dissens. Vi finner det derfor nødvendig å presisere at vi ikke kunne stille oss bak dette. Avtalen med en fratredelse 15. mai er en løsning som etter vår mening ikke er god.

Slik vi ser det ville det vært i organisasjonens og alle parters interesse at et planlagt lederskifte kunne skje i etterkant av generalforsamlingen i tråd med det som Åsland tidligere har meddelt hovedstyret, ref. hans uttalelse til nlm.no den 10. mai.

Et flertall i hovedstyret stemte for avtalen, noe vi tar til etterretning, og vil forholde oss konstruktivt til med tanke på hva som kan tjene organisasjonen best i tiden fremover.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt