Religion

Peter Halldorfs kommunitet kastes ut etter konflikt med pinsemenighet

SVERIGE: Etter flere år med uenigheter får ikke Den økumeniske kommunitet fortsette virksomheten sin på Nya Slottet i Bjärka-Säby. Pinsemenigheten som eier slottet vil drive det videre med en tydeligere kobling til pinsetradisjonen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Den økumeniske kommunitet har lenge hatt tilhold på Nya Slottet i Bjärka-Säby. Nå har eieren av slottet, pinsemenigheten i Linköping, besluttet å si opp avtalen med dem. Det melder svenske Dagen.

– Når det er flagget at vi ikke lenger kan be og feire gudstjeneste i henhold til den rytme og orden vi er vant til, på et sted vi har blitt elsket, er det veldig dype verdier i mange mennesker som står på spill. Derfor opplever vi sterke reaksjoner, sier Jonas Eveborn, som er leder for kommuniteten, til avisen.

Kommuniteten, som er et klosterliknende fellesskap, ble bygd opp av den kjente kristenprofilen Peter Halldorf. På Bjärka-Säby feirer de gudstjenester, ber daglige tidebønner og arrangerer retreater og seminarer. De har hentet mye inspirasjon fra oldkirkens ørkenfedre og fra østkirkelig tradisjon.

I et brev til kommuniteten begrunner pinsemenigheten oppsigelsen med et ønske om en tydeligere kobling til pinsetradisjonen. De skriver at «Nya Slottet skal mer enn i dag være en plass for møter og retreater i pentekostale miljøer med økumenisk åpenhet og nysgjerrighet.»

Fra i sommer vil pinsemenigheten overta ansvaret for slottets gudstjenesteliv.

---

Den økumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby

  • Kommunitetslivet på Bjärka-Säby startet i 1996 med daglige tidebønner, gudstjenesteliv og retreater. Den sier om seg selv at den henter inspirasjon både fra øst og vest i den kristne tradisjonen og dens teologi, spiritualitet og monastiske liv. I 2008 ble Ekumeniske Kommuniteten i Bjärka-Säby formelt opprettet.
  • Sionförsamlingen i Linköping der Peter Halldorf tidligere var pastor, eier Nya Slottet Bjärka-Säby. Kommuniteten leier seg inn.
  • Peter Halldorf grunnla kommuniteten og var i mange år forstander og preses. Jonas Eveborn har overtatt som forstander.
  • Nå har Sionförsamlingen i Linköping sagt opp avtalen med Den økumeniske kommuniteten.

---

Avstanden ble for stor

Bakgrunnen for brevet er at pinsemenigheten i Linköping mener at kommuniteten og dem selv har utviklet seg i ulike retninger. Pastor Marcus Sönnerbrandt sier det har skapt vonde sår blant medlemmene i pinsemenigheten.

– Det begynte å skli ut, lenger og lenger bort fra forsamlingen. Til slutt endte det opp som to ulike verdener. Det gjaldt spørsmål om spiritualitet, liturgi, ordning og beslutninger, sier Sönnerbrandt til Dagen.

Han forteller at flere medlemmer har meldt seg ut fordi de opplever at pinsemenigheten i Linköping ikke tydelig nok har tatt avstand fra utviklingen i kommuniteten.

– Det ble full kollisjon i forsamlingen. At vi ikke tok avstand fra kommuniteten førte til splittelse og skapte store sår, sier han og legger til at han det er en fare for at det økumeniske tilsnittet ved forsamlingen på Nya Slottet kan inkludere alt bortsett fra pinsekristendom.

SLOTT: Kommunitetslivet på Nya Slottet Bjärka-Säby startet i 1996 med daglige tidebønner, gudstjenesteliv og retreater. 
Sionförsamlingen i Linköping der Peter Halldorf tidligere var pastor, eier slottet.

Teologiske spenninger

Den svenske pinselederen, Daniel Alm, forteller svenske Dagen at han har full forståelse for at pinsemenigheten i Linköping avslutter avtalen med Den økumeniske kommuniteten for å gi tilbedelseslivet et tydeligere pinsefokus. Han oppfatter at «teologiske spenninger» er av stor betydning i denne saken.

– Det er nok en spenning her uansett. Pinsebevegelsen understreker mer den åndelige og symbolske betydningen av handlinger, og at det er den åndelige virkeligheten som frelser. Og vi tror på det generelle prestedømmet, der den som har tilliten kan fordele nattverd i en pinsemenighet, uten å bli ordinert til prest, forklarer Alm til avisen.

Det er imidlertid ikke første gang pinselederen kritiserer kommuniteten. Tidligere har han uttrykt at han mener Peter Halldorf og samfunnet «navigerer bort fra praktiseringen av pinsebevegelsen, og er nært knyttet til ledelsen i den lokale kirken».

Sterke reaksjoner

Jonas Eveborn, leder for kommuniteten, sendte brevet til medlemmene sine tirsdag morgen. Reaksjonene lot seg ikke vente på, forteller han.

– De som har lest brevet har reagert med forferdelse, sier Eveborn til den svenske avisa.

Det er fremdeles uklart hva meldingen i brevet vil bety for samfunnet. Eveborn sier at oppfølgingssamtaler med menighetsledelsen kan bety at et samarbeid er mulig selv om brevet antyder at det vil bli vanskelig.

Lørdag samles pinsekirken Linköping til et menighetsforum, hvor spørsmålet om Nya Slottet vil bli tatt opp.

I 2019 besøkte Vårt Land forstander Peter Halldorf og kommuniteten i Nya Slottet. Reportasjen kan leses her.

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion