Den norske kirke

Går mot et generasjonsskifte blant biskopene

DEN NORSKE KIRKE: De har til sammen vært biskoper i 36 år. At Atle Sommerfeldt i år må gå av når han fyller 70 år, er en påminner om at kollegene Halvor Nordhaug (68) og Solveig Fiske (68) snart følger etter.

Før 2021 er omme vil Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, ha gått av som biskop. Dette skjer som følge av at han i november fyller 70 år, noe som ifølge aldersloven plikter ham til å gå av.

At Kirkerådet har valgt å ikke la ham fortsette i ytterligere to år til tross for at han var åpen for det, er en pekepinn på store forandringer i bispekollegiet i Den norske kirke.

For i 2022 fyller Hamar-biskop Solveig Fiske 70 år, og i 2023 fyller Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug 70 år.

– Jeg vil tro det kommer etterfølgere som holder vårt nivå og vel så det. Gjerne bedre, sier Halvor Nordhaug til Vårt Land.

---

Etter fylte 70 år

  • Kirkerådets arbeidsgiverutvalg har vedtatt at det er ønskelig å legge til rette for arbeid etter fylte 70 år. Dette framgår av protokollen fra Kirkerådets møte i mai.
  • Det er Kirkerådet som er tilsettingsorgan for biskoper, og som dermed kan forlenge tilsettingsforholdet etter en biskop fyller 70 år.
  • Kirkerådet vil imidlertid ikke gi preses muligheten til å la biskoper jobbe lenger, noe som nylig ble eksemplifisert ved å ikke gi Atle Sommerfeldt ytterligere to år som biskop i Borg.

---

Vil ikke fortsette

At Kirkerådet har valgt å ikke la Sommerfeldt ta to år til som biskop, gjør ikke Nordhaug bekymret for sin egen situasjon.

– De fleste som blir biskoper, blir det før de er 60 år. Det betyr at de fleste får minst ti år og noen til og med over 20. Da tenker jeg man har fått ta de grep man ønsket å ta, og det er naturlig å slippe andre krefter til, sier Nordhaug, som har sittet som biskop siden 2009.

– Du vil altså ikke åpne opp for å fortsette etter fylte 70?

– Ut ifra det jeg nettopp sa, er ikke det naturlig.

Den mangeårige biskopen tror ikke at avgangen til tre biskoper på tre år, vil påvirke Den norske kirke negativt. Snarere tvert imot.

– Det sies jo at kirkegården er full av uerstattelige folk, så dette vil nok gå aldeles utmerket.

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin bispedømme med bispesete i Bergen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fiske vil utvide aldersgrensa

Solveig Fiske svarer på sin side at hun ikke ønsker å åpne debatten om utvidet aldersgrense for biskoper i Den norske kirke, nå som Kirkerådet har konkludert i saken om Atle Sommerfeldt.

– I høringsprosessen om denne saken gikk jeg inn for å utvide aldersgrensen og for rutiner som skulle ivareta ulike hensyn knyttet til dette. Det er positivt at utvidet aldersgrense i arbeidslivet tematiseres i samfunnet generelt og i Den norske kirke spesielt. Nå er avgjørelsen for aldersgrense for biskop tatt, og jeg er ikke opptatt av å gjenoppta noen diskusjon om det, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

UTRYGG: Biskop Solveig Fiske mener pandemien skaper utrygghet, og at bibelordet "Frykt ikke" da er gode å ha.

Fiske er ikke bekymret for et generasjonsskifte blant biskopene, om både Fiske, Nordhaug og Sommerfeldt alle må gi seg med relativt kort mellomrom.

– Jeg tror det vil være en blanding av fornyelse og kontinuitet. Og jeg har forventning til at det kommer inn noen med nye øyne og med sin stemme, skriver hun og legger til:

– Både som menighetsprest og biskop har jeg mange ganger tenkt at akkurat nå er det jeg som gjør tjeneste her, før meg er det ei lang rekke og etter meg kommer nye.

---

De tre biskopene

  • Atle Sommerfeldt (69) – biskop i Borg siden 2012. Født 22. november 1951.
  • Solveig Margrete Fiske (68). Biskop i Hamar siden 2006. Født 26. oktober 1952.
  • Halvor Nordhaug (68), biskop i Bjørgvin siden 2009. Født 26. februar 1953.

---

Positiv til aldersgrensa

Hallgeir Elstad, professor i norsk kirkehistorie ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo deler synet til Nordhaug.

– Jeg tror det er lurt at man holder på denne aldersgrensen. Man bør ikke være biskop for lenge eller rekke å bli for gammel. Ingen er uunnværlige og utbyttinger bidrar til fornyelse av kirken, sier Elstad.

Han legger til et forbehold om at avgangen til de tre biskopene på kun tre år kan påvirke kirken.

– Men akkurat hvordan er vanskelig å si. Det er klart at vi snakker om tre profilerte biskoper, sier han.

Ville ha Sommerfeldt lengre

Tidligere denne måneden trakk Glemmen menighetsråd fram arbeidet til Sommerfeldt da de ba Kirkerådet om å la ham få fortsette som biskop.

«Vi opplever at Atle Sommerfeldt har vært en viktig kirkens stemme utad i samfunnet. Noe som er livsnødvendig for kirken i dag. Han er en god kommunikator som vi trenger», skrev de et brev adressert til blant andre Kirkerådet.

Elstad er enig i beskrivelsen av Sommerfeldt som en som synliggjør kirken, men mener fortsatt at Sommerfeldt og biskoper generelt bør gi seg når de fyller 70 år.

– Bruk de som eksempler

Teologiprofessoren mener imidlertid at de tre profilerte biskopene kan trekkes fram som eksempler i jakten på nye biskoper.

– Alle tre har vært flinke til å profilere kirken med sine ståsteder. Det blir viktig å nominere folk som kan være gode arvtagere etter det, sier Elstad.

– Hvilke utfordringer møter biskopene som vil ta over?

– Kirken har en utfordring i at de må finne sin vei som skilt fra staten. Det er viktig å tenke på kandidater som kan synliggjøre kirkens egenart i den situasjonen, og også å følge opp kirken som en åpen folkekirke. Sommerfeldt og Fiske har vært veldig bevisste på dette. Nordhaug har hatt en annen profil, men har også vært tydelig på hva han står for, sier Elstad.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke