Religion

Ble kastet ut av Salt-fellesskap fordi han går i annen menighet

FELLESSKAP: Etter tre og et halvt år fikk Sondre Neteland beskjed om at han ikke fikk fortsette i pinsemenigheten Salt Trondheims smågruppefellesskap.

– Jeg har delt veldig sårbare ting og hørt andre dele sårbare ting. Det gjør at det er ekstra vondt å bli kastet ut av smågruppefellesskapet, sier Sondre Neteland (23).

Han hadde gått tre og et halvt år i et smågruppefellesskap i Salt Trondheim, en avlegger av pinsemenigheten Salt Bergen.

Han sluttet på et tidspunkt å gå til gudstjeneste hos Salt, men fortsatte å gå i smågruppen, som er et mindre fellesskap med inntil ti personer som møtes regelmessig for å bli kjent med hverandre og snakke om tro og liv.

Samtidig begynte han å gå til gudstjeneste hos Salem, en menighet i Trondheim som tilhører misjonsorganisasjonen Normisjon.

I november fikk Neteland en telefon fra lederen i smågruppen han gikk i. Ifølge Neteland ble han da kastet ut av smågruppen. Årsaken skal ifølge Neteland være at han går fast til gudstjeneste i Salem.

Vårt Land har vært i kontakt med Netelands gruppeleder. Han ønsker ikke å stille til intervju, ettersom beslutningen om at Neteland ikke fikk fortsette ble tatt høyere opp i systemet, men han bekrefter at han ringte for å gi beskjeden til Neteland.

– Det er sårt ikke å ha mulighet til å gå tilbake. Jeg har ingen invitasjon til å delta, det gjør at jeg ikke føler meg velkommen hos Salt.

—  Sondre Neteland

---

Salt

  • Menighet som ble startet i Bergen i 2004. Tilhører Pinsebevegelsen.
  • Salt har etablert forsamlinger på fire ulike steder i bergensområdet i tillegg til Trondheim, Skien og Levanger.
  • Hovedpastorene er Øystein og Gina Gjerme.
  • En del av visjonen er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

---

Vi har mange som går i våre smågrupper og som ikke kommer på gudstjeneste, det er helt greit.

—  Ariel Lund

– Har måttet prioritere

Pastor i Salt Trondheim, Ariel Lund, forklarer at smågruppene er en tematisk fortsettelse av søndagsgudstjenesten, og at det er naturlig at de som er med i smågruppefellesskapene også er deltagere på søndagsgudstjenestene.

– Vi forstår at vår kommunikasjon i dette tilfellet har skapt reaksjoner som ikke var tilsiktet. Det er vi lei oss for, skriver Lund i en e-post.

Ariel Lund, Salt Trondheim.

Ifølge Lund har de over tid sett at flere ønsker å gå i Salts smågruppefellesskap i Trondheim, samtidig som de søker gudstjenestefellesskap et annet sted.

– Det har gjort at vi har måttet prioritere hvem som får plass, og at det da er de som velger å være en del av hele menighetens virksomhet. Når personer velger å tilhøre en annen kirke er det naturlig at de tilhører et smågruppefellesskap i den kirken de går i, skriver han.

Han forteller at det enkelte ganger fører til en samtale med personen om hvilken kirke personen ønsker å tilhøre.

– I dette tilfellet har vedkommende vært del av en annen menighet i en to-års periode, men vært med i smågruppe hos oss. Det er naturlig at vedkommende tilhører en smågruppe i menigheten han går i.

– Når folk melder seg inn i smågruppe, får de da beskjed om at de ikke kan gå på gudstjenester i andre kirker?

– Nei, selvfølgelig ikke. Alle kan gå på gudstjenester der de vil. Når folk aktivt velger å gå i en annen menighet er det naturlig å snakke om å også finne en smågruppe tilknyttet den menigheten. Vi har mange som går i våre smågrupper og som ikke kommer på gudstjeneste, det er helt greit.

Jeg forstår likevel ikke at det derfor er naturlig er å kaste ut folk.

—  Sondre Neteland


Sondre Neteland, Salt Trondheim

Savner nære vennskap

Neteland forstår at Lund tenker at det er best å tilhøre et smågruppefellesskap i menigheten man går.

– Men jeg forstår likevel ikke at det derfor er naturlig er å kaste ut folk.

Han er enig i at smågruppefellesskapene er en tematisk fortsettelse av søndagssgudstjenesten.

– Det er samme tema, men det betyr ikke at jeg ikke klarer å hekte meg på. Jeg har aldri opplevd at det har påvirket samtalen, sier Neteland.

Han forteller at han savner vennskapene han hadde i gruppen.

– Det er sårt ikke å ha mulighet til å gå tilbake. Jeg har ingen invitasjon til å delta, det gjør at jeg ikke føler meg velkommen hos Salt.

Strider med budskapet

Han mener det strider med Salts budskap som kirke.

– De sier at alle er velkomne. Men jeg føler at de ikke lever etter det.

Han kommer også med en kritikk av at noen prioriteres ut av smågruppene.

– Hvis vi former kirkene våre etter det vi mener er det beste organisatorisk, for eksempel ved å prioritere hvilke mennesker som får være med, så tror jeg man fort mister andre viktige kristne verdier. Som for eksempel nestekjærlighet, sier han.

Forum Scene i Bergen.

Krav til ledere

Selv om Neteland likte seg godt i Salt, var det likevel enkelte ting han tenkte at var kritikkverdig med menigheten. Det er også totalen av det som gjør at han ønsker å fortelle om erfaringene sine.

– Hensikten min er ikke å sverte Salt Trondheim. Men å advare dem mot å gå i en sekterisk retning.

For eksempel mener han kravene som stilles til medlemmer av Salt er usunne. Salt har to typer medlemskap: De skiller mellom vanlig medlem og «partner».

Bare partnere har stemmerett på menighetsmøter. Av dem forventes det høyere grad av forpliktelse.

I et tidligere intervju med Vårt Land har pastor Sigurd Bekkevold i Salt bekreftet at følgende forventes av partnerne i Salt: At de deltar når de har mulighet, er med i en smågruppe, et tjenestefellesskap og har en givertjeneste.

Bekkevold understrekte at dette er «forventninger» og ikke «regler», og at partnerne selv bestemmer hvilket beløp man vil gi i fast givertjeneste.

– Naturlig å stille forventninger

Ifølge Ariel Lund kan de frivillige være med på så mye eller lite de vil.

– Om man er på team i Salt Trondheim er man jevnt over på team hver tredje eller fjerde søndag. Vi holder høyt at hver person er ekspert på sitt eget liv og sjef i eget liv. Man må selv bestemme hva man er med på, skriver han.

Han mener at krav er et «fremmed begrep» for dem.

– Men det er naturlig å stille forventninger om deltakelse overfor frivillige ledere. Det er slik et menighetsfellesskap kan bygges.

Vårt Land har kontaktet Salts hovedpastor Øystein Gjerme for kommentarer. Han henviser videre til pastor Ariel Lund i Trondheim. Gjerme har ikke svart på direkte spørsmål på tekstmelding om praksisen fra Salt Trondheim også er vanlig hos Salt Bergen.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion