Religion

Svarer på kritikk av generalsekretær-exit: – Jeg kan ikke ta ansvar for hvordan Espen Ottosen tolker dette

MISJONSSAMBANDET: «Det er umulig å tolke realitetene annerledes», svarte Espen Ottosen på spørsmål om hvorvidt generalsekretær Øyvind Åsland ble presset ut av stillingen sin. Nå svarer hovedstyreleder Raymond Bjuland.

Tirsdag ble det kjent at Øyvind Åsland brått går av som generalsekretær i Misjonssambandet etter 12 år. I en pressemelding uttaler Åsland at han «har opplevd et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid».

Nyheten har vakt sterke reaksjoner. I et intervju med Vårt Land i går fortalte Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen at han de siste månedene har vært bekymret for at generalsekretæren skulle bli presset ut av jobben.

– Jeg tenker det er umulig å tolke realiteten annerledes. Jeg vet at Åsland hadde lagt mange planer for taleoppdrag, reisevirksomhet og deltakelse på samlinger fram til generalforsamlingen. Så for meg er det helt opplagt at han ønsket å fullføre sin generalsekretærperiode med stil, sier Ottosen, og legger til at han gir hovedstyret det fulle og hele ansvaret for den brå avgangen.

Kort kommentar

Vårt Land har bedt hovedstyreleder Raymond Bjuland kommentere uttalelsene om at Åsland skal ha blitt presset ut. I en e-post svarer Bjuland følgende:

– Jeg kan ikke ta ansvar for hvordan Espen Ottosen tolker dette. Hovedstyret har inngått en omforent avtale med Øyvind Åsland. Det betyr at vi har funnet en felles løsning i dialog med Øyvind, og det forholder jeg og hovedstyret seg til.

Også økonomileder Øystein Frøysa har hevdet at styret har ønsket å presse Åsland ut av Misjonssambandet, ifølge Misjonssambandets egne nettsider.

Ifølge Ottosen skal både Åsland og hovedstyret ha skrevet under på en avtale med taushetsklausul. Åsland bekrefter at han har skrevet under på en sluttavtale med hovedstyret som legger en rekke begrensninger for hva han kan uttale seg om.

Espen Ottosen. NLM.

– Store og vanskelige drøftinger

Vårt Land har stilt en rekke spørsmål til Bjuland om omstendighetene rundt Åslands avgang, blant annet om det var dissens i styret i saken.

– Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren. Det at vi har brukt mye tid på saken, forteller at det naturlig nok har vært store og vanskelige drøftinger som det var nødvendig av oss å ta, svarer Bjuland på spørsmålet.

På spørsmål om når prosessen som ledet til Åslands avgang startet, skriver han at det er «umulig å svare på, fordi resultatet som nå er kjent er en del av en omfattende og helhetlig prosess».

Ifølge Bjuland har hovedstyret arbeidet med situasjonen i organisasjonen «i svært lang tid», og opplyser at de har brukt mye tid og krefter på utfordringene de står i.

De siste par årene har det vært uro i misjonsorganisasjonen. Det har kommet en rekke varsler mot blant annet ledelsen i Misjonssambandet, og flere har kritisert organisasjonens håndtering av varslene. I februar i fjor besluttet hovedstyret i NLM å opprette et særskilt varslingsutvalg som midlertidig skulle behandle varslingssaker som retter seg mot øverste leder i organisasjonen.

De konkluderte med at generalsekretæren gjennomgående har behandlet varslingssakene på en forsvarlig måte. Hovedstyret uttrykte den gang tillit til NLM-generalen.

– Behov for å bruke mye tid

I prosessen som ledet til Åslands avgang har det vært mange stemmer som hovedstyret har måttet lytte til og ta stilling til, opplyser Bjuland.

– Det handler om innspillene fra protokollkomiteen, fra varslingsutvalget og den interne dialogen vi har hatt innad i hovedstyret og med de ulike parter som har fremmet sine synspunkter overfor oss, skriver hovedstyrets formann på e-post.

Han påpeker at hovedstyrets linje har vært å finne fram til løsninger i dialog.

– Jeg tror alle som har fulgt med har skjønt at hovedstyret har hatt behov for å bruke mye tid på denne saken.

– Ble Åsland bedt om å gå?

– Åslands avgang er basert i en omforent avtale som begge parter har blitt enige om, og er et resultat av dialogprosessen jeg har beskrevet tidligere.

Har lyttet til mange parter

– I august i fjor uttrykte hovedstyret tillit til generalsekretæren. Har dere nå mistillit til Åsland?

– Grunnlaget for Åslands avgang er begrunnet i den omforente avtalen, som jeg ikke kan kommentere nærmere.

– Hva har endret seg siden i august i fjor siden han nå må gå av?

– Som jeg sa innledningsvis har hovedstyret måttet lytte til mange parter og til slutt ta det overordnede ansvaret, skriver Bjuland.

Leder for Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid, sa til Vårt Land på tirsdag at han er sjokkert over beskjeden om Åslands avgang.

– Jeg er rystet over tidspunktet og hvor brått det skjedde, sa han, og viste til at organisasjonen står overfor en rekke viktige beslutninger på generalforsamlingen som skjer om to måneder, uttalte Lid.

Han mener derfor at «man kunne i alle fall hatt en lengre tidshorisont» på Åslands avgang.

Til det svarer Bjuland:

– Tidspunktet for avgangen er en del av enigheten hovedstyret har med Øyvind Åsland. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Lid omtaler også måten Åsland måtte gå av på som «uverdig».

– Det har jeg ingen kommentar til, men har forståelse for at dette vekker ulike reaksjoner, repliserer Bjuland.

Avviser sammenheng med varslingssakene

Videre kommenterer han kritikk fra Fanny Ingadottir, prosjektleder for Misjonssambandets generalforsamling. Til Misjonssambandets nettsider sier Ingadottir at hun er skuffet over avgangen.

– At hovedstyret nå velger denne løsningen, får meg som ansatt til å lure på om de har mer omsorg for varslerne enn de ansatte, sier hun.

I pressemeldingen fra Misjonssambandet avviser Åsland at avgangen hans har sammenheng med varslingssakene.

Bjuland sier følgende til kritikken fra Ingadottir:

– Hovedstyret har lagt til grunn en helhetsvurdering der ansvaret for hele organisasjonen har vært med i betraktningen. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er vår intensjon å gradere hvem vi har omsorg for.

Da nyheten om Åslands NLM-exit ble kjent på tirsdag, var det fortsatt ikke avklart hvem som skal ta over som ny generalsekretær. Onsdag opplyser Bjuland at de arbeider med å få en erstatter på plass og «håper vi kan svare på det om kort tid».

Han kan ikke kommentere hva som er beløpet på en eventuell sluttpakke til Åsland.

Vårt Land har kontaktet alle i Misjonssambandets hovedstyre. Flere referer til at det kun er formann Raymond Bjuland som skal snakke med pressen. De resterende har ikke besvart Vårt Land sine henvendelser.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion