Religion

Skal finne Bjørgvin-biskopens arvtaker – nå kan «alle som vil» komme med forslag

DEN NORSKE KIRKE: I desember går Halvor Nordhaug av med pensjon. Nå inviterer Bjørgvin bispedømmeråd til å komme med forslag til ny Bjørgvin-biskop.

Det går mot et generasjonsskifte blant biskopene i Den norske kirke, har Vårt Land tidligere meldt. I februar ble Borg-biskop Atle Sommerfeldt erstattet av Kari Mangrud Alvsvåg. I Hamar er jakten på Solveig Fiskes arvtaker påbegynt.

Nå er også prosessen med å finne Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaugs etterfølger i gang.

«Nå inviterer bispedømmerådet alle som ønsker det, om å foreslå hvem de mener kan passe som ny biskop i Bjørgvin», melder Bjørgvin bispedømme.

Ny biskop på plass neste år

De ønsker også å vite hvilke egenskaper den nye biskopen bør ha. I et anonymt skjema ber de om å krysse av hvilke fire egenskaper som er viktigst «for deg», og nevner blant annet «dyktig teolog», «gode leder egenskaper», «flink i møte med mennesker» og «evne til å motivere».

Forslagene og innspillene som kommer inn, tar bispedømmerådet med seg i det videre arbeidet. De skal nominere fem kandidater, og det skal stemmes over kandidater før Kirkerådet til slutt tilsetter ny biskop i Bjørgvin, skriver bispedømmet.

Avskjedsgudstjenesten for biskop Nordhaug blir holdt i Bergen domkirke søndag 20. november 2022. Planlagt dato for vigsling av ny biskop i Bjørgvin er 16. april 2023.

– Naturlig å slipp andre krefter til

Selv om Nordhaug fyller 70 år februar 2023, har han søkt om, og fått innvilget, siste arbeidsdag 30. november i år.

Da diskusjonen om å heve aldersgrensen for biskopene pågikk i fjor, sa han til Vårt Land at:

– De fleste som blir biskoper, blir det før de er 60 år. Det betyr at de fleste får minst ti år, og noen til og med over 20. Da tenker jeg en har fått ta de grep en ønsket å ta, og det er naturlig å slippe andre krefter til, sa Nordhaug som ble vigslet til biskop i 2009.

---

Slik er den videre prosessen

  • 1. september: Frist for å sende inn navneforslag på kandidater. Alle kan sende inn
  • 18. november: Bispedømmerådet nominerer fem kandidater til stillingen som biskop
  • 2. desember: Frist for eventuell supplerende nominasjon
  • 8.–9. desember: Kirkerådet presenterer kandidatene
  • 5. januar 2023: Frist for alle med stemmerett til å gi rådgivende stemme
  • 6. januar 2023: Offentliggjøring av de tre kandidatene med flest stemmer
  • 19. januar 2023: Frist for bispedømmerådet og biskopene til å uttale seg om kandidatene
  • 9.–10. februar: Kirkerådet tilsetter ny biskop i Bjørgvin
  • Kilde: kirken.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion