Religion

Mister ansvar for gudstjenester og tidebønn på Bjärka Säby-slottet – nå ser kommuniteten etter nye lokaler

DEN ØKUMENISKE KOMMUNITETEN: Etter at pinsemenigheten Sion «kastet ut» kommuniteten fra slottet, har tilbud om nye samlingssteder strømmet til. Under helgens årsmøte konkluderte kommuniteten med at det er uaktuelt å flytte fellesskapets geografiske nav.

– Mange mennesker, fra alle mulige sammenhenger, har uttrykt støtte til kommuniteten etter oppsigelsen i mars, forteller norske William Grosås, som sitter i lederskapet.

– Vi har blitt møtt med utrolig mye godvilje, sier han.

Oppsigelsen han viser til, er avtalen Den økumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby (EKIBS) frem til mars hadde med pinsekirken i Linköping. Pinseforsamlingen Sion eier Nya Slottet, lokalet hvor kommuniteten har fått holde til de siste 30 årene.

Kommuniteten, et klosterliknende fellesskap, ble bygd opp av forfatter og pastor Peter Halldorf. På Nya Slottet feirer de gudstjenester, ber daglige tidebønner og arrangerer retreater og seminarer.

Nya Slottet Bjärka-Säby. Peter Halldorf har foredrag under et seminar om østlig spiritualitet i 2019.

De har hentet inspirasjon fra oldkirkens ørkenfedre og fra østkirkelig tradisjon, og har i stor grad hatt ansvar for det pastorale innholdet på slottet.

Nå er avtalen med kommuniteten sagt opp, med et ønske fra eierne om å koble Nya Slottet sterkere til pinsetradisjonen. Det har skapt engasjement blant kommunitetens støttespillere.

– Noen har kommet med tilbud om økonomisk bistand. Vi har også fått tilbud om å overta ulike steder som kunne erstattet Bjärka-Säby som «nav», forteller Grosås.

– Vi i rådet opplever at mange har omsorg for kommuniteten, og ønsker at arbeidet skal fortsette, sier han.

---

Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby (EKIBS)

  • Kommunitetslivet på Bjärka-Säby startet i 1996. I 2008 ble Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby formelt opprettet.
  • Holder daglige tidebønner, samt gudstjenester og retreater.
  • Bevegelsen sier om seg selv at den henter inspirasjon både fra øst og vest i den kristne tradisjonen og dens teologi, spiritualitet og monastiske liv.
  • Sionförsamlingen i Linköping, der stifter Peter Halldorf tidligere var pastor, eier Nya Slottet Bjärka-Säby. Kommuniteten leier seg inn.
  • I mars sa Sionförsamlingen i Linköping opp avtalen med Den økumeniske kommuniteten.

---

Hva skjer nå?

I helgen holdt kommuniteten sitt årsmøte, kalt generalkapittel. Der måtte de spørre seg: Uten slottet, hvor går veien videre?

– Svaret vårt nå er at vi ikke drar fra Bjärka-Säby, forteller Grosås.

– Mange har flyttet til bygda med et ønske om å ha kommuniteten som en del av livet. Første steg nå blir å lete etter sted i bygda Bjärka-Säby, eller i området, der det regelmessige bønne- og gudstjenestelivet kan holdes oppe – som et supplement til det som skjer på slottet.

Fra nå av får kommuniteten leie seg inn på slottet til enkeltarrangementer, som for eksempel retreater. Påskefeiringen i slottet har vært viktig for bevegelsen, men blir blant mulighetene kommuniteten mister fremover.

– Men vi bryter ikke opp og drar herfra. Vi blir i Bjärka-Säby.

Grosås understreker at Den økumeniske kommuniteten ikke er en forsamling, og ikke ønsker å konkurrere med menigheter i nærheten.

– Nå har vi hatt det vi kan kalle en krise, men jeg er en av mange som i et fem-ti-års-perspektiv har tro på at det vil dukke opp nye, fruktbare løsninger som kommuniteten og Sion kan videreføre, forteller Grosås.

– Steder betyr noe

– Hvorfor er det fysiske slottet, og bygda Bjärka-Säby, så viktig å holde fast ved for kommuniteten?

– Først og fremst handler det om menneskene som bor her. For det andre ønsker vi å bygge videre på tradisjonen som har vært på slottet, og i omegnet, mye lenger enn de siste 30 årene, sier Grosås.

– Steder betyr noe. Steder kan bes inn. Vi har bedt fire ganger om dagen, i nesten 25 år, på slottet.

Men i disse dager blir bønne- og gudstjenestelivet pinsemenighetens ansvar.

KASTES UT: Pinsepastor Peter Halldorfs økumeniske kommunitet får ikke lenger oppholde seg i Nya Slottet.

– Jeg er glad for at Sion skal opprettholde gudstjenestelivet. Men at det blir i en annen form enn det tidligere har vært, det er nok klart, sier Grosås.

Eleonore Gustafsson blir pastoren som nå får ansvaret for Bjärka-Säby-slottets gudstjenester, på vegne av pinsemenigheten. Hun har selv bodd på slottet som «husfolk», og kjenner godt til byggets historie.

Som et annet uttrykk for at virksomheten blir annerledes, skal Niklas Lindholm, som har vært forvalter og praktisk ansvarlig på Bjärka-Säby, slutte etter 15 år i jobben.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion