Religion

Reagerer på beklagelse fra Salt: – Det virker som de ikke tørr å innrømme at jeg faktisk ble kastet ut

SKUFFET: Sondre Neteland (23) reagerer på at Salts hovedpastor, Øystein Gjerme, sier at han «opplevde» å bli kastet ut av en smågruppe i pinsemenigheten.

Forrige uke fortalte Sondre Neteland (23) til Vårt Land at han ble kastet ut av et smågruppefellesskap i pinsemenigheten Salt Trondheim fordi har går til gudstjeneste i en annen menighet. Etterpå har Salt-pastor Øystein Gjerme beklaget.

«Sondre Neteland opplever å ha blitt kastet ut av en av våre smågrupper. Dette beklager vi sterkt.», skrev Gjerme i et innlegg i Vårt Land.

Neteland reagerer på Gjermes beklagelse. Både i Gjermes innlegg og i et intervju med Vårt Land sier Gjerme at han beklager Netelands «opplevelse» av å ha blitt kastet ut.

– Til tross for at ordene jeg fikk høre var «du har blitt kastet ut», så mener Gjerme at jeg «opplever å ha blitt kastet ut», sier han.

Kastet ut

Neteland hadde gått tre og et halvt år i smågruppefellesskap i Salt Trondheim, en avlegger av pinsemenigheten Salt Bergen, da han i november fikk en telefon om at han ikke lenger var velkommen i smågruppen. Begrunnelsen skal ha vært at han gikk fast til gudstjeneste i en annen menighet.

---

Dette er saken

  • Sondre Neteland (23) fortalte nylig at han var blitt kastet ut av smågruppefellesskapet hos pinsemenigheten Salt Trondheim.
  • Grunnen skal ha vært at han gikk fast til gudstjeneste hos Salem, en menighet tilknyttet misjonsorganisasjonen Normisjon.
  • Menigheten Salt ble startet i Bergen i 2004. Tilhører Pinsebevegelsen.
  • I dag er Salt etablert på syv steder: Bergen, Trondheim, Skien, Voss, Nordhordland, Os og Levanger.
  • Hovedpastorene i Salt er Øystein og Gina Gjerme.

---

Han mener det ikke burde være så vanskelig for Salt å innrømme at han ble kastet ut, når det ifølge ham ikke er noen tvil om at det skjedde. Han viser blant annet til et skjermbilde som bekrefter at han har blitt fjernet fra smågruppens meldingsgruppe på Facebook.

Han mener det er rart at Gjerme formulerer seg som om det handler om hans opplevelse.

– Det virker som de ikke tør å stå opp for at jeg faktisk ble kastet ut.

I intervjuet med Vårt Land ble Gjerme stilt spørsmål om utkastelsen bare var Netalands opplevelse eller om det faktisk har skjedd.

– Jeg sier ikke det for å minimere hans opplevelse, men fordi han har fortalt om opplevelsen sin i Vårt Land, sa Gjerme.

– Det de har gjort gjør veldig vondt. Jeg håper de er klar over at det kan gi unge mennesker varige mén å bli kastet ut av en menighet på den måten.

—  Sondre Neteland

Føler seg ikke velkommen

På spørsmål om Neteland er velkommen tilbake i gruppen, har Gjerme sagt at Neteland kan bli med igjen hvis han vil.

Netelend mener på sin side at Gjermes beklagelse er for unnvikende og spak. Det gjør det vanskelig å føle seg velkommen.

– Det de har gjort gjør veldig vondt. Jeg håper de er klar over at det kan gi unge mennesker varige mén å bli kastet ut av en menighet på den måten.

I intervjuet med Vårt Land understreker Gjerme Salt ikke «kaster ut» folk dersom de går fast til gudstjeneste andre steder.

– Vi har mange som går i Salt sine smågrupper uten at de møter opp på gudstjenester, og vi har mange på gudstjenestene som ikke går i smågrupper, sa Gjerme.

– Gjerme sa at de ikke kaster noen ut. Hva tenker du om det?

– Det stemmer ikke med min opplevelse. Så jeg lurer på om dette er noe som bare gjelder for Salt i Bergen? Eller om det er noe som har begynt å gjelde nå, etter at saken har blitt belyst gjennom media, sier Neteland.

Salt ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og viser til Øystein Gjermes tidligere uttalelser.

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion