Religion

Mener frikirke-styre legger lokk på nødvendig debatt om samlivssyn

FRIKIRKEN: Kraftverket-pastor Kjetil Gilberg mener synodestyret i Frikirken forsøker å legge lokk på en diskusjon om likekjønnet samliv som ikke har fått starte. – Frikirken må være modig, og ikke vedta ulne formuleringer, sier han.

– Jeg leser dette som et forsøk på å avslutte saken før den har kommet i gang. Det mener jeg er uklokt, og en undervurdering av engasjementet og trøkket i saken.

Det sier pastor i frikirkemenigheten Kraftverket, Kjetil Gilberg, om synodestyrets motforslag til Kraftverkets ønske om å redegjøre for skeives plass i Frikirken.

I forkant av årets synodemøte – Frikirkens generalforsamling – foreslo Oslo-menigheten Kraftverket tidligere i år å sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på «Frikirkens teologiske posisjon i spørsmålet om likekjønnet samliv». Dette skapte reaksjoner.

Alternativt forslag

Kraftverket og forslagsstiller Kjetil Gilberg mener det «har vokst frem en holdning» om at Den evangelisk lutherske frikirke har «ett» syn på likekjønnet samliv, og at dersom kirkesamfunnet skal ha ett offisielt standpunkt, trengs den teologiske utredningen de foreslår.

Synodestyret har nå kommet med et alternativt forslag til vedtak.

Styret anser Frikirkens ekteskapssyn som «godt forankret i kirkesamfunnet», og mener liturgien er et klart uttrykk for at kirken har ett syn. Samtidig erkjenner de behovet for et videre arbeid med samlivsteologi.

De foreslår at utvalget i stedet utreder hvorvidt det er «kirkesplittende» å ha et annet syn – og hvilke konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte noen som ikke deler Frikirkens syn på ekteskapet.

Vårt forslag handler om å gå dit det brenner, til de skeives plass i Frikirken og teologien rundt dette.

—  Kjetil Gilberg

---

Frikirken

  • Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste. Kirkesamfunnet er delt inn i fire tilsynsområder: Nordre, Vestre, Søndre og Østre.
  • Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.
  • Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).
  • Neste synodemøte er 10.-12. juni 2022.

Kilde: frikirken.no

---

Gilberg: – Uheldig

Kjetil Gilberg er tydelig på at Kraftverkets anliggende har vært å rette oppmerksomheten mot situasjonen til skeive i Frikirken. Han synes derfor det er problematisk at synodestyret i praksis «sier nei» til det, og i stedet flytter fokus over på konsekvenser for dem som måtte ha et annet syn på ekteskap.

– Jeg forstår godt at det er behov for at ledere og forkynnere står for den samme læren, og at det krever en enhet å tilhøre et kirkesamfunn. Hvis Frikirken lander på nåværende syn etter en redelig og åpen debatt, vil det være naturlig å diskutere om vi kan leve sammen med ulikt syn. Det ligger også i Kraftverkets forslag. Men å utrede sanksjoner mot den ene parten før debatten har begynt, er uheldig og skaper frykt. Hvem tør å gi uttrykk for usikkerhet og undring, når det utredes sanksjoner?

– Det er ikke dette Kraftverket har bedt synoden om å behandle. Vårt forslag handler om å gå dit det brenner, til de skeives plass i Frikirken og teologien rundt dette. Det er spesifikt og veldig aktuelt.

At synodestyret tar til orde for «en helhetlig samlivsteologi», synes Kraftverket-pastoren er unødvendig bredt og ufarlig.

– Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Det er sikkert gode intensjoner, men det går ikke dit det brenner. Frikirken må være modig, og ikke vedta ulne formuleringer som egentlig ikke tar opp en sak veldig mange er opptatt av.

Anne Mari Schiager Topland, nestformann i synodestyret, vil ikke kommentere kritikken:

«Jeg stiller ikke til intervju nå. Vi lager en redaksjonell sak i Budbæreren og lar drøftingen komme på synodemøtet», skriver hun i en tekstmelding til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion