Religion

Mener Den norske kirke kan lære av pinsepastorens entusiasme

TROSUTTRYKK: I en fersk bok har pinsepastor Thomas Neteland slått et slag for «kristen entusiasme». Lederen for Norges Kristelige Studentforbund tror Den norske kirke har noe å lære. – Jeg etterlyser en større utadvendthet og åpenhet om det vi tror på, sier Eilif Tanberg.

– Jeg ser ingen risiko eller fare for at Den norske kirke skal bli for «ekstrovert eller utadvendt». Jeg tror heller vi har mye å gå på, sier Eilif Tanberg, leder for Norges kristelige studentforbund (NKS).

Han har fulgt diskusjonen i Vårt Lands spalter om pinsepastor Thomas Netelands nye bok Avokadoeffekten – En introduksjon til å leve entusiastisk. I boka sier Neteland at han har blitt «allergisk» mot «gudstjenester som kjennes som gravferder», og han tar til orde for at grunnstemningen i alle kristne fellesskap bør være høylydt pris og entusiasme.

Til dette har diakon og stipendiat Hans Eskil Vigdel har innvendt at dette for noen kan føre til en «påtvungen positivitet».

Eilif Tanberg synes Neteland har flere gode poenger som hans eget kirkesamfunn, Den norske kirke, kan ta med seg.

– Jeg innser at DNK har behov for enda flere ungdommelige uttrykk som når unge folk, slik som lovsang, taler og andre uttrykk man assosierer med Pinsebevegelsen, sier Tanberg.

Eilif Tanberg. Norges kristelige studentforbund.

Tror mangfold er en styrke

De siste årene har Tanberg sett et taktskifte i Norges Kristelige Studentforbund, hvor de har blitt mer åpne for flere trosuttrykk.

– Vi har fått flere medlemmer med frikirkelig bakgrunn, som har en mer utadvendt måte å snakke om troen sin på, sier han.

Tanberg mener ulike trosuttrykk vil være en styrke for kirken.

– Vi er ikke kirke til tross for mangfold av trosuttrykk og meninger – men på grunn av mangfoldet, sier han.

Dersom det blir for ensidig, er han likevel enig i at trosuttrykk preget av høylydt pris og entusiasme kan være problematisk.

– Mange unge søker kristendommen med en god dose tvil og undring innabords. Ensidig, ekstrovert forkynnelse kan virke overkjørende på dem. Blir trosuttrykkene de møter kun sort-hvitt, risikerer vi å skyve fra oss de som ikke har bestemt seg ennå, sier han.

---

Norges kristelige studentforbund

  • Norges eldste kristelige studentorganisasjon fra 1899, bedre kjent som Forbundet.
  • Formålet er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge.
  • Økumenisk og tilhører World Student Christian Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over hele verden.

Kilde: Forbundet

---

Eilif Tanberg. Norges kristelige studentforbund.

Likevel synes han Neteland har flere gode poenger og representerer en utvikling han mener er positiv. Han tror også Den norske kirke med fordel kunne blitt mer utadvendt.

– Jeg vil gjerne etterlyse en større utadvendthet og åpenhet rundt det vi tror på. DNK var i lang tid en mørkemann i samfunnet som nektet kvinner å bli prester eller nektet homofile å vies. Nå som DNK har endret seg i en progressiv retning, er vi endelig i takt med samfunnet. Da er det på høy tid at vi blir mer utadvendte og selvsikre i forkynnelsen vår, sier Tanberg.

– En stille bønn kan også være entusiasme

I kjølvannet av Vårt Lands omtale av Netelands bok, har Svein Skulstad, tidligere pinsepastor og nåværende prest i Den norske kirke, uttrykt bekymring for at introverte mennesker vil bli «overkjørt» dersom man idealiserer en ekstrovert tro.

Neteland selv opplever derimot ikke at han opphøyer det ekstroverte, men at han i boken utfordrer myten om at entusiasme er forbeholdt de som er ekstroverte.

David Aanje er høgskolelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi og pastor i menigheten Livets Senter Hamar. Han synes ikke Neteland går i den grøften Skulstad advarer mot.

?

– Slik jeg leser Neteland setter han ikke to personlighetstyper opp mot hverandre. Han slår et slag for at vanekristendom bør erstattes med en genuin lidenskap for Jesus.

Aanje understreker at det er den indre oppriktigheten som er Netelands hovedanliggende.

– Noen kan uttrykke begeistring på en dempet måte, og det betyr ikke at man er mindre begeistret. Å be en stille bønn i oppriktighet kan man også kalle for entusiasme.

I kontrast til det oppriktige, finner han det han kaller den «profesjonelle kristendommen».

– Det er å gjøre ting ut av vane, hvor bibellesning og gudstjeneste «bare blir ord», og hvor hjertet og det indre ikke er med.

Eilif Tanberg. Norges kristelige studentforbund.

Sammenlikner med Kierkegaard

Aanje får assosiasjoner til filosofen Søren Kierkegaard når han leser Neteland. Kierkegaard kritiserte de som gikk på gudstjeneste hver søndag og døpte barna sine bare fordi alle andre gjorde det. Fordi de ikke strakk seg mot Gud med engasjement og lidenskap, ble religionen bare en kulisse, ifølge den danske filosofen.

Å forebygge «profesjonell kristendom» er en daglig øvelse, ifølge Aanje.

– Vi må hele tiden oppdage ting på nytt: gjenoppdage nåden, Jesus og sannheten i Bibelen. Det er hva Neteland bringer til torgs, sier han.


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Cathrine Northug er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion